etechblog

Jak vybrat správný licenční model pro váš software [2023]

Chcete zpeněžit svůj software a udělat z něj ziskový obchod? Musíte si vybrat vhodný model licencování softwaru pro vaši aplikaci ještě dnes!

Licencování softwaru je kritickým faktorem v odvětví vývoje softwaru. Neexistuje žádný nedostatek licenčních možností – ty sahají od tolerantních open-source licencí až po přísné komerční licence a vše mezi tím. V důsledku toho pro vás může být zdrcující vybrat ten správný licenční model.

Uvolněte se, protože jsem tu, abych vás provedl hádankou licencování softwaru a pomohl vám učinit správné rozhodnutí. V tomto článku vysvětlím různé typy licencí pro vaše aplikace, jak tyto věci fungují a jak vybrat ty nejlepší! Takže pokračujte ve čtení až do konce.

Co je softwarová licence?

Licence pro počítač, mobilní zařízení nebo webovou aplikaci je právní smlouva mezi vývojářem (poskytovatelem licence) a uživatelem (nabyvatelem licence). Specifikuje podmínky, které musí uživatel dodržovat, aby mohl používat software, aniž by byl vystaven jakýmkoliv právním postihům nebo soudním sporům.

Právě tento dokument zajišťuje právo duševního vlastnictví vývojáře nebo podniku SaaS na jeho aplikaci. Práva zahrnují, ale nejsou omezena na následující:

 • Používání
 • Ochrana proti kopírování
 • Modifikace
 • Rozdělení
 • Prodej nebo přeprodej

Na rozdíl od pozemkových listin nebo jiných finančních smluv uživatelé nemusí podepisovat licenční smlouvu na software. Ve většině případů instalací a používáním softwaru souhlasíte s podmínkami stanovenými vývojáři.

Jako uživatel si tedy musíte přečíst celý dokument T&C. A jako vývojář softwaru musíte zahrnout tuto klauzuli, abyste chránili své zájmy.

Ve velkých podnicích a na podnikové úrovni, kde vývojář softwaru odhaluje svému klientovi mnoho informací, může uzavřít písemnou, notářsky ověřenou a podepsanou smlouvu, která chrání obě strany.

Licence počítačové aplikace určuje, jak snadno může vývojář distribuovat software veřejnosti. Pokud si například zvolíte open-source licenci, stačí nahrát software na svůj web a každý si jej může stáhnout a používat zdarma.

Pokud zvolíte přísnou komerční licenci, pak si veřejnost nejprve musí licenci zakoupit. Omezíte tak distribuci aplikace. Zvyšujete však své příjmy.

Typy softwarových licencí

Níže naleznete nejoblíbenější možnosti softwarové licence pro jakoukoli aplikaci:

#1. Povolená licence

Permisivní softwarová licence je variantou licenčního modelu open-source softwaru. Umožňuje koncovým uživatelům volně používat, vyvíjet zdrojový kód a distribuovat aplikaci s několika omezeními. Takové licence kladou na uživatele minimální požadavky na používání a distribuci softwaru. Uživatelé mohou často integrovat zdrojový kód softwaru do jiného proprietárního programu.

  Jak sdílet polohu na iPhone

Mezi několik příkladů povolených licencí patří licence BSD, licence MIT a licence Apache. Tyto licence obvykle vyžadují, aby uživatelé při redistribuci softwaru zahrnuli kopii licence a upozornění na autorská práva. Licence však neukládají omezení na to, jak používat, upravovat nebo distribuovat software nebo jeho deriváty.

#2. Copyleft licence

Zdroj obrázku: Wikipedie

Copyleft je také open-source licence. Vyžaduje však, abyste svůj software a zdrojový kód vydali pod stejnou licencí, jejímž prostřednictvím jste získali open-source kód. Každý tedy může upravit a znovu distribuovat aplikaci s úpravami, které ostatním umožní stavět na původní aplikaci. V důsledku toho se všechny deriváty z původního softwaru stávají také open source.

Oblíbenou copyleftovou licencí je GNU General Public License (GPL). Mnoho open-source projektů, včetně operačního systému Linux, používá licenční model GPL. Mezi další příklady copyleftových licencí patří veřejná licence Mozilla (MPL) a Lesser General Public License (LGPL).

#3. Komerční licence

Pokud je software dodáván s komerční licencí, může uživatel používat softwarové rozhraní pouze po zaplacení poplatku za licenční kopii. Neexistuje žádný přístup ke zdrojovému kódu aplikace. Existuje tedy menší šance na komunitní vývoj softwaru.

Komerční licence chrání zájmy vývojářů v jejich aplikacích. Vývojáři vytvořili licenční klíč nebo kód tak, aby uživatelé nemohli nainstalovat a aktivovat nástroj na více než jednom počítači, pokud je klíč pro jednoho uživatele.

#4. Duální licence

Duální softwarová licence vám umožňuje distribuovat různé verze stejné aplikace v různých licencích, jako je open source a komerční. Příkladem této licence je systém správy databáze MySQL.

MySQL je k dispozici pod open-source licencí GPL. Umožňuje bezplatné používání a distribuci. Můžete také získat komerční licenci, pokud chcete software používat v proprietárním produktu. Navíc, pokud nesouhlasíte s podmínkami GPL, můžete získat komerční licenci.

#5. Licence Public Domain

Licence ve veřejné doméně znamená, že na zdrojový kód softwaru neplatí žádná autorská práva. Je také známý jako obsah CC0. Vyvíjíte a uvolňujete software ve veřejné doméně spolu se zdrojovým kódem. Rovněž neukládáte žádná pravidla pro kopírování, úpravy a redistribuci softwaru.

Podporuje bezplatné internetové projekty. Existuje však riziko napadení počítačů koncových uživatelů malwarem, protože nikdo nekontroluje zdrojový kód ani jeho deriváty. Hackeři mohou k takovému softwaru připojit škodlivé kódy.

#6. Nelicencovaná licence

Jedná se o veřejnou licenci, kdy se autor nebo vývojář vzdává svých předchozích autorských práv k aplikaci. Nyní může kdokoli kopírovat, stavět na něm, publikovat, kompilovat, používat, distribuovat a dále prodávat software podle svých vlastních podmínek.

Jiný vývojář tak může stavět na vaší práci, licencovat svůj odvozený program jako komerční aplikaci a vydělávat. I když z toho možná nebudete mít žádný užitek.

Jak funguje licencování softwaru?

Funkční využití licencování softwaru se liší podle cílové strany. Níže naleznete pracovní proces pro dvě různé strany, konkrétně pro koncového uživatele a vývojáře:

Perspektiva koncového uživatele

Nový individuální nebo firemní uživatel softwaru přijímá především licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA). Vysvětluje, jak může koncový uživatel používat, kopírovat, distribuovat nebo upravovat softwarový kód, pokud k němu má přístup.

  Notebook se nepřipojí k hotspotu iPhone (nefunguje)

Pokud je software pod modelem SaaS, mohou existovat další dohody mezi vývojářem a uživatelem kromě EULA. Jedná se o následující:

 • Měsíční poplatek
 • Doba trvání smlouvy
 • Zásady zrušení nebo vrácení peněz
 • Poplatky za zrušení smlouvy

U většiny freewarových a open-source licencí nemusí koncoví uživatelé přesně dodržovat pravidla EULA. V případě přísných komerčních licencí však musíte své klienty vyzvat, aby si pozorně přečetli smlouvu EULA.

V opačném případě mohou selhat v souladu se zákonem Digital Millennium Copyright Act (DMCA), právy duševního vlastnictví (IPR) a dalšími zákony, které chrání zájmy vývojářů jejich aplikací.

Perspektiva vývojáře softwaru

#1. Rozdělení

Jako vývojář budete rozhodovat o softwarové licenci. Poté můžete podle licenčních pravidel jmenovat prodejce, kteří budou distribuovat aplikaci pro komerční aplikace, nebo to udělat sami. U aplikací s otevřeným zdrojovým kódem můžete jednoduše dát odkaz ke stažení na svůj web.

#2. Licenční smlouva

Musíte zahrnout různé klauzule, jako je zákaz zpětného inženýrství, pravidla úpravy kódu, pravidla kopírování a další, abyste ochránili svůj zájem o aplikaci. Měli byste také zvážit zavedení omezení na uživatele nebo počet instalací, abyste mohli prodat více kopií jedné firmě.

#3. Náhrada nákladů na licenci

Pokud je softwarem počítačová nebo mobilní aplikace, kterou lze nainstalovat jednou a používat ji po celý život, obvykle si účtujete poplatek předem. Pokud se však jedná o webovou aplikaci nebo aplikaci SaaS, můžete uživatelům účtovat měsíčně. Zde můžete také přidat další body zpeněžení, jako jsou další uživatelé, doplňky, rychlejší přístup, 24hodinová smlouva o úrovni služeb (SLA) a další.

U open-source nebo freewarových aplikací většinou neexistují žádné platby. Mohly by existovat dary na podporu developerova podniku.

#4. Vynucení

Vývojář nebo prodejce softwaru může vymáhat podmínky licenční smlouvy na software různými způsoby. Jedná se o monitorování používání aplikací, provádění náhlých auditů nebo právní kroky proti těm, kteří porušují smluvní podmínky.

#5. Aktualizace a poprodejní podpora

Jako prodejce nebo vývojář byste měli jasně uvést, zda bude existovat nějaká poprodejní podpora. Většina softwarových vývojářů nabízí následující:

 • Pravidelné aktualizace softwaru po dobu životnosti nebo po omezenou dobu
 • Bezpečnostní záplaty
 • Ad-hock záplaty pro jakékoli bezpečnostní mezery
 • Technická podpora pro použití aplikace

Jak vybrat licenční model

Zde je několik důležitých faktorů, které je třeba vzít v úvahu při výběru metody licencování softwaru:

#1. Obchodní cíle

Vámi zvolený typ licencování musí být v souladu s obchodními cíli a modely příjmů. Chcete-li maximalizovat výnosy nebo zvýšit podíl na trhu, zvolte komerční licenční politiku.

Nicméně, open-source licence je dobrá, když chcete propagovat otevřenou spolupráci. Opět můžete zlepšit spolupráci a zároveň si zachovat přísnou kontrolu nad svým softwarem, jako je GNU All-permissive License.

#2. Cílová skupina

Vaše cílové publikum bude do značné míry diktovat model licencování softwaru. Pokud jsou například vaši návštěvníci a uživatelé jednotlivci, kteří si během svého života zakoupí omezené aplikace, musíte zvolit freewarovou licenci.

  Jak používat tmux na Linuxu (a proč je lepší než obrazovka)

Chcete-li získat příjmy ze svého publika, můžete přidat nákupy v aplikaci, doplňky atd., které si uživatelé snadno koupí, když budou mít pocit, že je aplikace nepostradatelná pro jejich profesní nebo osobní život.

Alternativně, pokud se zabýváte hlavně podniky, můžete získat bezplatnou zkušební licenci a poté by se mělo začít používat placené licencování.

#3. Vlastnosti a funkčnost

Funkce a vlastnosti vaší aplikace také ovlivní způsob licencování softwaru. Komerční licenční model je například vhodnější, pokud aplikace obsahuje proprietární funkce nebo pokročilé služby, protože váš způsob výdělku je prodej licencí.

Na druhou stranu, pokud váš software používá pro určité funkce veřejně dostupný kód, možná nebudete moci získat komerční licenci. Musíte vydat software pod open-source licencí GNU, ale omezit úpravy a redistribuci uvedením pravidel v EULA.

Vždy existují právní aspekty, které výrazně ovlivňují model licencování aplikací. Jedná se o práva duševního vlastnictví pro obchodní hodnotu aplikace a softwarového kódu nebo autorských práv k obsahu.

Musíte se poradit s právními odborníky, kteří se takovými věcmi zabývají, abyste se ujistili, že váš licenční model je z právního hlediska vhodný a obsahuje všechny nezbytné doložky na ochranu vašich obchodních zájmů.

#5. Konkurence na trhu

Musíte také sledovat aktuální trend na trhu v oblasti licencování softwaru pro specializované aplikace. Například většina webových aplikací pro úpravy videa nebo grafiky, mobilní aplikace a aplikace pro stolní počítače jsou dodávány s freewarovou licencí. Uživatelé mohou nainstalovat a používat software zdarma, ale nemají přístup k pokročilým nebo oblíbeným funkcím, dokud nezískají prémiové předplatné.

Nyní, pokud zvolíte přísnou komerční licenci, pak možná nedosáhnete úspěchu, který hledáte. Proto musíte také zvážit, co vaši konkurenti dělají v oblasti licencování softwaru.

#6. Případy užití

Pro různé případy použití musíte zvolit různé metody licencování softwaru. Zde je několik nápadů, které si můžete prohlédnout:

 • Chcete-li zvýšit dosah publika svého softwaru, vytvořte verzi, která poskytuje základní služby. Poté uvolněte tento software pod GNU General Public License nebo GPL. Aplikaci si stáhne více lidí; pokud je to hodné, vaše značka získá marketing zdarma.
 • Pokud chcete spolupracovat s vývojáři softwaru na volné noze, můžete vydat základní verzi svého softwaru pod licencí open-source. To umožní talentovaným nezávislým vývojářům po celém světě importovat váš zdrojový kód softwaru z GitHubu a budovat nové funkce nebo služby na stávajícím kódu.
 • Pokud však vyvíjíte aplikace zaměřené na podnikání, které organizace vždy používají k provozování svého podniku, můžete sáhnout po přísné komerční licenci. Můžete také omezit počet případů, kdy lze použít licenci k aktivaci aplikace.

Zabalit se

Jako vývojář softwaru nebo vlastník firmy SaaS nyní víte o několika typech licencování softwaru a o tom, jak systém licencování funguje. Také jste zjistili, jak vybrat nejlepší model licencování na základě aplikace, jejího zamýšleného publika, případu použití a modelu obchodních příjmů. Vyberte si tedy takový, který vyhovuje vašim potřebám. Aktivně rozšiřujte své softwarové publikum, což v konečném důsledku zvyšuje vaše ziskové marže.

Také by se vám mohl líbit nejlepší open-source software pro Windows.

x