etechblog

15 JavaScriptových knihoven tabulek pro snadnou prezentaci dat etechblog.cz

JavaScript je skriptovací jazyk na vysoké úrovni, který přidává funkčnost a interaktivitu webovým stránkám. Pomocí JavaScriptu můžete vytvářet dynamicky aktualizovaný obsah, animovat obrázky a dokonce ovládat multimédia.

Studie provedená v roce 2022 ukazuje, že JavaScript je nejpoužívanějším programovacím jazykem.

JavaScript je populární, protože;

 • Multiplatformní: JavaScript běží ve všech prohlížečích na straně klienta. Můžete jej také použít na straně serveru pomocí NodeJS.
 • Všestranné: Pomocí JavaScriptu můžete vytvářet webové stránky, mobilní aplikace, desktopové aplikace, rozhraní API a hry.
 • Interaktivní a responzivní: Document Object Model (DOM) umožňuje vývojářům JavaScriptu vytvářet dynamické webové stránky.
 • Více knihoven a rámců: JavaScript má velkou komunitu, která vytváří knihovny a rámce pro rozšíření jeho použitelnosti.

Co je to JavaScriptová knihovna?

Knihovna JavaScript je kolekce nebo soubor obsahující předem napsaný kód JavaScript, který nabízí opakovaně použitelné funkce a funkce, které můžete použít ve webové aplikaci. Vývojáři tedy nemusí vytvářet vše od začátku, pokud získají správné knihovny.

Knihovny tabulek JavaScriptu umožňují vývojářům zobrazovat data v tabulkové formě na webové stránce.

Tyto tabulky mají různé funkce, které uživatelům umožňují třídit a filtrovat data a upravovat a formátovat tabulky.

Knihovnu tabulek JavaScript můžete použít při následujících příležitostech:

 • Když máte velké datové sady: Velké množství dat můžete snadno zobrazit pomocí knihovny tabulek s funkcemi, jako je stránkování.
 • Když chcete ušetřit čas: Některé knihovny mají předpřipravené funkce, které urychlují váš vývojový proces.
 • Když si chcete přizpůsobit své tabulky: Tabulky vytvořené pomocí vanilkového JavaScriptu mohou být jednoduché. Některé z těchto knihoven poskytují prostor pro přizpůsobení vašim potřebám.
 • Když chcete vytvořit interaktivní tabulky: Potřebu interaktivních komponent nelze dostatečně zdůraznit.

Toto jsou některé z nejoblíbenějších knihoven tabulek JavaScriptu, které lze použít:

Dynatable

Dynatable je interaktivní tabulkový plugin vytvořený pomocí jQuery, HTML5 a JSON. Tento plugin skenuje a normalizuje tabulku HTML do pole objektů JSON, kde každý objekt JSON bude odpovídat řádku tabulky.

Klíčové vlastnosti

 • Efektivní čtení/obsluha/zápis: Čtení a psaní/kreslení (operace DOM) jsou seskupeny; takže interakce jsou efektivní a rychlé.
 • Snadné přizpůsobení, přeskočení nebo výměna kroků: Návrh odděluje vykreslovací, provozní a normalizační moduly, což znamená, že je snadné přizpůsobit, zaměnit nebo přeskočit jakýkoli modul.

Pokud chcete větší přizpůsobení, můžete také použít rozhraní Dynatable API.

  10 Zkontrolujte software pro správu vašeho online podnikání v roce 2022

Tablesorter

Tablesorter je plugin JQuery, který usnadňuje změnu standardní HTML tabulky se značkami THEAD a TBODY na seřaditelnou tabulku.

Tablesorter nevytváří tabulky od začátku, ale poskytuje pouze možnosti řazení, stránkování a filtrování.

Klíčové vlastnosti

 • Vícesloupcové řazení: Při použití tohoto pluginu můžete třídit různé sloupce najednou.
 • Podporuje různé datové sady: Pomocí tohoto pluginu můžete třídit čísla, text, celá čísla, plovoucí čísla a mnoho dalšího
 • Podpora napříč prohlížeči: Plugin běží téměř ve všech hlavních prohlížečích.

Tento plugin umí třídit tabulky vytvořené pomocí HTML a CSS nebo dokonce jejich knihoven.

Modrotisk

Blueprint je open-source sada nástrojů vytvořená z opakovaně použitelných komponent React. Vývojáři mohou pomocí této sady nástrojů vytvářet komplexní uživatelská rozhraní s vysokou hustotou dat pro desktopové aplikace.

Klíčové vlastnosti

 • Různé komponenty uživatelského rozhraní: Kromě tabulek existují také komponenty pro vytváření tlačítek, dialogových oken, vstupů, formulářů a mnoho dalšího.
 • Podporuje motivy: Vzhled tabulek si můžete přizpůsobit pomocí předdefinovaných motivů nebo si jeden vytvořit úplně od začátku.
 • Usnadňuje přístup: Sada nástrojů podporuje čtečky obrazovky a navigaci pomocí klávesnice pro lepší přístupnost.
 • Responzivní mřížkový systém: Blueprint má responzivní návrhy, které usnadňují vytváření responzivních tabulek a dalších komponent uživatelského rozhraní.

Blueprint není vhodný pro mobilní aplikace.

DataTables

DataTables je plugin, který lze použít s knihovnou JQuery.

Klíčové vlastnosti

 • Stránkování: Funkce stránkování na Datatables usnadňuje procházení různými stránkami na webu.
 • Panel vyhledávání: Tabulky mohou obsahovat mnoho dat. Funkce vyhledávání na tomto pluginu usnadňuje vyhledávání položek.
 • Podpora jazykového překladu: Tento plugin vám umožňuje překládat vaše tabulky do různých jazyků.
 • Různé rozšíření: Ke zlepšení funkčnosti DataTables můžete použít různé pluginy, jako jsou FixedColumns, FixedHeader, Buttons a AutoFill.

Tento plugin můžete použít s existujícími tabulkami nebo vytvořit nějaké od začátku.

Grid.js

Grid.js je tabulkový plugin, který pracuje s Vanilla JavaScript a frameworky jako Vue.js, Angular a React.

Tento plugin můžete nastavit pomocí různých CDN nebo dokonce prostřednictvím NPM.

Klíčové vlastnosti

 • Snadné použití: Grid.js API usnadňuje vytváření pokročilých tabulek JavaScriptu pomocí několika kliknutí.
 • Lehká: Rozhraní API neobsahuje externí závislosti, což může způsobit, že bude objemné.
 • Různé pluginy: Jeho funkčnost můžete rozšířit pomocí různých pluginů, které nabízejí stránkování a export dat.
 • Snadná integrace s různými frameworky: Tento plugin můžete použít s téměř každým frameworkem JavaScript.

Plugin je podporován silnou komunitou, která neustále zlepšuje jeho funkčnost.

Tabulka TanStack

TanStack Table je sada nástrojů uživatelského rozhraní pro vytváření výkonných datových mřížek a tabulek.

  Jak používat vestavěný Správce úloh prohlížeče Chrome

Klíčové vlastnosti

 • Bezhlavý design: Tato knihovna vám dává kontrolu nad komponentami, HTML tagy a styly ve vašich tabulkách.
 • Výkonné funkce: Pomocí tabulky TanStack můžete data stránkovat, materializovat, agregovat, třídit a seskupovat.
 • Rozšiřitelná: Knihovna je dodávána s některými výchozími nastaveními. Různé funkce si však můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

TanStack Table má nějaké označení tabulky, základní styly a několik sloupců, abyste mohli rychle začít.

Tabulka reakcí Mui

React Table je knihovna komponent React, která umožňuje vývojářům vytvářet responzivní tabulky pro webové aplikace.

Klíčové vlastnosti

 • Vestavěné třídění a filtrování: Data můžete třídit a filtrovat několika kliknutími pomocí knihovny Mui React Table
 • Přizpůsobitelné: Styl buněk, rozložení tabulek a stránkování si můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.
 • Internacionalizace: Vestavěná funkce překladu usnadňuje překládání tabulek do více než 20 jazyků.

Mui React Table můžete použít s frameworky jako Angular a Vue.js, ale potřebujete další konfiguraci.

Handsonable

Hands-on-table je komponenta datové mřížky, která přináší vzhled a chování tabulek do webových aplikací.

Klíčové vlastnosti

 • Podporuje více rámců: Hands-on-table můžete používat s React, Angular a Vue.js.
 • Flexibilní: Můžete vytvářet aplikace pro datové modelování, systémy správy dat, systémy ERP a další.
 • Podporuje různé formáty dat: Tuto komponentu JavaScriptu můžete použít s daty JSON, CSV, Excel a Tabulky Google.

Chcete-li získat to nejlepší a implementovat funkce Hands-on-table, potřebuje vývojář určitou úroveň front-end vývojových dovedností.

Bootstrap Table

Bootstrap Table je výkonná JavaScriptová knihovna pro vytváření výkonných, přizpůsobitelných tabulek a datových mřížek.

Klíčové vlastnosti

 • Responzivní design: Tabulky vytvořené pomocí Bootstrap Table se přizpůsobí různým velikostem obrazovky.
 • Podporuje různé typy dat: Můžete importovat data ve formátu JSON, HTML tabulkách a mnoha dalších
 • Podporuje různé pluginy: Funkčnost knihovny můžete rozšířit pomocí různých pluginů.

Bootstrap Table můžete použít s různými frameworky CSS, jako je Foundation, Semantic UI, Bulma a Material Design.

AG Grid

AG Grid je JavaScriptová knihovna pro vytváření rozsáhlých tabulek a datových mřížek.

Klíčové vlastnosti

 • Řazení a filtrování: Můžete vytvářet tabulky bohaté na data, které podporují funkce filtrování a řazení. Můžete také použít vyhledávací lištu ke sledování různých vstupů.
 • Přizpůsobitelné: Rozvržení stolů můžete změnit tak, aby vyhovovalo vašim potřebám a vkusu.
 • Přijímá různé vstupy dat: Můžete importovat data z různých zdrojů, jako jsou tabulky HTML a JSON.

AG Grid můžete používat s Vanilla JavaScript a frameworky jako Angular, Vue.js a React.

JSTable

JSTable je bezzávislý JavaScript plugin pro vytváření interaktivních HTML tabulek.

Klíčové vlastnosti

 • Lehký: Plugin je bez závislostí a zavazadel, takže je lehký a rychlý.
 • Stránkování: Pomocí tohoto pluginu můžete stránkovat svou webovou aplikaci.
 • Implementuje ES6: Pokud ve svém kódu používáte ES6, JSTable je perfektní volbou, protože používá třídy ES6.
  10 zábavných aplikací pro čtení pro děti, které byste si měli stáhnout

Vzhledem k tomu, že JSTable je nezávislá, můžete ji použít s téměř každou knihovnou JS nebo frameworkem.

Tablesort

Tablesort je komponenta JavaScriptu pro řazení tabulek.

Klíčové vlastnosti

 • Podpora vícenásobného řazení: Data můžete třídit podle sloupců, řádků a dalších funkcí.
 • Podpora různých typů dat: Tuto komponentu můžete použít s čísly, textem a dalšími.
 • Podpora stránkování: Pokud pracujete s velkými soubory dat, můžete pro snadný přístup vytvořit různé stránky.

Tablesort je určen pro třídění, ale můžete jej použít s různými formáty tabulek.

Tabulátor

Tabulator je flexibilní knihovna tabulek JavaScript, která umožňuje vývojářům vytvářet přizpůsobitelné tabulky bohaté na data.

Klíčové vlastnosti

 • Přizpůsobitelné: Vzhled tabulek a dat si můžete přizpůsobit podle svého vkusu.
 • Přijímá data z různých zdrojů: Můžete importovat a exportovat data v různých formátech, jako jsou tabulky JSON, CSV a HTML.
 • Třídění a filtrování

Tabulator má vestavěnou podporu pro knihovny JavaScriptu, jako je React, a frameworky, jako je Angular JS.

Testovací mřížka uživatelského rozhraní

Test UI Grid je výkonná JavaScriptová knihovna, která umožňuje filtrování, třídění a úpravy dat.

Klíčové vlastnosti

 • Různé vstupy: V této knihovně můžete používat různé datové typy.
 • Flexibilní: Můžete použít toast-ui.grid pro prostý JavaScript, toast-ui.react-grid pro React a toast-ui.vue-grid pro Vue.js.
 • Stromová reprezentace dat: Pomocí modelu hierarchické reprezentace dat můžete prezentovat data ve stromovém formátu.

Existují tři různá témata, která si můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim stolům.

Vue-dobrý-stůl

Vue Good Table je komponenta datové tabulky, která umožňuje webovým vývojářům zobrazovat a třídit data v tabulkových formátech ve Vue.js. Lze jej snadno integrovat s pluginy a knihovnami Vue.js.

Klíčové vlastnosti

 • Stránkování: Mnoho dat na stejné stránce může uživatele zahltit. Vue Good Table vám umožňuje rozdělit datové sady tabulky na různé stránky.
 • Export: Tabulky můžete exportovat do různých formátů, jako jsou CSV, tabulky a PDF.
 • Responzivní tabulky: Tabulky vytvořené pomocí této sady nástrojů se mohou přizpůsobit různým velikostem obrazovky.

Vue Good Table můžete používat s dalšími frameworky a knihovnami, jako je Angular a React, ale potřebujete pokročilou konfiguraci.

Závěr

Pomocí výše uvedených knihoven JavaScriptu nyní můžete na své webové stránky přidávat interaktivní a krásné tabulky. Výběr knihovny bude záviset na tom, čeho chcete dosáhnout, na vašich schopnostech a vašich preferencích.

Při vytváření webových aplikací se můžete podívat na některé z nejlepších knihoven a frameworků JavaScriptu.

x