Příklad komponent Primefaces Message, Messages a Growl

Příklady komponent PrimeFaces Message, Messages a Growl

Úvod

Komponenty PrimeFaces Message, Messages a Growl poskytují snadný a flexibilní způsob zobrazování zpráv uživatelům ve webových aplikacích JavaServer Faces (JSF). Tyto komponenty umožňují vývojářům vytvářet různé typy zpráv, od jednoduchých textových zpráv po ty složitější, které zahrnují ikony, barvy a časové limity.

Komponenty Message, Messages a Growl lze použít pro různé účely, například:

* Zobrazení potvrzovacích zpráv po úspěšných akcích
* Zobrazení chybových zpráv v případě neúspěšných akcí
* Zobrazení varovných zpráv o potenciálních problémech
* Zobrazení informačních zpráv o stavu systému

Komponent Message

Komponent Message je základní komponenta, která slouží k zobrazení jedné textové zprávy. Komponent Message má následující atributy:

Požadované atributy:

* for: ID komponenty, ke které se zpráva vztahuje

Volitelné atributy:

* display: Zda má být zpráva zobrazena (true) nebo skryta (false)
* escape: Zda má být text zprávy escapován pro HTML (true) nebo ne (false)
* globalOnly: Zda má být zpráva zobrazena pouze v globálním kontextu (true) nebo i v kontextu komponenty (false)
* rendered: Zda má být zpráva vykreslena (true) nebo ne (false)
* summary: Shrnutí zprávy, které se zobrazí, když je zpráva sbalena
* detail: Detailní zpráva, která se zobrazí, když je zpráva rozbalena
* style: Styl inline pro zprávu
* styleClass: Třída CSS pro zprávu

  Jak mohu nastavit druhý účet Venmo

Komponent Messages

Komponent Messages je složnější komponenta, která slouží k zobrazení seznamu zpráv. Komponent Messages má následující atributy:

Požadované atributy:

* for: ID komponenty, ke které se zprávy vztahují

Volitelné atributy:

* autoUpdate: Zda se má seznam zpráv automaticky aktualizovat, když jsou na stránce přidány nebo odebrány zprávy (true) nebo ne (false)
* display: Zda má být seznam zpráv zobrazen (true) nebo skryt (false)
* escape: Zda má být text zpráv escapován pro HTML (true) nebo ne (false)
* globalOnly: Zda mají být zprávy zobrazeny pouze v globálním kontextu (true) nebo i v kontextu komponenty (false)
* rendered: Zda má být seznam zpráv vykreslen (true) nebo ne (false)
* showDetail: Zda má být zobrazen detailní pohled zpráv (true) nebo ne (false)
* showSummary: Zda má být zobrazen shrnutý pohled zpráv (true) nebo ne (false)
* style: Styl inline pro seznam zpráv
* styleClass: Třída CSS pro seznam zpráv

Komponent Growl

Komponent Growl je nezávislá komponenta, která slouží k zobrazení krátkých zpráv, které uživatelé mohou zavřít kliknutím na ně. Komponent Growl má následující atributy:

  Zpětné vyhledávání Uchopte obrazovku z anime, abyste zjistili, ze kterého seriálu je

Požadované atributy:

* Žádné

Volitelné atributy:

* closable: Zda je zpráva uzavíratelná (true) nebo ne (false)
* escape: Zda má být text zprávy escapován pro HTML (true) nebo ne (false)
* life: Doba trvání zprávy v milisekundách, po které se automaticky zavře
* position: Pozice zprávy na obrazovce (např. „topright“, „bottomleft“)
* rendered: Zda má být zpráva vykreslena (true) nebo ne (false)
* showDetail: Zda má být zobrazen detailní pohled zprávy (true) nebo ne (false)
* showSummary: Zda má být zobrazen shrnutý pohled zprávy (true) nebo ne (false)
* sticky: Zda má být zpráva zachována na obrazovce, i když uživatel na ni klikne (true) nebo ne (false)
* style: Styl inline pro zprávu
* styleClass: Třída CSS pro zprávu
* value: Seznam zpráv, které se mají zobrazit

Závěr

Komponenty PrimeFaces Message, Messages a Growl poskytují výkonný a flexibilní způsob zobrazování zpráv uživatelům ve webových aplikacích JSF. Tyto komponenty umožňují vývojářům snadno vytvářet různé typy zpráv a přizpůsobovat je tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám jejich aplikací.

Díky své snadno použitelné povaze a široké škále atributů a možností přizpůsobení jsou komponenty PrimeFaces Message, Messages a Growl nezbytnými nástroji pro vývojáře JSF, kteří chtějí vytvářet uživatelsky přívětivé a informativní webové aplikace.

Často kladené otázky

1. Jak mohu zobrazit jednoduchou textovou zprávu pomocí komponentu Message?

<p:message for="komponenta" display="true" text="Toto je zpráva." />

2. Jak mohu zobrazit seznam zpráv pomocí komponentu Messages?

<p:messages for="komponenta" autoUpdate="true" />

3. Jak mohu zobrazit krátkou zprávu v komponentě Growl, která se automaticky zavře po 5 sekundách?

<p:growl life="5000" rendered="true" sticky="false">
<p:message text="Toto je zpráva." />
</p:growl>

4. Jak mohu přidat ikonu do zprávy v komponentu Growl?

<p:growl life="5000" rendered="true" sticky="false">
<p:message severity="info" text="Informační zpráva." />
</p:growl>

5. Jak mohu přidat tlačítko zavření do zprávy v komponentu Growl?

<p:growl life="5000" rendered="true" closable="true" sticky="false">
<p:message text="Toto je zpráva." />
</p:growl>

6. Jak mohu změnit pozici komponentu Growl na obrazovce?

<p:growl life="5000" rendered="true" position="bottomright" sticky="false">
<p:message text="Toto je zpráva." />
</p:growl>

7. Jak mohu přidat vlastní třídy CSS do zprávy v komponentu Message?

<p:message for="komponenta" display="true" text="Toto je zpráva." styleClass="moja-trieda" />

8. Jak mohu přidat vlastní třídy CSS do seznamu zpráv v komponentu Messages?

<p:messages for="komponenta" autoUpdate="true" styleClass="moje-triedy" />

9. Jak mohu přidat vlastní třídy CSS do zprávy v komponentu Growl?

<p:growl life="5000" rendered="true" styleClass="moja-trieda" sticky="false">
<p:message text="Toto je zpráva." />
</p:growl>

10. Jak mohu použít komponenty Message, Messages a Growl ve více opakovatelných částech?
Přejděte do https://primefaces.org/docs/display/primefaces/Message„>dokumentace PrimeFaces pro více informací o používání těchto komponent v opakovatelných částech.

  Co znamená „IMY“ a jak jej používáte?