Výukový program pro servlety a JSP

Návod na servlety a JSP

Obsah

* Úvod
* Servlety
* Co jsou servlety?
* Životní cyklus servletu
* Konfigurace servletu
* Ukázka servletu
* JSP
* Co jsou JSP?
* Direktivy JSP
* Akce JSP
* Ukázka JSP
* Integrace servletu a JSP
* Sdílení dat mezi servletem a JSP
* Předávání proměnných mezi servletem a JSP
* Nasazení servletu a JSP
* Nasazení na webový server
* Závěr
* Často kladené otázky

Úvod

Servlety a JSP jsou dva základní komponenty pro vývoj webových aplikací na straně serveru v jazyce Java. Servlety jsou třídy Java, které zpracovávají požadavky HTTP a generují odpovědi. JSP jsou stránky HTML, které obsahují vložený kód Java. Když se JSP načte, procesor JSP převede vložený kód Java na servlety, které se následně spustí.

Tato kombinace servletu a JSP umožňuje vývojářům vytvářet dynamické a interaktivní webové aplikace. Servlety zajišťují zpracování logiky na straně serveru, zatímco JSP poskytují způsob, jak snadno vytvářet a upravovat obsah HTML.

Servlety

Co jsou servlety?

Servlety jsou třídy Java, které zpracovávají požadavky HTTP a generují odpovědi. Jsou obdobou skriptů CGI, ale jsou výkonnější a bezpečnější. Servlety se spouštějí na webovém serveru a mohou být mapovány na konkrétní URL nebo skupiny URL.

Životní cyklus servletu

Servlety mají definovaný životní cyklus, jehož fáze jsou:

* Inicializace: Ve fázi inicializace je servleta vytvořena a inicializována.
* Žádost: Když klient odešle požadavek na URL mapovaný na servletu, dojde ke spuštění fáze žádosti. Servleta zpracuje požadavek a vygeneruje odpověď.
* Závěr: Ve fázi závěru je servleta zničena a její zdroje jsou uvolněny.

Konfigurace servletu

Servlety jsou konfigurovány pomocí anotací nebo deskriptoru nasazení web.xml. Anotace @WebServlet se používá k přidružení servlety k URL. Deskripce nasazení obsahuje informace o servletu, jako je třída servletu, mapované URL a inicializační parametry.

Ukázka servletu

Následující ukázka servletu zpracovává žádosti GET a POST a generuje odpověď HTML:

java
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

@WebServlet(name = "HelloWorldServlet", urlPatterns = "/hello")
public class HelloWorldServlet extends HttpServlet {

@Override
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
response.getWriter().write("Hello, world!");
}

@Override
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
response.getWriter().write("Hello, " + request.getParameter("name") + "!");
}
}

JSP

Co jsou JSP?

JSP (JavaServer Pages) jsou stránky HTML, které obsahují vložený kód Java. Když se JSP načte, procesor JSP převede vložený kód Java na servlety, které se následně spustí. To umožňuje vývojářům snadno vytvářet a upravovat dynamický obsah HTML.

Direktivy JSP

Direktivy JSP jsou speciální značky, které řídí chování procesoru JSP. Nejběžnější direktivy jsou:

* Direktiva page: Používá se k nastavení vlastností JSP, jako je název servletu, jazyk skriptovacího prvku a kódování znaků.
* Direktiva include: Používá se pro vložení dalšího JSP do aktuálního JSP.
* Direktiva useBean: Používá se pro vytvoření nebo vyhledání objektu bean, který lze použít v JSP.

Akce JSP

Akce JSP jsou speciální značky, které vykonávají akce na straně serveru. Nejběžnější akce jsou:

* Akce : Používá se pro přesměrování požadavku na jiný JSP nebo servletu.
* Akce : Používá se pro vytvoření nebo vyhledání objektu bean.
* Akce : Používá se pro nastavení vlastnosti objektu bean.

Ukázka JSP

Následující ukázka JSP zobrazuje seznam uživatelů:

jsp
<%@ page language="java" import="java.util.List" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>

<html>
<head>
<title>Seznam uživatelů</title>
</head>
<body>
<h1>Seznam uživatelů</h1>
<ul>
<c:forEach var="user" items="${users}">
<li><c:out value="${user.name}" /></li>
</c:forEach>
</ul>
</body>
</html>

Integrace servletu a JSP

Sdílení dat mezi servletem a JSP

Data lze sdílet mezi servletem a JSP pomocí atributů requestu, sessionu nebo aplikace. Atributy requestu se uchovávají pouze pro aktuální požadavek, zatímco atributy sessionu se uchovávají po dobu trvání sessionu a atributy aplikace jsou sdíleny mezi všemi servlety a JSP.

Předávání proměnných mezi servletem a JSP

Proměnné lze předávat mezi servletem a JSP pomocí parametrů URL nebo požadavků. Parametry URL jsou předávány v řetězci požadavku, zatímco parametry požadavků jsou objekty, které lze předávat servletu.

Nasazení servletu a JSP

Nasazení na webový server

Servlety a JSP se nasazují na webový server. Nejběžnější webové servery jsou Apache Tomcat a OpenJDK. Nasazení zahrnuje kopírování souborů JAR servletu a JSP do příslušných adresářů na webovém serveru a přidání deskriptoru nasazení web.xml do kořenového adresáře webové aplikace.

Závěr

Servlety a JSP jsou výkonné technologie pro vývoj webových aplikací na straně serveru v jazyce Java. Servlety umožňují zpracovávat požadavky HTTP a generovat odpovědi, zatímco JSP poskytují způsob, jak snadno vytvářet a upravovat dynamický obsah HTML. Integrace servletu a JSP umožňuje vývojářům vytvářet interaktivní a dynamické webové aplikace.

Často kladené otázky

* Co je rozdíl mezi servletem a JSP?
* Servlety jsou třídy Java, které zpracovávají požadavky HTTP a generují odpovědi, zatímco JSP jsou stránky HTML, které obsahují vložený kód Java.

* Jak fungují JSP?
* Když se JSP načte, procesor JSP převede vložený kód Java na servlety, které se následně spustí.

* Jak předat proměnnou ze servletu do JSP?
* Proměnné lze předávat ze servletu do JSP pomocí parametrů URL nebo požadavků.

* Jak sdílet data mezi servletem a JSP?
* Data lze sdílet mezi servletem a JSP pomocí atributů requestu, sessionu nebo aplikace.

* Jaký je životní cyklus servletu?
* Životní cyklus servletu se skládá z fáze inicializace, fáze žádosti a fáze závěru.

* Jak nakonfigurovat servletu?
* Servlety lze konfigurovat pomocí anotací nebo deskriptoru nasazení web.xml.

* Co je to direktiva JSP?
* Direktivy JSP jsou speciální značky, které řídí chování procesoru JSP.

* Co je to akce JSP?
* Akce JSP jsou speciální značky, které vykonávají akce na straně serveru.