etechblog

Dynamický klastr WebSphere 8.5.x

Co je dynamický cluster ve WebSphere?

Dynamický klastr je nová funkce Intelligent Management, která umožňuje WebSphere 8.5 dynamicky zastavovat, spouštět a přidělovat prostředky, jak a kdy to vyžaduje aplikace běžící na dynamickém klastru.

Dynamický cluster funguje ve dvou režimech: Přidat operaci a operaci odebrat.

 • Přidat operaci- v operaci Přidat; přidává prostředky, když jsou spuštěny všechny servery v dynamickém clusteru a poptávka stále není uspokojena. To je možné pomocí automatických akcí, které jste definovali v operaci Přidat.
 • Odebrat operaci- in Odebrat operaci; zastavuje servery, když je poptávka velmi minimální nebo pokud nejsou pro obsluhu požadavků potřeba běžící prostředky.
 • Tato operace se nikdy nevypne pod počet minimálních aktivních instancí serveru nakonfigurovaných v operaci Odebrat.

  Provozní režim

  Provozní režim je metoda, která spolupracuje s dynamickým provozním prostředím. Má tři režimy: Manuální, Kontrolovaný a Automatický.

    Jak vytvořit kombinovaný graf v Excelu

  Manuální – je to podobné jako v běžném prostředí aplikačního serveru se statickým clusterem. Režim ručního provozu je stejně dobrý jako tradiční klastr aplikačního serveru WebSphere.

  Pod dohledem – poskytuje informace a doporučení pro akce, které může administrátor WebSphere schválit nebo zamítnout.

  Automaticky – inteligentní správa zasáhne automaticky. Prostředí dynamických operací zpracovává operace přidání/odebrání a zřizování.

  Vytváření dynamického klastru

  Přihlaste se do konzoly Deployment Manager Console

  Přejděte na Servery >> Clustery >> Dynamické clustery

  Vyberte Provozní režim jako Automatický a klikněte na Nový

  Vyberte Typ serveru jako aplikační server WebSphere a klikněte na Další

  Ponechat výchozí metodu – Automaticky definovat členy klastru pomocí pravidel

    13 nejlepších podstolových kol pro vaši domácí kancelář, abyste byli zdraví

  Zadejte název dynamického clusteru – First Dynamic Cluster a klikněte na Další

  Můžete vybrat více skupin uzlů, pokud v tomto kurzu máme pouze jednu skupinu uzlů jako výchozí skupinu. Ponechte výchozí nastavení a klikněte na Další

  Vyberte šablonu dynamického clusteru jako výchozí a klikněte na Další

  Zadat specifické vlastnosti dynamického klastru jsou ty, které nakonfigurujete, jak se má dynamický klastr chovat. Ponecháme výchozí nastavení takto a klikneme na Další.

  Udržujte vždy spuštěnou jednu instanci – dynamický cluster bude vždy aktivní s jednou instancí. Nakonfigurováním zajistíme, že nedojde k výpadku aplikace.

  Neomezujte některé instance, které lze spustit – dynamický klastr spustí všechny instance v definovaném uzlu, když se zvýší poptávka. Díky této konfiguraci zajistíme využití všech zdrojů, když je poptávka vysoká.

  Žádné požadavky na izolaci – protože máme pouze jednu skupinu uzlů, můžeme pokračovat bez požadavků na izolaci.

    Jak najít nainstalovanou verzi a architekturu serveru IBM HTTP Server?

  Prohlédněte si souhrn konfigurace a kliknutím na Dokončit vytvořte dynamický klastr

  Uložte konfiguraci a synchronizujte změny s uzly. Po dokončení můžete vidět, že je uveden nově vytvořený dynamický cluster.

  Můžete také vidět, že člen dynamického klastru je vytvořen pod Aplikačními servery a spouští jednu instanci, jak jsme zvolili, aby byla vždy jedna instance spuštěna.

  Nyní v tomto nastavení dynamického clusteru bude vždy spuštěna jedna instance. S rostoucí poptávkou však budou spuštěny i další instance clusteru.

  Užili jste si čtení článku? Co takhle sdílet se světem?

  x