Windows

Jak opravit chybějící možnost Wi-Fi ve Windows 11

Klíčové věci

 • Použijte vestavěný nástroj pro odstraňování problémů: Spusťte Poradce při potížích s připojením k internetu nebo síťovým adaptérem a prohledejte a opravte běžné problémy se sítí v systému Windows 11.
 • Ruční povolení adaptéru Wi-Fi: Pokud možnost Wi-Fi chybí, přejděte do Centra sítí a sdílení, klikněte na Změnit nastavení adaptéru, klikněte pravým tlačítkem na adaptér Wi-Fi a vyberte možnost Povoleno.
 • Aktualizace ovladačů síťového adaptéru: Nainstalujte nejnovější ovladače pro své zařízení Wi-Fi tak, že přejdete do Správce zařízení, rozbalíte položku Síťové adaptéry, kliknete pravým tlačítkem myši na zařízení Wi-Fi a vyberete možnost Aktualizovat ovladač.

Váš počítač se systémem Windows 11 nemusí z různých důvodů zobrazovat možnost připojení Wi-Fi. Poškozené ovladače Wi-Fi, problémy s hardwarem a dokonce i problémy s operačním systémem Windows mohou být potenciálními příčinami tohoto problému. Můžete také zaznamenat časté výpadky připojení Wi-Fi.

Zde je několik kroků pro odstraňování problémů, které vám pomohou vyřešit problém s nefunkčním Wi-Fi v systému Windows 11.

1. Spusťte Poradce při potížích s připojením k Internetu

Windows 11 poskytuje vestavěné nástroje pro odstraňování problémů, které opravují běžné problémy s počítačovými periferiemi a síťovými zařízeními. Můžete spustit Poradce při potížích s připojením k Internetu, abyste v systému prohledali běžné síťové problémy a automaticky je opravili.

Chcete-li spustit nástroj pro odstraňování problémů s připojením k Internetu:

 • Stisknutím Win + I otevřete Nastavení.
 • Otevřete kartu Systém v levém podokně.
 • V pravém podokně přejděte dolů a klikněte na Řešení problémů.
 • V části Možnosti klikněte na Další nástroje pro odstraňování problémů.
 • Klepněte na tlačítko Spustit pro připojení k Internetu. Systém Windows spustí nástroj pro odstraňování problémů a zobrazí problémy, které systém Windows dokáže vyřešit.
 • Klikněte na Odstranit potíže s připojením k internetu. Nástroj pro odstraňování problémů prohledá systém a doporučí možné opravy. Použijte opravy a zkontrolujte, zda nedošlo k vylepšení.
 • Pokud problémy přetrvávají, spusťte Poradce při potížích se síťovým adaptérem. Zde je návod, jak na to.

 • Stisknutím Win + I otevřete Nastavení.
 • Na kartě Systém přejděte do části Odstraňování problémů > Další nástroje pro odstraňování problémů.
 • Přejděte dolů a klikněte na tlačítko Spustit u síťového adaptéru.
 • V okně Poradce při potížích vyberte Všechny síťové adaptéry a klikněte na Další.
 •   Nemůžete nainstalovat aplikace nebo software na Windows? Zde je Co dělat

  Vyberte příslušnou možnost a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud jsou k dispozici, použijte doporučené opravy k obnovení připojení Wi-Fi.

  2. Povolte Wi-Fi adaptér v Síťová připojení

  Windows 11 nezobrazí možnost Wi-Fi, pokud je adaptér Wi-Fi zakázán. Síťová zařízení můžete ručně povolit nebo zakázat v Ovládacích panelech.

 • Stisknutím kláves Win + R otevřete dialogové okno Spustit.
 • Zadejte control a kliknutím na OK otevřete Ovládací panely. Můžete také vyhledat ovládací panel ve vyhledávání systému Windows a otevřít jej z výsledků vyhledávání.
 • V Ovládacích panelech přejděte na Síť a Internet > Centrum sítí a sdílení.
 • Kliknutím na Změnit nastavení adaptéru zobrazíte všechna nainstalovaná síťová zařízení v levém podokně.
 • Klepněte pravým tlačítkem myši na adaptér Wi-Fi a vyberte možnost Povoleno.
 • Spusťte diagnostiku sítě a odstraňte potíže s ovladačem, pokud je již povolen. Klepněte pravým tlačítkem myši na adaptér Wi-Fi a vyberte možnost Diagnostikovat.

  Systém Windows prohledá zařízení a doporučí potenciální opravu. Problém vyřešíte kliknutím na Použít tuto opravu. Pokud ne, postupujte podle pokynů na obrazovce a vyzkoušejte další doporučení.

  3. Aktualizujte ovladače síťového adaptéru

  Windows nemusí mít nainstalované nejnovější síťové ovladače, pokud jste nedávno provedli upgrade. Poškozené nebo závadné ovladače síťového adaptéru mohou také způsobit poruchu připojení Wi-Fi. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete aktualizovat ovladače síťového adaptéru na nejnovější verzi.

 • Stisknutím klávesy Win otevřete vyhledávání ve Windows. Zadejte správce zařízení a otevřete jej z výsledku vyhledávání.
 • Ve Správci zařízení rozbalte část Síťové adaptéry.
 • Klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení Wi-Fi. Například Intel (R) Wi-Fi AX200 a vyberte Aktualizovat ovladač.
 • Vyberte možnost Hledat automaticky ovladače. Systém Windows vyhledá nové ovladače a nainstaluje je, pokud jsou k dispozici.
 • Zavřete Správce zařízení a zkontrolujte, zda je možnost Wi-Fi obnovena.
 • Pokud nemůžete najít síťový adaptér ve Správci zařízení, podle tohoto průvodce opravte chybějící síťový adaptér v systému Windows a zkuste to znovu.

  4. Nakonfigurujte Nastavení správy napájení síťového adaptéru

  Ve výchozím nastavení může systém Windows vypnout síťový adaptér, aby šetřil energii, když počítač přejde do režimu spánku. Toto nastavení však může způsobit problémy s připojením Wi-Fi. Tento problém můžete rychle vyřešit vypnutím nastavení správy napájení pro síťový adaptér.

 • Otevřete Správce zařízení a rozbalte položku Síťové adaptéry.
 • Klepněte pravým tlačítkem myši na adaptér Wi-Fi a vyberte Vlastnosti.
 • Otevřete kartu Řízení spotřeby v dialogovém okně Vlastnosti.
 • Zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit počítači vypnout toto zařízení za účelem úspory energie.
 • Klepnutím na tlačítko OK uložte změny a restartujte počítač, abyste zjistili, zda je problém vyřešen.
 • 5. Povolte službu WLAN Auto Config Service

  WLAN Auto Config je kritická služba pro připojení k bezdrátové síti. Zkontrolujte, zda je služba zastavena, a restartujte ji, abyste vyřešili problémy s Wi-Fi.

    Oprava chyby 0x80070718 ve Windows 10
 • Stisknutím kláves Win + R otevřete Spustit.
 • Zadejte services.msc a klepněte na OK.
 • V modulu snap-in Služby vyhledejte službu WLAN AutoConfig a zkontrolujte, zda je spuštěna. Pokud ne, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Vlastnosti.
 • V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na rozevírací seznam Typ spouštění a vyberte možnost Automaticky.
 • Vyberte Start.
 • Zvolte Použít a OK pro uložení změn.
 • Nástroj Konfigurace systému umožňuje konfigurovat spouštěcí služby pro odstraňování problémů s počítačem se systémem Windows. Pokud jste jej nedávno použili k odstraňování problémů s počítačem, ujistěte se, že jsou povoleny všechny služby.

 • Stisknutím kláves Win + R otevřete Spustit.
 • Zadejte msconfig.msc a klepněte na OK.
 • Dále otevřete kartu Služby v dialogovém okně Konfigurace systému.
 • Klepnutím na Povolit vše povolíte všechny služby.
 • Klikněte na Apply a OK pro uložení změn. Chcete-li povolit všechny služby, restartujte počítač.
 • 5. Znovu nainstalujte ovladač síťového adaptéru

  Můžete také znovu nainstalovat zařízení síťového adaptéru. Tento proces odstraní a znovu nainstaluje ovladače síťových zařízení, aby se vyřešily běžné problémy.

 • Otevřete Správce zařízení a rozbalte část Síťový adaptér.
 • Klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení Wi-Fi a vyberte možnost Odinstalovat zařízení. Klepnutím na tlačítko Odinstalovat potvrďte akci.
 • Po odinstalaci klikněte na Akce na panelu nástrojů Správce zařízení a vyberte Vyhledat změny hardwaru. Systém Windows vyhledá chybějící, ale připojená zařízení a přeinstaluje potřebné ovladače.
 • Pokud problém přetrvává, postupujte takto:

 • Nezapomeňte uložit všechny neuložené práce nebo dokumenty.
 • Otevřete Správce zařízení a odinstalujte ovladač adaptéru Wi-Fi.
 • Po odinstalaci stiskněte klávesu Win a zadejte cmd.
 • Klepněte pravým tlačítkem myši na Příkazový řádek a vyberte Spustit jako správce.
 • V okně Příkazový řádek zadejte následující příkaz, abyste provedli úplné vypnutí počítače:
   shutdown /s /f /t 0 
 • Po restartu systém Windows automaticky přeinstaluje ovladač zařízení Wi-Fi a obnoví připojení Wi-Fi.
 • 6. Ručně znovu nainstalujte ovladač zařízení Wi-Fi

  Chcete-li obnovit chybějící možnost Wi-Fi, můžete ručně nainstalovat ovladač zařízení Wi-Fi. Jak na to:

 • Otevřete Správce zařízení a rozbalte část Síťové adaptéry.
 • Vyberte a klikněte pravým tlačítkem na váš Wi-Fi adaptér a vyberte Aktualizovat ovladač.
 • Vyberte možnost Procházet ovladače v mém počítači.
 • Vyberte možnost Chci vybrat ze seznamu dostupných ovladačů v počítači.
 • Vyberte první ovladač v seznamu a klepněte na tlačítko Další. Správce zařízení zahájí instalaci vybraného ovladače. Po dokončení zkontrolujte, zda vaše Wi-Fi funguje.
 • 7. Proveďte reset sítě

  Windows 11 nabízí vestavěnou možnost provést reset sítě. Tento proces odebere a znovu nainstaluje síťové adaptéry. Kromě toho se ostatní síťové součásti resetují na výchozí nastavení, aby se odstranily problémy způsobené nesprávnou konfigurací sítě.

 • Otevřete Nastavení a klikněte na kartu Síť a internet v levém podokně.
 • Přejděte dolů a klikněte na Pokročilá nastavení sítě pro zobrazení všech síťových zařízení a možnosti obnovení sítě.
 • Přejděte dolů do části Další nastavení a klikněte na Obnovení sítě.
 • Klikněte na tlačítko Resetovat nyní pro obnovení sítě. Klepnutím na Ano akci potvrďte.
 • Po dokončení resetování byste měli obnovit připojení Wi-Fi. Po resetování však možná budete muset přeinstalovat a překonfigurovat další síťová zařízení a software.
 •   Jak provést stažení Vortex Mod Manager ve Windows 10

  8. Resetujte síťové zařízení a síťový zásobník pomocí příkazového řádku

  K resetování síťových zařízení můžete použít příkazový řádek. Tyto příkazy resetují TCP/IP, obnoví pokročilá nastavení brány firewall a resetují rozhraní Winsock.

  Proveďte všechny níže uvedené příkazy v daném pořadí, i když během provádění narazíte na chyby.

 • Stisknutím klávesy Win + X otevřete nabídku WinX.
 • Dále klikněte na Windows Terminal (Admin). Klepněte na Ano, pokud se zobrazí výzva Řízení uživatelských účtů.
 • V okně Windows Terminal zadejte následující příkaz v daném pořadí:
   netsh int ip reset
  netsh advfirewall reset
  netsh winsock reset
  ipconfig /flushdns
  ipconfig /release
  ipconfig /renew
 • Po provedení všech příkazů restartujte počítač. Po restartu zkontrolujte, zda je možnost Wi-Fi obnovena.
 • 9. Zkontrolujte aktualizace systému Windows

  Toto je další oprava pro počítače s čerstvou instalací systému Windows. Pokud jste to ještě neudělali, spusťte nástroj Windows Update a zkontrolujte čekající aktualizace systému Windows a třetích stran. Tyto aktualizace mohou obsahovat opravy chyb a zásadní vydání ovladačů pro síťová zařízení.

 • Stisknutím Win + I otevřete Nastavení.
 • Otevřete kartu Windows Update v levém podokně.
 • Klikněte na Zkontrolovat aktualizace. Windows bude trvat několik sekund, než vyhledá nové aktualizace. Stáhněte a nainstalujte je a restartujte počítač, aby se změny projevily, pokud jsou k dispozici.
 • Dále na stránce aktualizace systému Windows klikněte na Pokročilé možnosti.
 • Přejděte dolů a klikněte na Volitelné aktualizace.
 • Klepnutím na Aktualizace ovladačů zobrazíte všechny dostupné aktualizace. Vyberte jakoukoli aktualizaci od výrobce systému a klikněte na Stáhnout a nainstalovat. Pro použití změn restartujte počítač.
 • Pokud nemáte přístup ke kabelovému připojení k internetu, použijte možnosti tetheringu vašeho smartphonu.

  A konečně, pokud problém přetrvává, zvažte návrat k předchozí verzi systému Windows 11. To je zvláště užitečné, pokud po provedení upgradu dojde k problému s připojením Wi-Fi.

  Chcete-li to provést, otevřete Nastavení > Systém > Obnovení. V části Možnosti obnovení klikněte na tlačítko Přejít zpět a podle pokynů na obrazovce obnovte dřívější verzi systému Windows.

  Tato funkce je však časově citlivá a je k dispozici pouze deset dní po provedení upgradu. Desetidenní období vrácení můžete prodloužit na 60 dní ve Windows 11.

  Obnovte připojení Wi-Fi v systému Windows 11

  Wi-Fi ve Windows 11 může přestat fungovat z několika důvodů. Často to však můžete opravit pomocí vestavěného nástroje pro odstraňování problémů se sítí. Kromě toho přeinstalujte nebo aktualizujte síťové ovladače, abyste problém vyřešili.

  Pokud systém stále odmítá vidět vaši bezdrátovou síť, zkontrolujte, zda na kartě Wi-Fi nejsou problémy s hardwarem. Můžete vyměnit vadnou Wi-Fi kartu nebo se rozhodnout pro Wi-Fi dongle jako rychlé řešení plug-and-play.

  x