10 způsobů, jak opravit, že se PS4 neustále vypíná

Několik fanoušků PlayStation si na svém PS4 užívá hraní různých typů her. Euforie, kterou zažívají při hraní na PS4, je vždy na vysoké úrovni. PlayStation 4 má však tendenci se sám vypínat krátce po zapnutí nebo po určité době nečinnosti. Kontrolka konzoly za těchto okolností bliká červeně nebo modře, což znamená, že konzole se brzy neočekávaně vypne. Ostatní uživatelé také hlásili, že se PS4 během her neustále vypíná. Tento článek vám ukáže, jak vyřešit problém s vypnutím systému PS4. Pokračujte ve čtení, abyste se dozvěděli zaručenou opravu!

10 způsobů, jak opravit, že se PS4 neustále vypíná

Proč se můj PS4 sám vypnul a nejde znovu zapnout?

Je důležité určit, co vytváří problém s vypínáním PS4. Příčiny tohoto problému jsou uvedeny níže:

  • Problémy se zdroji napájení: Jednou z nejčastějších příčin problému s neustálým vypínáním PS4 je problém s napájením. Pokud se vyskytnou problémy s napájecím kabelem nebo napájecím zdrojem, může tento problém nastat.

  • Selhání pevného disku: Systém PlayStation 4 a herní soubory patří mezi důležité položky uložené na pevném disku. Pokud váš pevný disk selže, mohou se poškodit některé důležité soubory, což způsobí náhodné vypnutí PS4.

  • Console Is Overheating: Tepelný spínač se aktivuje, když se konzole PlayStation 4 přehřeje, a systém se nadále automaticky vypíná. Pokud se váš PS4 bez varování neustále vypíná, měli byste konzoli zkontrolovat, zda není poškozená.

  • Problémy s APU, CPU a GPU: Pokud některé součásti APU nejsou správně připájeny, můžete mít problém s vypínáním PS4.

  • Software infikovaný virem: Další typickou příčinou potíží PS4, jako je modrá obrazovka smrti (BSOD), chybové kódy SU-41350-3 a CE-34788-0, je zastaralý nebo vadný systémový software.

Nyní pečlivě postupujte podle níže uvedených metod, abyste opravili problém s vypnutím systému PS4.

Metoda 1: Odstraňování problémů s připojením k napájení

Než se pustíme do složitějších metod opravy, vyřešíme problémy s připojením napájení na vaší PlayStation 4, abychom zjistili, zda může uvedený problém vyřešit.

Krok 1: Vyměňte napájecí kabel/šňůru

Zkontrolujte, zda u vašeho systému PS4 nejsou nějaké problémy s připojením napájení.

1. Stisknutím tlačítka Napájení po dobu alespoň 7 sekund úplně vypnete PS4.

Poznámka: Dvakrát pípne, aby signalizovalo, že bylo vypnuto.

2. Odpojte napájecí kabel konzoly z elektrické zásuvky.

3. Zkontrolujte napájecí kabely, zda nejsou poškozené. Pokud máte další kabely, můžete je vyměnit, abyste zjistili, zda je problém způsoben připojením napájení.

Krok 2: Zajistěte stabilní připojení napájení

Přepětí může občas narušit cyklus napájení PlayStation 4 a způsobit jeho vypnutí. Pokud je do stejné zásuvky připojeno několik položek, může se PS4 vypnout kvůli nedostatku energie.

1. Před zapnutím připojte PS4 k jedné zásuvce bez připojených dalších spotřebičů. Pokud se tím problém vyřeší, zvažte oddělení napájení PS4 od ostatních zařízení.

2. Připojte jej k jiné zásuvce a sledujte, zda problém přetrvává. Pokud ne, nechte si otestovat svůj elektrický systém.

Krok 3: Odstraňte vícenásobné konektory

V dnešní době jsou multikonektory stále běžnější. Ty umožňují připojení PS4 k dalším zařízením, která vyžadují kabel HDMI. Jakákoli akce jiného modulu může vést k vypnutí PlayStation 4, dokud je stále funkční.

1. V takových případech připojte PS4 přímo místo použití konektorů.

2. Izolujte také PS4 od monitoru nebo televize.

3. Odpojte kabely USB, které jsou připojeny k přednímu portu.

Metoda 2: Odstraňování problémů s přehříváním APU/GPU

Můžete také zažít tento problém s neustálým vypínáním PS4, pokud se problémy s přehříváním APU, GPU nebo CPU nevyřeší, zejména když hrajete hru. Nejprve musíte zjistit, proč není teplo správně odváděno mimo PS4. Abyste se tomuto problému vyhnuli, ventilátor PS4 musí být v perfektním funkčním stavu.

Podobně, pokud nejsou jednotky Accelerated Processing Unit (APU) některých konzolí PS4 správně připájeny k základní desce, může tento problém nastat. To je neopravitelné a jedinou možností je požádat Sony o náhradní zařízení. Jediný způsob, jak by však APU spadlo ze základní desky, je přehřátí.

1. Nejpravděpodobnějším důvodem je nevyčištěný nebo poškozený ventilátor.

Poznámka: Pokud ventilátor ječí, věnujte zvýšenou pozornost zvuku, který vytváří, a opravte jej.

2. Ujistěte se, že je PS4 v dobře větraném prostředí, aby nedošlo k přehřátí.

3. Nepoužívejte konzolu po delší dobu. Po mnoha hodinách intenzivního používání jej uveďte do režimu spánku nebo jej vypněte.

4. K chlazení konzoly použijte stojací ventilátor.

Metoda 3: Vyměňte pevný disk

Nesprávně nainstalovaný pevný disk může způsobit problémy s výkonem a poškozený může konzolu zcela vypnout. Zkontrolujte, zda je na správném místě a/nebo zda na pevném disku nejsou nějaké vadné sektory.

Poznámka: Protože tento postup vyžaduje rozebrání gadgetu, měli byste postupovat opatrně.

1. Chcete-li úplně vypnout PS4, stiskněte tlačítko napájení po dobu alespoň 7 sekund. Dvě pípnutí signalizují, že je vypnutý.

2. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kabelu. Odpojte všechny další kabely od konzoly.

3. Vysuňte kryt pozice jednotky pevného disku ven z počítače a sejměte jej.

4A. Nyní se ujistěte, že je pevný disk správně nainstalován a zajištěn v počítači.

4B. Pokud chcete vyměnit pevný disk, vyšroubujte šroub a vyměňte HDD za nový.

Poznámka: Pamatujte, že nový pevný disk bude vyžadovat instalaci nového systémového softwaru.

Metoda 4: Znovu vložte/vyměňte baterii PS4 CMOS

Když jsou data CMOS PS4 poškozena, může to mít za následek různé problémy, včetně samotného vypnutí PS4. Navzdory silnému propojení by mnoho lidí nespojovalo neustálé vypínání PS4 s daty CMOS. Doporučujeme jej znovu vložit nebo vyměnit.

Poznámka: Protože tento postup vyžaduje rozebrání gadgetu, měli byste postupovat opatrně.

1. Vypněte PlayStation 4 a odpojte PS4 od zdroje napájení.

2. Otevřením krytu PS4 vyhledejte baterii CMOS na základní desce.

Poznámka: Baterie je knoflíková baterie CR2032.

3. Pomocí malého plochého šroubováku odstraňte kolík, který drží baterii na místě. Opatrně vyjměte baterii CMOS.

4. Po několika minutách znovu vložte baterii CMOS.

5. Připojte PS4 k elektrické zásuvce, zapněte vypínač a počkejte 5-10 minut, než jej zapnete.

Metoda 5: Přepněte na kabelový internet

Bylo zjištěno, že moduly Wi-Fi způsobují kolísání napájení konzolí a notebooků, což způsobuje problém s vypínáním PS4.

1. Kabelovou zásuvku najdete na zadní straně vašeho PS4. Místo toho se připojte k internetu pomocí kabelu.

2. Pokud nemáte kabelový internet, můžete k propojení routeru s PS4 použít připojení LAN.

3. Vyhněte se používání Wi-Fi připojení, pokud je PS4 připojen k internetu LAN.

Metoda 6: Použijte statickou IP adresu

Když restartujete router, váš ISP vám dá novou adresu a dynamická IP adresa se změní. Adresa IP, která se v průběhu času nemění, se nazývá statická adresa IP. Statické IP adresy jsou spolehlivější, pokud jde o připojení k internetu. Pokud je v nastavení adresy IP uvedeno automatické, pravděpodobně používáte dynamickou adresu IP. Pro nastavení statické IP adresy na vašem PS4 postupujte podle následujících kroků:

1. Přejděte do Nastavení.

2. Z nabídky vyberte možnost Síť.

3. Z nabídky vyberte možnost Zobrazit stav připojení. Odtud si poznamenejte IP adresu, masku podsítě a výchozí bránu.

4. Vraťte se do nabídky Síť a vyberte možnost Nastavit připojení k Internetu.

5. V části Jak se chcete připojit k síti? vyberte typ připojení, který již používáte k ovládání svého PS4:

  • Použijte Wi-Fi
  • Použijte kabel LAN

6. V části Jak chcete nastavit připojení? vyberte možnost Vlastní.

7. V části Nastavení adresy IP vyberte možnost Ručně.

8. Nyní zadejte první čtyři číslice vaší IP adresy tak, jak jsou. Poté zadejte libovolné číslo od 2 do 255 jako poslední číslici.

Poznámka: Neměli byste zadávat stejné číslice adresy IP, které jste si poznamenali dříve.

9. Poté zadejte stejnou masku podsítě a číslice výchozí brány, které jste si poznamenali v kroku 3.

10. Chcete-li se připojit k veřejnému serveru DNS společnosti Google, zadejte 8.8.8.8 do pole Primární DNS.

11. Do pole Sekundární DNS zadejte 8.8.4.4 a vyberte možnost Další.

12. Vyberte Automaticky pro Nastavení MTU, jak je znázorněno na obrázku.

13. V části Proxy Server vyberte možnost Nepoužívat.

14. Na obrazovce aktualizace nastavení Internetu vyberte možnost Testovat připojení k Internetu.

15. Na obrazovce Test připojení dokončen se zobrazí informace o rychlosti připojení stahování a odesílání.

Zkontrolujte, zda problém s vypínáním PS4 byl vyřešen nebo ne a získáváte minimální požadované rychlosti.

Metoda 7: Aktualizujte systémový software PS4 v nouzovém režimu

Pokud to není hardwarový problém, je to téměř jistě důsledek špatné aktualizace. V nouzovém režimu můžete upgradovat systémový software a vyřešit problém s vypínáním PS4 následovně:

1. Na naformátované jednotce USB vytvořte a PS4 složku ve formátu FAT32.

2. Poté ve složce PS4 vytvořte složku UPDATE.

3. Stáhněte si nejnovější aktualizaci PS4 z oficiální stránky Playstation a uložte ji do složky UPDATE.

4. Po úplném vypnutí PS4 připojte USB disk k jednomu z dopředu směřujících USB portů.

5. Chcete-li přejít do nouzového režimu, stiskněte a podržte tlačítko Napájení po dobu 3 sekund. Po několika bliknutích se vypne.

6. Znovu stiskněte a podržte tlačítko Napájení a po uslyšení druhého pípnutí jej uvolněte. Po několika sekundách se PS4 spustí v nouzovém režimu.

7. Poté vyberte možnost Aktualizovat systémový software, která je v seznamu třetí.

8. Nakonec vyberte možnost Aktualizovat z paměťového zařízení USB a stiskněte OK.

Metoda 8: Obnovte databázi PS4 v nouzovém režimu

Databáze PS4 může být poškozená, což vede k tomu, že PS4 neustále vypíná problémy.

1. Chcete-li přejít do nouzového režimu, stiskněte a podržte tlačítko Napájení po dobu 3 sekund. Po několika bliknutích se vypne.

2. Nyní znovu stiskněte a podržte tlačítko Napájení a po zaznění druhého pípnutí jej uvolněte. Po několika sekundách se PS4 spustí v nouzovém režimu.

3. Připojte ovladač DualShock 4 k systému PS4 pomocí kabelu USB a stiskněte tlačítko PS4 na ovladači Dual Shock 4.

4. Na ovladači stiskněte tlačítko X.

5. Dále vyberte možnost Rebuild Database zobrazená níže.

6. Počkejte na dokončení procedury a vaše PS4 se okamžitě spustí.

7. Připojte se k Wi-Fi, přihlaste se do sítě PlayStation Network a užívejte si hraní!

Metoda 9: Resetujte PlayStation 4

Data na PS4 se mohou z různých důvodů poškodit, což má za následek vypnutí PS4 bez varování. Poškozená data se liší od poškození databáze PS4. To lze snadno opravit pouhým znovu načtením databáze PS4, jak bylo vysvětleno v předchozí metodě. Jediný způsob, jak tento problém opravit, je úplně resetovat PS4 a začít znovu se systémovým softwarem.

Poznámka: Tento proces zahrnuje vyčištění pevného disku a návrat systému do stavu, ve kterém byl při počáteční instalaci.

1. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení na 3 sekundy. Po několika bliknutích se vypne.

2. Nyní znovu stiskněte a podržte tlačítko Napájení a po zaznění druhého pípnutí jej uvolněte. Po několika sekundách se PS4 spustí v nouzovém režimu.

3. Vyberte možnost Initialize PS4 (Reinstall System Software) zobrazenou zvýrazněně.

4. Úspěšně resetujte PS4 podle pokynů na obrazovce.

Metoda 10: Kontaktujte podporu Sony

Pokud žádný z těchto návrhů nefunguje pro problém s vypínáním PS4, je možné, že bude potřeba váš systém opravit. Chcete-li zahájit postup opravy, požádejte o další pomoc podporu Sony Playstation.

***

Doufáme, že pro vás byly tyto informace užitečné a že se vám podařilo vyřešit problém s neustálým vypínáním PS4. Dejte nám prosím vědět, která technika byla pro vás nejpřínosnější. Pokud máte nějaké dotazy nebo návrhy, použijte níže uvedený formulář.

  Jak přidat přátele na Nintendo Switch
x