Jak přidat odkazy v dokumentu v MS Word

Když vložíte webový odkaz do dokumentu MS Word, je automaticky rozpoznán jako hypertextový odkaz. Můžete se rozhodnout vložit odkaz nebo přidat odkaz ke slovu nebo frázi. Je to asi tak snadné jako vložení obrázku. Můžete také přidat odkazy v dokumentu, které propojí uživatele z jedné části dokumentu s jinou částí stejného dokumentu. To je užitečné, když potřebujete křížové odkazy na různé sekce v jiných sekcích. Čím větší dokument máte, tím více je funkce jako tato nezbytná.

Přidat odkazy v dokumentu

Chcete-li přidat odkazy v dokumentu, musíte se nejprve ujistit, že používáte různé formátovací prvky, které máte k dispozici. Tyto prvky formátování identifikují různé části dokumentu jako nadpisy nebo části textu. V MS Word se přidané odkazy přidávají do nadpisů nebo záložek.

  Co znamená „IDGI“ a jak jej používáte?

Otevřete dokument MS Word. Vyberte nadpis, přejděte na kartu Domů na pásu karet a v panelu nástrojů Styly vyberte úroveň nadpisu.

Udělejte to pro všechny nadpisy, tj. oddíly, které máte v dokumentu. Dále vyberte text, ke kterému chcete přidat odkaz. Přejděte na kartu Vložit a vyberte Odkaz.

V okně Vložit hypertextový odkaz vyberte ze sloupce vlevo možnost ‚Umístit do tohoto dokumentu‘. Tím se vyplní seznam všech nadpisů ve vašem dokumentu. Vyberte nadpis a text, na který jste odkazovali, vás přenese přímo do této sekce.

Pokud nechcete odkazovat na sekci a místo toho chcete odkazovat na slovo v dokumentu, budete muset použít záložky. Nejprve přejděte na slovo, na které chcete odkazovat. Vyberte jej a na kartě Vložit vyberte Záložka. Zadejte název záložky a klikněte na Přidat.

  Jak vyloučit doménu z výsledků vyhledávání Google

Dále přejděte na místo, kam chcete přidat odkaz. Vyberte text, ke kterému chcete přidat odkaz. Přejděte na kartu Vložit a vyberte Odkaz. V okně Vložit hypertextový odkaz vyberte možnost Umístit do tohoto dokumentu. Když se naplní seznam nadpisů v dokumentu, budou doplněny seznamem všech záložek, které jste do dokumentu přidali. Vyberte záložku, na kterou chcete odkazovat.

Navigační odkazy

Chcete-li otevřít odkaz, musíte na klávesnici podržet klávesu Ctrl a kliknout na odkaz. To platí pro webové odkazy a odkazy v dokumentu. Je to proto, aby se zabránilo náhodným kliknutím, která otevře váš prohlížeč nebo přeskočí na jinou stránku v dokumentu.

x