Jak vytvářet pole RAID pomocí mdadm na Ubuntu 18.04

Jak vytvořit pole RAID pomocí mdadm na Ubuntu 18.04

Úvod

Redundantní pole nezávislých disků (RAID) je technologie, která umožňuje kombinovat více fyzických pevných disků do jednoho logického úložiště. RAID poskytuje zvýšenou spolehlivost, výkon a kapacitu úložiště a je důležitou součástí mnoha serverových prostředí.

Existuje několik různých úrovní RAID, každá s jinou kombinací úrovní redundance a výkonu. Nejběžnější úrovně RAID jsou:

* RAID 0: Zvýšení výkonu bez redundance
* RAID 1: Zrcadlení pro redundanci (vyžaduje dvě disky)
* RAID 5: Pruhování s paritou pro redundanci a výkon
* RAID 6: Dvojité pruhování s paritou pro ještě vyšší redundanci

V tomto návodu vás provedeme procesem vytváření pole RAID pomocí nástroje pro správu více disků (mdadm) na Ubuntu 18.04.

Požadavky

* Více pevných disků
* Ubuntu 18.04 nebo novější
* Přístupová práva superuživatele (root)

Instalace mdadm

Pokud ještě nemáte nainstalovaný mdadm, můžete jej nainstalovat pomocí následujícího příkazu:

bash
sudo apt-get update
sudo apt-get install mdadm

Vytvoření pole RAID

1. Kontrola disků: Před vytvořením pole RAID musíte zkontrolovat, zda jsou všechny disky v pořádku. Spusťte následující příkaz a nahraďte /dev/sdX cestami k vašim diskům:

bash
sudo fdisk -l | grep /dev/sdX

Výstup by měl vypadat podobně:


Disk /dev/sdX: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sektory
Jednotky: sektory po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logický/fyzický): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů

2. Vytvoření zařízení RAID: Nyní můžete vytvořit zařízení RAID pomocí následujícího příkazu:

bash
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc

* –create /dev/md0: Vytvoří zařízení RAID s názvem /dev/md0
* –level=5: Nastaví úroveň RAID na 5
* –raid-devices=3: Uvádí počet disků, které budou použity v poli RAID
* /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc: Cesty k diskům, které chcete použít

Po spuštění příkazu se zahájí proces vytváření pole RAID. Může to nějakou dobu trvat, v závislosti na velikosti disků a úrovni RAID.

3. Kontrola stavu RAID: Jakmile je pole RAID vytvořeno, můžete zkontrolovat jeho stav pomocí následujícího příkazu:

bash
sudo mdadm -D /dev/md0

Výstup by měl vypadat podobně:


md0 : aktivní raid5 s 3 disky, 1 náhradní
parita: [none]
mediazávislost: [FAIL]
stav: optimální

členství:
0 : aktivní, náhradní
1 : aktivní
2 : aktivní
historie:
0 : připojovací (nahoře)
1 : připojovací (nahoře)
2 : připojovací (nahoře)

Formátování a připojení souborového systému

1. Formátování RAID zařízení: Jakmile je pole RAID vytvořeno, je potřeba naformátovat souborový systém. Doporučuje se použít souborový systém ext4:

bash
sudo mkfs.ext4 /dev/md0

2. Vytvoření bodu připojení: Vytvořte bod připojení pro svůj souborový systém RAID:

bash
sudo mkdir /mnt/raid

3. Připojení RAID zařízení: Nakonec připojte zařízení RAID k bodu připojení pomocí příkazu mount:

bash
sudo mount /dev/md0 /mnt/raid

Závěr

Nyní jste úspěšně vytvořili a nakonfigurovali pole RAID pomocí mdadm na Ubuntu 18.04. Tato pole RAID poskytují zvýšenou spolehlivost, výkon a kapacitu úložiště, což je činí ideální volbou pro servery a další aplikace, kde jsou kritická data.

Často kladené dotazy

1. Co je RAID a jaké jsou jeho výhody?

RAID (Redundantní pole nezávislých disků) je technologie, která kombinuje více fyzických pevných disků do jednoho logického úložiště. RAID poskytuje zvýšenou spolehlivost, výkon a kapacitu úložiště.

2. Jaké jsou různé úrovně RAID?

Existuje několik úrovní RAID, každá s jinou kombinací úrovní redundance a výkonu. Nejběžnější úrovně RAID jsou:

* RAID 0: Zvýšení výkonu bez redundance
* RAID 1: Zrcadlení pro redundanci
* RAID 5: Pruhování s paritou pro redundanci a výkon
* RAID 6: Dvojité pruhování s paritou pro ještě vyšší redundanci

3. Jaký typ RAID je nejlepší pro mé potřeby?

Nejlepší typ RAID pro vaše potřeby závisí na vašich specifických požadavcích. Pokud potřebujete vysokou spolehlivost, zvažte RAID 1 nebo RAID 6. Pokud potřebujete vysoký výkon, zvažte RAID 0 nebo RAID 5.

4. Jak vytvořím pole RAID na Ubuntu 18.04?

Chcete-li vytvořit pole RAID na Ubuntu 18.04, můžete použít nástroj mdadm. Podrobný návod naleznete v tomto článku.

5. Jaký souborový systém bych měl použít pro své pole RAID?

Doporučuje se použít souborový systém ext4 pro vaše pole RAID. Ext4 je stabilní a spolehlivý souborový systém, který je vhodný pro různé aplikace.

6. Jak se připojím k poli RAID?

Chcete-li připojit pole RAID, vytvořte pro něj bod připojení a poté jej připojte pomocí příkazu mount. Podrobné kroky naleznete v tomto článku.

7. Jak mohu monitorovat a spravovat pole RAID?

K monitorování a správě pole RAID můžete použít nástroj mdadm. Tento nástroj poskytuje řadu příkazů, které můžete použít ke kontrole stavu pole RAID, jeho formátování a opravě vadných sektorů.

8. Co mám dělat, když selže disk v mém poli RAID?

Pokud disk v poli RAID selže, můžete jej vyměnit za nový. Podrobný návod naleznete v dokumentaci k mdadm.