Jak vytvořit aplikaci Ruby on Rails v Ubuntu 22.04

Jak vytvořit aplikaci Ruby on Rails v Ubuntu 22.04

Ruby on Rails je populární framework pro tvorbu webových aplikací, známý svou jednoduchostí použití, vysokou produktivitou a elegantní syntaxí. V tomto tutoriálu vás provedeme kroky, jak vytvořit aplikaci Ruby on Rails v Ubuntu 22.04.

Úvod

Ruby on Rails je open source framework napsaný v jazyce Ruby. Poskytuje sadu nástrojů a konvencí, které usnadňují a zrychlují vývoj webových aplikací. Aplikace Ruby on Rails jsou známé svým modelem Model-View-Controller (MVC), který odděluje obchodní logiku, prezentační logiku a data.

V tomto tutoriálu vytvoříme jednoduchou aplikaci pro správu kontaktů pomocí Ruby on Rails. Budeme instalovat potřebné balíčky, vytvoříme novou aplikaci, přidáme model, controller a pohled a nakonec budeme aplikaci provozovat.

Instalace potřebného softwaru

Než začneme vytvářet aplikaci Ruby on Rails, musíme nainstalovat potřebné balíčky do systému Ubuntu 22.04.

1. Nainstalujte Ruby pomocí příkazu:

sudo apt install ruby-full

2. Nainstalujte Rails pomocí příkazu:

sudo apt install rails

3. Nainstalujte PostgreSQL pro databázi pomocí příkazu:

sudo apt install postgresql postgresql-contrib

Vytvoření nové aplikace

Po instalaci všech potřebných balíčků můžeme vytvořit novou aplikaci Ruby on Rails.

1. Vytvořte nový adresář pro aplikaci:

mkdir kontaktni_aplikace
cd kontaktni_aplikace

2. Inicializujte aplikaci Rails spuštěním příkazu:

rails new .

3. Tento příkaz vytvoří adresářovou strukturu a základní soubory pro novou aplikaci Rails.

  Jak získat virtuální telefonní číslo pro vaši firmu?

Přidání modelu

Model je zodpovědný za reprezentaci dat v aplikaci. V našem případě budeme mít model Kontakt pro uložení kontaktních informací.

1. Vygenerujte migraci pro model Kontakt spuštěním příkazu:

rails generate model Kontakt jmeno:string prijmeni:string email:string telefon:string

2. Tento příkaz vytvoří migraci a soubor modelu Kontakt.

3. Spusťte migraci spuštěním příkazu:

rails db:migrate

4. To vytvoří tabulku kontaktů v databázi.

Přidání controlleru

Controller je zodpovědný za zpracování požadavků a vracení odpovědí. Vytvoříme controller Kontakty pro správu kontaktů.

1. Vygenerujte controller Kontakty spuštěním příkazu:

rails generate controller Kontakty index new create edit update destroy

2. Tento příkaz vytvoří soubory controlleru a pohledů pro akce index, new, create, edit, update a destroy.

Přidání pohledu

Pohled je zodpovědný za vykreslení obsahu pro uživatele. Přidáme pohledy pro různé akce controlleru Kontakty.

1. Upravte soubor app/views/kontakty/index.html.erb a přidejte následující kód:

<h1>Seznam kontaktů</h1>

<ul>
<% @kontakty.each do |kontakt| %>
<li><%= link_to kontakt.jmeno + ' ' + kontakt.prijmeni, kontakt_path(kontakt) %></li>
<% end %>
</ul>

2. Tento kód vykreslí seznam všech kontaktů.

3. Upravte soubor app/views/kontakty/show.html.erb a přidejte následující kód:

<h1>Zobrazení kontaktu</h1>

<p>
<strong>Jméno:</strong> <%= @kontakt.jmeno %> <%= @kontakt.prijmeni %><br>
<strong>Email:</strong> <%= @kontakt.email %><br>
<strong>Telefon:</strong> <%= @kontakt.telefon %>
</p>

<%= link_to 'Upravit kontakt', edit_kontakt_path(@kontakt) %> |
<%= link_to 'Zpět na seznam', kontakty_path %>

4. Tento kód vykreslí podrobnosti kontaktu.

5. Upravte soubor app/views/kontakty/new.html.erb a přidejte následující kód:

<h1>Nový kontakt</h1>

<%= form_with(model: @kontakt) do |form| %>
<p>
<%= form.label :jmeno %> <%= form.text_field :jmeno %><br>
<%= form.label :prijmeni %> <%= form.text_field :prijmeni %><br>
<%= form.label :email %> <%= form.email_field :email %><br>
<%= form.label :telefon %> <%= form.text_field :telefon %>
</p>

<p>
<%= form.submit "Vytvořit" %>
</p>
<% end %>

6. Tento kód vykreslí formulář pro vytvoření nového kontaktu.

Spuštění aplikace

Jakmile máme vytvořen model, controller a pohledy, můžeme aplikaci spustit.

1. Spusťte svou aplikaci spuštěním příkazu:

rails s

2. Aplikace bude běžet na výchozí adrese http://localhost:3000.

Závěr

V tomto tutoriálu jsme vytvořili jednoduchou aplikaci Ruby on Rails pro správu kontaktů. Pokryli jsme instalaci potřebného softwaru, vytvoření nové aplikace, přidání modelu, controlleru a pohledů a nakonec spuštění aplikace.

Ruby on Rails je výkonný framework, který urychluje vývoj webových aplikací. Využijte jeho konvencí a nástrojů, abyste mohli vytvářet robustní a škálovatelné webové aplikace s lehkostí.

Časté dotazy

1. Co je Ruby on Rails?
Ruby on Rails je open source framework pro tvorbu webových aplikací, který poskytuje sadu nástrojů a konvencí pro zjednodušení vývoje.

2. Jaké jsou výhody použití Ruby on Rails?
Ruby on Rails je známý svou jednoduchostí použití, vysokou produktivitou, elegantní syntaxí a modelem MVC.

3. Jak mohu nainstalovat Ruby on Rails v Ubuntu 22.04?
Můžete nainstalovat Ruby pomocí příkazu sudo apt install ruby-full a nainstalovat Rails pomocí příkazu sudo apt install rails.

4. Jak mám vytvořit nový model v Ruby on Rails?
Modely můžete generovat pomocí příkazu rails generate model, např. rails generate model Kontakt jmeno:string prijmeni:string email:string telefon:string.

5. Jak mám vytvořit nový controller v Ruby on Rails?
Controllery můžete generovat pomocí příkazu rails generate controller, např. rails generate controller Kontakty index new create edit update destroy.

6. Jaké jsou hlavní akce controlleru v Rails?
Mezi hlavní akce controlleru v Rails patří index, show, new, create, edit, update a destroy.

7. Jak mohu spustit aplikaci Ruby on Rails?
Aplikaci Ruby on Rails můžete spustit spuštěním příkazu rails s, který ji spustí na výchozí adrese http://localhost:3000.

8. Existuje nějaká dokumentace o Ruby on Rails?
Kompletní dokumentaci o Ruby on Rails najdete na oficiálním webu Ruby on Rails: https://rubyonrails.org/