Jak nastavit vlastní klávesové zkratky v systému Windows 11

Windows 11 obsahuje řadu klávesových zkratek hned po vybalení. Operační systém však neobsahuje žádné možnosti pro vytváření vlastních klávesových zkratek, které otevírají software, dokumenty a složky. Ke zkratkám na ploše můžete stále přidávat klávesové zkratky, ale přidání nepřeberného množství zkratek na plochu není zrovna ideální způsob nastavení systému.

V důsledku toho je lepší vyzkoušet některé softwarové balíčky klávesových zkratek třetích stran pro Windows 11. WinHotKey a HotkeyP patří mezi ty aplikace, které vám umožňují nastavit klávesové zkratky pro váš oblíbený software, dokumenty a složky. Takto můžete nastavit vlastní klávesové zkratky pomocí WinHotKey a HotkeyP.

Jak stáhnout a nainstalovat WinHotKey

WinHotKey je volně dostupná aplikace pro nastavení nových klávesových zkratek. Tento software je také kompatibilní s většinou stolních platforem Windows. Má rychlé a snadné nastavení a zabírá velmi málo místa na disku. WinHotKey si můžete stáhnout a nainstalovat následovně.

 • OTEVŘENO Stránka Softpedia WinHotKey ve webovém prohlížeči.
 • Vyberte možnost Stáhnout nyní.
 • Klikněte na možnost Softpedia Secure Download (US) a stáhněte soubor.
 • Poklepáním na průvodce nastavením WinHotKey otevřete jeho okno.
 • Vyberte možnost Další.
 • Klikněte na přepínač Souhlasím s dohodou a znovu stiskněte tlačítko Další.
 • Stisknutím tlačítka Procházet vyberte instalační složku.
 • Chcete-li software nainstalovat, vyberte možnost Další.
 • Po instalaci vyberte možnost nastavení zástupce WinHotKey na ploše. Poté můžete kliknutím na tuto zkratku spustit software.
 • Jak nastavit softwarové klávesové zkratky

  Konfigurace WinHotKey obsahuje seznam výchozích klávesových zkratek Windows. Tyto výchozí klávesové zkratky však nemůžete žádným způsobem upravit. Co můžete udělat, je přidat do tohoto seznamu nové vlastní klávesové zkratky pro otevírání softwaru. Pro spouštění softwaru, jako je tento, můžete nastavit nové vlastní klávesové zkratky.

    Opravte problém s černou obrazovkou MultiVersus ve Windows 10
 • Stiskněte tlačítko New Hotkey v levé horní části okna WinHotKey Configuration.
 • Pokud si přejete, zadejte volitelný popis klávesové zkratky do textového pole na kartě Obecné.
 • V rozevírací nabídce vyberte možnost Spustit aplikaci.
 • Stisknutím tlačítka Procházet otevřete nové okno aplikace.
 • Vyberte aplikaci, kterou má klávesová zkratka spustit.
 • Klepněte na tlačítko OK.
 • Nyní vyberte klávesu klávesnice pro zkratku v rozevírací nabídce Spolu s klávesou.
 • Klepnutím na zaškrtávací políčka Alt, Shift a Ctrl můžete pro klávesovou zkratku vybrat také další klávesy. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko Windows, ale můžete tuto možnost zrušit.
 • Chcete-li dále konfigurovat klávesovou zkratku, klepněte na tlačítko Upřesnit. V okně Launch: Advanced můžete zadat další parametry a změnit způsob otevírání okna softwaru.
 • Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Launch: Advanced.
 • Poté stisknutím tlačítka OK v okně Nová klávesová zkratka přidejte klávesovou zkratku.
 • Poté bude okno Konfigurace WinHotKey obsahovat vaši vlastní klávesovou zkratku.

  Nyní můžete stisknutím nové klávesové zkratky otevřít jakýkoli software, který jste pro ni vybrali. Tuto klávesovou zkratku můžete změnit tak, že ji vyberete a kliknete na Upravit klávesovou zkratku. Chcete-li jednu odstranit, vyberte ji a klikněte na Odebrat klávesovou zkratku.

  Můžete nastavit klávesové zkratky pro spouštění programů Windows i softwaru třetích stran. Cesta ke složce C: > Windows > System32 obsahuje mnoho vestavěných doplňků. Toto jsou některé z funkcí systému Windows, pro které můžete pomocí WinHotKey nastavit klávesové zkratky:

  • Ovládací panely: control.exe
  • Správce úloh: Taskmgr.exe
  • Kalkulačka: calc.exe
  • Příkazový řádek: cmd
  • Poznámkový blok: notepad.exe
  • Sledování výkonu: perfmon.exe
  • Editor registru: regedit.exe
  • Prohlížeč událostí: eventvwr
  • Služby Windows: services.msc
  • Optimalizovat disky: dfrgui
    Jak komprimovat složky pomocí nástroje Windows Compact Tool

  Jak nastavit klávesové zkratky pro ovládání složek, dokumentů a oken

  Kromě softwarových zkratek můžete vytvořit klávesové zkratky pro otevírání složek a souborů dokumentů téměř stejně. Místo výběru Spustit aplikaci v okně Nová klávesová zkratka vyberte buď možnost Otevřít složku nebo Otevřít dokument. Poté klikněte na Procházet, vyberte cestu k dokumentu nebo složce, nakonfigurujte kombinaci kláves a stiskněte tlačítko OK.

  WinHotKey také umožňuje nastavit klávesové zkratky pro šest různých akcí ovládání oken. Chcete-li nastavit takovou klávesovou zkratku, vyberte možnost Ovládání aktuálního okna v okně Nová klávesová zkratka. Poté můžete vybrat možnosti minimalizace, maximalizace, obnovení, přepínání, změna velikosti a přesunutí okna pro klávesovou zkratku.

  Jak vytvořit vlastní klávesové zkratky pomocí HotkeyP

  HotkeyP je slušná alternativní aplikace třetí strany k WinHotKey pro vytváření vlastních klávesových zkratek Windows. Stejně jako WinHotKey je to volně dostupná a odlehčená aplikace pro použití na většině platforem Windows. Umožňuje vám nastavit vlastní klávesové zkratky pro otevírání uživatelských souborů a složek, spouštění programů a aktivaci mnoha funkcí. Takto si můžete stáhnout a spustit HotkeyP:

 • Vychovat Stránka HotkeyP Softpedia.
 • Klikněte na tlačítko Free Download HotkeyP.
 • Vyberte External Mirror – X64 pro stažení souboru ZIP. Otevře se stránka Sourceforce, ze které se HotkeyP automaticky stáhne.
 • Poklepejte na soubor HotkeyP.exe uvnitř extrahovaného adresáře hotkeyp_64bit.
 • Nyní uvidíte prázdné okno HotkeyP. Toto okno můžete vyplnit přidáním nových vlastních klávesových zkratek. Nejprve zkuste nastavit klávesovou zkratku, která otevře software na vašem počítači takto:

 • Klikněte na tlačítko Přidat.
 • Stiskněte tlačítko … (elipsy) pro pole Příkaz.
 • Vyberte soubor EXE (aplikace) programu, který má klávesová zkratka otevřít.
 • Poté klikněte do prázdného pole vedle těchto zaškrtávacích políček a stisknutím klávesy na klávesnici ji zahrňte do klávesové zkratky.
 • Dále zaškrtněte jedno ze zaškrtávacích políček Ctrl, Shift, Alt a Win a nastavte modifikační klávesu pro klávesovou zkratku.
 • Vyberte OK pro přidání nové vlastní klávesové zkratky.
 • Nyní uvidíte novou klávesovou zkratku, kterou jste vytvořili, zahrnutou v kategoriích vše a programy v okně HotkeyP. Stisknutím nové klávesové zkratky, kterou jste právě nastavili, spusťte vybraný program.
 •   Co dělat, pokud nabídka hledání nefunguje v systému Windows 11

  Existují další možnosti, které můžete vybrat pro konfiguraci způsobu, jakým klávesová zkratka spouští program. Vyberte například možnost Spustit jako správce a nastavte program tak, aby se spouštěl se zvýšenými oprávněními. Nebo nastavte software tak, aby se spouštěl s vyšší prioritou, výběrem možnosti vysoká nebo vyšší než normální v rozevírací nabídce Priorita procesu.

  Můžete nastavit vlastní klávesové zkratky, které otevírají uživatelské soubory a složky téměř stejně. Chcete-li tak učinit, klikněte na tlačítko … v okně Hot Key a místo aplikace vyberte uživatelský soubor nebo složku. Nastavte klávesovou zkratku s ostatními nastaveními.

  Chcete-li pomocí HotkeyP nastavit některé systémové, multimediální, okenní a zobrazovací klávesové zkratky, klepněte na tlačítko < v okně Klávesová zkratka. Přesuňte kurzor na podnabídku Windows, Zobrazení, Multimédia nebo Systém. Vyberte funkci (nebo akci), kterou chcete přiřadit klávesové zkratce. Můžete například nastavit klávesovou zkratku, která vypne systém Windows výběrem možnosti Vypnout v nabídce Systém.

  Obecná nastavení softwaru pro HotkeyP můžete změnit kliknutím na tlačítko Možnosti. Zobrazí se okno Možnosti, které obsahuje mnoho různého softwaru. Ujistěte se, že je na kartě Obecné zaškrtnuto políčko Spustit automaticky při spuštění systému Windows. HotKeyP se pak automaticky spustí na pozadí.

  Nastavte všechny klávesové zkratky softwaru Windows, které potřebujete, pomocí WinHotKey

  Pokud tedy máte WinHotKey nebo HotKey P, nebudete již potřebovat plochu Windows 11, nabídku Start a zástupce na hlavním panelu. Jsou to snadno použitelné programy, pomocí kterých můžete nastavit širokou škálu softwaru, složek a dokumentujte klávesové zkratky, aniž byste zaplňovali plochu Windows. Jejich jediným výrazným nedostatkem je, že s nimi nemůžete nastavit klávesové zkratky pro webové stránky, ale přesto jsou to velmi užitečné aplikace.