Rozdíl mezi JDK, JRE a JVM

Rozdíl mezi JDK, JRE a JVM

Úvod

Java je univerzální programovací jazyk, který využívají miliony vývojářů po celém světě. Hlavním cílem Javy je umožnit vývojářům psát kód „napiš jednou, spusť kdekoli“ (WORA), což znamená, že kód Javy lze spustit na jakémkoli zařízení s nainstalovaným Java Virtual Machine (JVM).

  10 nejlepších mechanických her pro ohromující vizuály a výbušnou hratelnost

Abychom plně pochopili, jak Java funguje, je nezbytné rozlišit mezi třemi klíčovými komponentami:

* Java Development Kit (JDK)
* Java Runtime Environment (JRE)
* Java Virtual Machine (JVM)

V tomto článku podrobně rozebereme každou z těchto komponent, objasníme jejich role a ukážeme, jak spolu interagují, aby umožnily efektivní vývoj a nasazení aplikací Java.

Java Development Kit (JDK)

JDK je komplexní sada nástrojů a knihoven nezbytných pro vývoj aplikací Java. Obsahuje následující komponenty:

Kompilátor Java

Převádí zdrojový kód Java na bajtový kód, který může JVM interpretovat.

Java Virtual Machine (JVM)

Je jádrem JDK a odpovídá za spuštění bajtového kódu Java.

Nástroje pro ladění a testování

Pomáhají vývojářům identifikovat a opravovat chyby v kódu Java.

API knihovny

Poskytují přístup k široké škále funkcí a nástrojů, které vývojáři mohou využít při vytváření aplikací Java.

JDK je určen především pro vývojáře a je nezbytný pro vývoj a kompilaci aplikací Java.

Java Runtime Environment (JRE)

JRE je součástí sady JDK, která obsahuje pouze ty komponenty nezbytné pro spuštění aplikací Java. Neobsahuje kompilátor Java ani jiné nástroje pro vývoj. JRE zahrnuje:

  11 nejlepších cloudových herních služeb pro každého

Java Virtual Machine (JVM)

Stejná JVM jako v JDK.

JRE knihovny

Podmnožina API knihoven v JDK, které jsou nezbytné pro spuštění aplikací Java.

JRE je určen pro koncové uživatele, kteří potřebují pouze spouštět aplikace Java, nikoli je vyvíjet.

Java Virtual Machine (JVM)

JVM je klíčovou součástí ekosystému Java. Je to abstraktní stroj, který interpretuje bajtový kód Java. JVM poskytuje konzistentní prostředí pro spouštění aplikací Java bez ohledu na operační systém nebo hardware. Hlavní funkce JVM zahrnují:

Překlad bajtového kódu

Převádí bajtový kód Java na strojový kód specifický pro danou platformu.

Správa paměti

Alokuje a uvolňuje paměť pro objekty v aplikaci Java.

Bezpečnost

Poskytuje funkce zabezpečení k ochraně aplikací Java před neoprávněným přístupem.

JVM je jádrem, které umožňuje aplikacím Java běžet na různých platformách.

Interakce mezi JDK, JRE a JVM

JDK je nezbytný pro vývoj aplikací Java. Kompiluje zdrojový kód Java do bajtového kódu, který následně interpretuje JVM. JRE je součástí sady JDK, která obsahuje pouze potřebné komponenty pro spouštění aplikací Java. JVM je jádrem JDK i JRE a poskytuje konzistentní prostředí pro spouštění aplikací Java bez ohledu na platformu.

  Dostává váš starý router stále aktualizace zabezpečení?

Závěr

Rozumění rozdílu mezi JDK, JRE a JVM je zásadní pro efektivní vývoj a nasazení aplikací Java. JDK je určen pro vývojáře a obsahuje všechny nástroje potřebné pro vytváření aplikací Java. JRE je určen pro koncové uživatele a obsahuje pouze potřebné komponenty pro spouštění aplikací Java. JVM je jádrem, které interpretuje bajtový kód Java a poskytuje konzistentní prostředí pro spouštění aplikací Java na různých platformách. Správné porozumění těchto komponent vám umožní vybrat správné nástroje pro vaše specifické potřeby a optimalizovat výkon vašich aplikací Java.

Často kladené otázky

1. Co je hlavní rozdíl mezi JDK a JRE?

JDK obsahuje všechny potřebné komponenty pro vývoj aplikací Java, zatímco JRE obsahuje pouze potřebné komponenty pro spouštění aplikací Java.

2. Mohu vyvíjet aplikace Java bez JDK?

Ne, JDK je nezbytný pro vývoj aplikací Java, protože obsahuje kompilátor Java.

3. Jakou verzi JRE potřebuji k spuštění aplikace Java?

Verze JRE nezbytná pro spuštění aplikace Java závisí na verzi JDK, ve které byla aplikace vyvinuta.

4. Co je to bajtový kód Java?

Bajtový kód Java je platformově nezávislý kód, který je interpretován JVM.

5. Co dělá JVM?

JVM interpretuje bajtový kód Java a poskytuje konzistentní prostředí pro spouštění aplikací Java bez ohledu na platformu.

6. Jaká je role API knihoven v JDK?

API knihovny v JDK poskytují přístup k funkcím a nástrojům, které mohou vývojáři využít při vytváření aplikací Java.

7. Co je to zabezpečení JVM?

Zabezpečení JVM chrání aplikace Java před neoprávněným přístupem a útoky.

8. Jaký je rozdíl mezi JIT kompilací a interpretováním v JVM?

JIT kompilace převádí bajtový kód Java na strojový kód v reálném čase, zatímco interpretování provádí překlad bajtového kódu do strojového kódu řádek po řádku.