Jak nainstalovat, odinstalovat, resetovat zálohování Windows Serveru

Jak nainstalovat, odinstalovat, resetovat a zálohovat Windows Server?

Úvod

Windows Server je operační systém určený pro servery, který poskytuje širokou škálu funkcí a služeb pro správu sítě. Údržba a aktualizace systému Windows Server jsou nezbytné pro zajištění jeho optimálního výkonu a zabezpečení. Tento komplexní průvodce vás provede procesem instalace, odinstalace, resetování a zálohování systému Windows Server.

Instalace systému Windows Server

Požadavky na systém

– Kompatibilní procesor
– Minimálně 512 MB RAM
– Minimálně 32 GB úložného prostoru
– Bootovací USB nebo DVD

Postup instalace

1. Vložte bootovací USB nebo DVD do počítače.
2. Spusťte počítač a opakovaně stiskněte klávesu uvedenu na obrazovce pro vstup do nabídky nastavení BIOSu.
3. V nabídce BIOSu vyberte bootovací zařízení jako USB nebo DVD.
4. Uložte změny a ukončete BIOS.
5. Počítač se spustí z bootovacího zařízení.
6. Vyberte jazyk, čas a měnu.
7. Klikněte na tlačítko „Instalovat nyní“.
8. Přijměte licenční podmínky.
9. Vyberte typ instalace: Upgradovat nebo Vlastní.
10. Vyberte umístění instalace a klikněte na „Další“.
11. Instalace systému Windows Server začne. Po dokončení instalace se počítač automaticky restartuje.

  Jak odstranit zařízení z Najít

Odinstalace systému Windows Server

Odinstalace pomocí Průvodce odstraněním

1. Přihlaste se do systému Windows Server jako správce.
2. Spusťte Průvodce odstraněním systému Windows Server.
3. Vyberte možnost „Odinstalovat Windows Server“ a klikněte na „Další“.
4. Vyberte disky, které chcete formátovat, a klikněte na „Další“.
5. Potvrďte odinstalaci kliknutím na „Odinstalovat“.
6. Počítač se restartuje a provede odinstalaci systému Windows Server.

Ruční odinstalace

1. Vytvořte zálohu všech důležitých dat.
2. Spusťte počítač z bootovacího USB nebo DVD.
3. V nabídce nastavení BIOSu vyberte bootovací zařízení jako USB nebo DVD.
4. Uložte změny a ukončete BIOS.
5. Počítač se spustí z bootovacího zařízení.
6. Vyberte jazyk, čas a měnu.
7. Klikněte na tlačítko „Opravit počítač“.
8. Vyberte možnost „Příkazový řádek“.
9. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:

diskpart

10. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:

list disk

11. Vyberte disk, na kterém je nainstalován systém Windows Server, a zadejte následující příkaz:

select disk <číslo disku>

12. Zadejte následující příkaz:

clean

Tento příkaz vymaže všechny oddíly a data z vybraného disku.

Resetování systému Windows Server

Resetování pomocí možnosti Obnovení systému

1. Přihlaste se do systému Windows Server jako správce.
2. Spusťte Obnovení systému.
3. Vyberte bod obnovení a klikněte na tlačítko „Další“.
4. Potvrďte obnovení kliknutím na tlačítko „Dokončit“.
5. Počítač se restartuje a provede obnovení systému.

Resetování pomocí možnosti Resetovat tento počítač

1. Přihlaste se do systému Windows Server jako správce.
2. Přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Obnovení.
3. V části „Resetovat tento počítač“ klikněte na tlačítko „Začít“.
4. Vyberte možnost „Zachovat moje soubory“ nebo „Odebrat vše“.
5. Potvrďte reset kliknutím na tlačítko „Resetovat“.
6. Počítač se restartuje a provede reset.

  Jak uložit e-mail na pevný disk

Zálohování systému Windows Server

Zálohování pomocí Správce zálohování systému Windows Server

1. Přihlaste se do systému Windows Server jako správce.
2. Spusťte Správce zálohování systému Windows Server.
3. V části „Zálohování“ klikněte na tlačítko „Plánovat zálohu“.
4. Vyberte umístění zálohy a typ zálohy.
5. Nakonfigurujte plán zálohování.
6. Klikněte na tlačítko „Uložit změny“.

Zálohování pomocí nástrojů třetích stran

Existuje mnoho nástrojů třetích stran, které lze použít k zálohování systému Windows Server. Některé z nejpopulárnějších možností zahrnují:
– Veeam Backup & Replication
– Acronis Cyber Protect Cloud
– Altaro VM Backup

Závěr

Údržba a aktualizace systému Windows Server jsou nezbytné pro zajištění jeho optimálního výkonu a zabezpečení. Tento komplexní průvodce poskytuje podrobné pokyny k instalaci, odinstalaci, resetování a zálohování systému Windows Server. Použitím těchto kroků můžete zajistit, že váš systém Windows Server bude v optimálním stavu.

Často kladené dotazy (FAQ)

1. Jaké jsou minimální požadavky na systém pro instalaci systému Windows Server?
– Kompatibilní procesor
– Minimálně 512 MB RAM
– Minimálně 32 GB úložného prostoru
– Bootovací USB nebo DVD

2. Jak mohu odinstalovat systém Windows Server pomocí Průvodce odstraněním?
– Přihlaste se jako správce.
– Spusťte Průvodce odstraněním.
– Vyberte možnost „Odinstalovat Windows Server“.
– Vyberte disky, které chcete formátovat.
– Klikněte na „Odinstalovat“.

  Jak nakonfigurovat prostřední kliknutí na touchpadu

3. Jak mohu resetovat systém Windows Server pomocí možnosti Obnovení systému?
– Přihlaste se jako správce.
– Spusťte Obnovení systému.
– Vyberte bod obnovení.
– Klikněte na tlačítko „Dokončit“.

4. Jak mohu zálohovat systém Windows Server pomocí Správce zálohování?
– Přihlaste se jako správce.
– Spusťte Správce zálohování.
– Klikněte na „Plánovat zálohu“.
– Vyberte umístění zálohy a typ zálohy.
– Nakonfigurujte plán zálohování.
– Klikněte na tlačítko „Uložit změny“.

5. Jaké nástroje třetích stran lze použít k zálohování systému Windows Server?
– Veeam Backup & Replication
– Acronis Cyber Protect Cloud
– Altaro VM Backup

6. Jaké jsou rozdíly mezi instalací, odinstalací, resetováním a zálohováním systému Windows Server?
– Instalace je proces nastavení a konfigurace systému Windows Server na počítači.
– Odinstalace je proces odstranění systému Windows Server z počítače.
– Reset je proces obnovení systému Windows Server do výchozího stavu.
– Zálohování je proces vytváření kopie systému Windows Server pro účely obnovení.

7. Jak často bych měl zálohovat systém Windows Server?
– Četnost zálohování závisí na důležitosti dat a vašich požadavcích na obnovení. Doporučuje se zálohovat systém Windows Server alespoň jednou denně.

8. Jak mohu obnovit data ze zálohy systému Windows Server?
– Otevřete Správce zálohování systému Windows Server.
– Klikněte na kartu „Obnovit“.
– Vyberte zálohu, ze které chcete obnovit.
– Postupujte podle pokynů na obrazovce.

9. Jak mohu získat podporu pro systém Windows Server?
– Můžete získat podporu pro systém Windows Server prostřednictvím webu společnosti Microsoft, komunitních fór nebo placených služeb podpory.

10. Jaké jsou nejnovější funkce v systému Windows Server?
– Azure Hybrid Services
– Windows Server Update Services
– Secured-core server