Fáze, strategie, řízení a další

Životní cyklus produktu může být pro obchodníky a osoby s rozhodovací pravomocí mocným nástrojem ke zlepšení jejich marketingových strategií, plánů a loajality zákazníků, optimalizaci nákladů a lepších ziskových marží.

Každý produkt má svůj životní cyklus, ať už jde o auto, lékařské vybavení, kosmetiku, chytré telefony nebo cokoliv jiného.

Vědět, kdy produkt uvést na trh, provést nezbytná vylepšení, odstranit jej z trhu nebo vytvořit nový, je nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti na vašem trhu a dosahování zisků.

V tomto článku proberu životní cyklus produktu, jeho fáze, strategie pro každou fázi, příklady a výhody.

Co myslíte životním cyklem produktu?

Úplná životnost produktu od okamžiku, kdy jde do vývoje až do okamžiku, kdy je stažen z trhu, se nazývá životní cyklus produktu. Zahrnuje různé fáze:

 • Vývoj produktu pomocí vhodných dovedností, nástrojů, technik a procesů
 • Uvedení na trh pro zamýšlené uživatele
 • Růst, kdy se zvyšuje poptávka po produktu, prodej a popularita
 • Zralost, kdy produkt dosáhl maximálního úspěchu a začal vykazovat určitý pokles
 • Pokles je, když popularita produktu a prodej rychle klesají, a proto jsou odstraněny z trhu.

Životní cyklus produktu je užitečný nástroj pro obchodníky, produktové manažery a další důležité zainteresované strany společnosti. Pomáhá jim zjistit nejvhodnější dobu pro uvedení produktu nebo služby na trh, zahájení jejich vývoje a návrhu, vytváření marketingových strategií, snižování nebo zvyšování cen, nabízení slev ve vhodnou dobu, rozšíření dosahu do nových zemí nebo trhů nebo ukončení výroby. její výroba.

Příklad životního cyklu produktu (případová studie)

Vezměme si jako příklad iPhony. iPhony jsou vysoce kvalitní, ať už mluvíte o jejich kvalitě, funkcích nebo zabezpečení, a zásluhu na tom má jejich vývojový tým a klíčoví rozhodovací činitelé.

Zdroj: Jablko

Když výroba skončí, jsou uvedeny na určité trhy s poptávkou. Udržují vysoké ceny, aby přilákali především prémiové zákazníky. V této fázi také udržují vysoké prodejní a marketingové náklady. Jeho poptávka se začíná zvyšovat, když se blíží fázi růstu. Pro oslovení většího počtu publika se dělá více marketingu a prudce se zvyšuje prodej.

Ve fázi zralosti se může prodej zpomalit, protože se zvyšuje konkurence. To pokračuje, dokud saké nezačnou klesat, když budou představeny lepší produkty s pokročilou technologií a funkcemi.

Jak funguje životní cyklus produktu?

Nezdá se vám životní cyklus produktu analogický k životu lidské bytosti?

Myslím, že ano.

Život člověka začíná v děloze, kde se začíná vyvíjet až do devíti měsíců. Dále se dítě narodí na svět. Ty pak začnou do určitého věku růst ve formě intelektu, výšky, tělesné hmotnosti atd. Studují, volí si povolání, budují si život a jsou na vrcholu svého zdraví a kariéry.

Dále dospějí a jejich zdraví a zdroje příjmu začnou vykazovat počáteční pokles. Zemřou kvůli nemoci, nehodě nebo prostě stárnou a opustí fyzický svět. To znamená konec životního cyklu člověka.

Podobně životní cyklus produktu začíná v myslích produktových týmů, osob s rozhodovací pravomocí a zainteresovaných stran. Začnou vyvíjet produkt s každou jeho částí nebo funkcí. Jakmile je vývoj produktu dokončen, společnost uvádí produkt na trh.

  Jak používat pushd a popd v Linuxu

Dále produkt začne časem dosahovat růstu s pomocí správných marketingových strategií. V této fázi produkt ukazuje společnosti větší tržby, příjmy a slávu. Pak nastává bod, kdy produkt čelí velké konkurenci a nasycení trhu a nakonec začne klesat jeho prodej a popularita.

S rychlým poklesem společnost konečně stáhla produkt z trhu. To znamená konec životního cyklu produktu.

Teď už víte, jak moc jsou si podobné 😊

Fáze životního cyklu produktu

#1. Vývojová fáze

Na základě typu vašeho podnikání budete plánovat vývoj produktu. Tím se zahájí životní cyklus produktu, kde musíte určit typ produktu, který chcete vyvinout. Pokud jste například mobilní výrobní společnost, možná budete chtít vytvořit nový smartphone s jedinečnými funkcemi a vzhledem, který dokáže přilákat vaše cílové zákazníky.

To vyžaduje mnoho diskusí s vaším produktovým týmem, investory a dalšími zúčastněnými stranami. Budete muset probrat spoustu aspektů produktu po celý jeho životní cyklus. Každý krok si musíte naplánovat a vytvořit pevné strategie, jak ke každému kroku přistoupit.

Zahrnuje důkladný průzkum trhu, posouzení bolestivých bodů zákazníků, průzkum konkurence, schopnosti vaší společnosti tyto problematické body vyřešit pomocí řešení a další.

Jakmile budete hotovi, můžete začít s vývojem produktu využitím svých zdrojů, odborných znalostí týmu a dalších faktorů. Chcete začít s prototypem a otestovat jej, abyste vyhodnotili jeho funkčnost. Pokud zjistíte problémy, okamžitě je opravte. Dále můžete vyrobit některé plnohodnotné produkty a uvést je na cílový trh.

#2. Úvodní fáze

Další na řadě je fáze zavádění, kdy uvádíte svůj produkt na trh. Je vhodné zavést šarži produktu v menší oblasti, aby bylo možné vyhodnotit, jak funguje. V této fázi budete muset vytvořit efektivní marketingové strategie pro produkt, abyste jej propagovali před cílovým publikem.

Za tímto účelem musíte určit, kde si vaše publikum pravděpodobněji všimne produktu. Mohou to být kanály sociálních médií, YouTube, televize, billboardy atd. Na základě toho vytvořte sdělení o své značce a produktu a přizpůsobte reklamy. Ukažte své USP, jedinečné funkce a další výhody, které mohou zákazníci s produktem využít.

V důsledku toho můžete být svědky počátečních prodejů, které budou časem pomalu růst, vzhledem k tomu, že produkt má potenciál. V této fázi zvažte získání zpětné vazby od zákazníků od těch, kteří produkt používali.

Tento vstup vám pomůže odhalit problémy v produktu, abyste je mohli vyřešit a uvést na trh více produktů s vylepšenými verzemi. Pokračujte v opakování a vylepšování produktu, abyste splnili potřeby zákazníků a zvýšili prodej.

#3. Fáze růstu

V životním cyklu produktu je fáze růstu tam, kde si váš produkt získal popularitu na trhu a trvale vám poskytuje tržby a příjmy. Zde poptávka po produktech stále roste. To znamená, že se na trhu zvýší i konkurence. Jiné značky mohou chtít sabotovat vaše strategie nebo je replikovat.

Proto se musíte snažit porazit konkurenci hodnocením a zlepšováním svých metod a strategií. V této fázi je také nezbytné držet krok s očekáváním zákazníka udržováním kvality produktu. Můžete dokonce zlepšit kvalitu a použití zavedením dalších funkcí.

Pokračujte v přijímání zpětné vazby od zákazníků v různých kanálech a proaktivně řešte problémy, abyste získali dojem, že vám o zákazníky skutečně záleží. Kromě toho nyní můžete plánovat rozšíření pokrytí produktů do dalších regionů, pokud je to možné. Za tímto účelem důkladně porozumějte nové dynamice trhu, výzvám a konkurentům a najděte způsoby, jak se s nimi vypořádat.

  7 nejlepších GitHub alternativ pro hostování vašeho projektu

Jakmile to uděláte, uveďte jej na trh a provozujte ještě lepší marketingové strategie v širším měřítku. To vytvoří jasnější příležitosti pro generování vyšších prodejů, příjmů a návratnosti investic (ROI). Zisky můžete použít k investicím do vytváření dalších produktů, udržení provozu a rozšíření svého podnikání.

#4. Fáze zralosti

Po fázi růstu je produkt nadále oblíbený a přitahuje prodeje. Dá se říci, že trh s produktem se nasytil. Na trhu nevidíte ani výrazný růst ani pokles. Zde je konkurence vyšší než kdy jindy a na trhu je mnoho podobných produktů od různých značek.

V této fázi si budete muset udržet zákazníky pomocí různých strategií, jako je budování silnějších vztahů, práce na zpětné vazbě atd.

Žádný produkt však nezůstane na trhu, bez ohledu na to, jak dobrý je, protože technologie, techniky a požadavky zákazníků se mění. Zde si všimnete, že vaše tržby začaly klesat. I když rapidně neklesá, prodejní čísla tak rychle nerostou. Toto je fáze zralosti životního cyklu produktu.

V této fázi by se také mohly snížit marketingové a výrobní náklady. Pokud tedy stále chcete vydělávat, poskytněte zákazníkům více výhod, jako jsou větší slevy, atraktivní nabídky atd., aby od vás nakupovali více.

#5. Fáze poklesu

Prodej produktu a jeho podíl na trhu začnou rychle klesat bez ohledu na to, kolik úsilí vynaložíte, když produkt vstoupí do fáze poklesu. To se může stát z mnoha důvodů – zastaralá technologie, konkurence, preference zákazníků a tak dále.

Lidé vždy hledají lepší produkty, které jsou pokročilé, uživatelsky přívětivé, bohaté na funkce a jsou pro ně stále dostupné. Když najdou něco lepšího, přejdou na to.

Pokud tedy váš produkt vstoupí do této fáze, navrhoval bych, abyste jej přestali vyrábět nebo propagovat a ušetřili náklady. Pokud je to možné, můžete produkt inovovat a znovu spustit s vylepšenými verzemi.

Mnoho značek také začíná prodávat stejný produkt na jiné trhy nebo do zemí, kde jeho poptávka stále existuje. Případně můžete vytvořit nový, pokročilý produkt, který splní moderní požadavky.

Proč byste se měli starat o životní cyklus produktu?

 • Efektivní správa produktu: Životní cyklus produktu umožňuje obchodníkům a osobám s rozhodovací pravomocí zjistit, v jaké fázi se jejich produkt aktuálně nachází. Tímto způsobem je snazší spravovat produkt, jako jsou jeho náklady, funkce a další aspekty.
 • Vylepšené strategie: Na základě fáze produktu můžete vytvořit vhodné strategie pro marketing, distribuci zdrojů a použití správných dovedností a metod. To vám pomůže oddálit pokles produktu a prodloužit jeho životní cyklus.
 • Lepší rozhodování: Ať už uvedete produkt na trh nebo jej stáhnete z regálů, můžete se o svém produktu lépe rozhodovat ve správný čas.
 • Zvýšení návratnosti investic: Díky lepším strategiím a rozhodnutím může životní cyklus produktu přinést lepší návratnost vaší investice. Můžete maximálně využít své marketingové úsilí, ušetřit náklady a optimalizovat provoz.
 • Zvyšte loajalitu zákazníků: Vylepšením produktu a služeb zákazníkům v různých fázích můžete být svědky lepší loajality a spokojenosti zákazníků.
 • Přizpůsobte se změnám: Vědět, kdy svůj produkt vylepšit, ukončit jeho provoz nebo uvést na trh nový produkt, usnadňuje přizpůsobení se změnám a udržení relevance na trhu.

Strategie řízení životního cyklu produktu

Řízení životního cyklu produktu (PLM) označuje proces řízení daného produktu v každé fázi jeho životního cyklu, od vývoje a zavedení až po růst, zralost a pokles, prostřednictvím různých strategií řízení.

#1. Strategie pro vývojovou fázi

Vývojová fáze vyžaduje přístup založený na spolupráci různých oddělení společnosti za účelem vytvoření vysoce kvalitního produktu, který řeší problémy zákazníků. Aktivně se musí zapojit nejen tým vývoje produktu, ale i osoby s rozhodovací pravomocí, marketingový tým a další zainteresované strany.

  7 nástrojů pro hesla pro lepší online bezpečnost

Svůj plán můžete prodiskutovat se svým týmem, vyslechnout si názory všech a vybrat si nejlepší plán pro vývoj produktu a další fáze. To určí průběh jeho životního cyklu.

Vyberte si správné dovednosti a talenty ve vývojovém týmu a nashromážděte dostatek finančních prostředků na udržení výroby, marketingu a dalších nákladů. Musíte také vybavit své zaměstnance pokročilými nástroji a technikami pro urychlení výroby.

#2. Strategie pro úvodní fázi

Při uvádění produktu na trh to možná budete chtít provést zpočátku v malé oblasti. Posuďte, jak si tam vede, s ohledem na prodejní čísla a zpětnou vazbu od zákazníků. Pomůže vám pochopit základní problémy, kterým zákazníci čelí. Okamžitě je vyřešte a spusťte v širší oblasti.

V této fázi se musíte snažit vzbudit zájem o váš produkt v očích vašich cílových zákazníků. To vyžaduje povědomí, efektivní marketing a odlišení se od ostatních značek a jejich produktů. Můžete to udělat pomocí PR, influencer marketingu, sociálních médií atd., abyste přiměli lidi mluvit o produktu.

Kromě toho se snažte udržet konkurenceschopnost cen ve vašem obchodním segmentu. Můžete také nabídnout bezplatné vzorky nebo zkušební verze produktu, speciální ceny za uvedení atd.

#3. Strategie pro fázi růstu

Marketing by měl být pro společnosti tím největším zaměřením, když je produkt ve fázi růstu. Je to tehdy, když je váš produkt oblíbený a tržby a příjmy výrazně rostou.

Vytvářejte silnější marketingová sdělení a přimějte je oslovit vaše publikum prostřednictvím různých kanálů, kde je cílové publikum může vidět. Mohou to být televizní reklamy, reklamy na YouTube, reklamy na sociálních sítích atd.

Vraťte se před své publikum, aby si vás pokaždé vybralo. Než vstoupíte na nový trh, proveďte řádný průzkum trhu a spotřebitelů a stanovte ceny strategicky.

Kromě toho můžete do svého produktu přidat další funkce nebo vydat upgrady, abyste se přizpůsobili rostoucím technologiím a splnili potřeby publika. Můžete také pracovat v jiných oblastech svého podnikání, jako je zlepšování zákaznické zkušenosti a řešení problémů převzatých ze zpětné vazby.

#4. Strategie pro fázi zralosti

S výrazně rostoucí konkurencí a nasycením trhu se prodej a růst zpomalí, když váš produkt dosáhne této fáze. Proto musíte vytvořit strategie pro prodloužení životního cyklu produktu, abyste si udrželi podíl na trhu a pokračovali ve vytváření zisků po co nejdelší možnou dobu.

Za tímto účelem vylepšete produkt prací na jeho základních problémech a přidáním cenných funkcí. Můžete předělat značku a balení, abyste nalákali spotřebitele. Zvažte přehodnocení svých marketingových strategií a jejich vylepšení. Kromě toho můžete upravit ceny, abyste podpořili prodej a zároveň dosáhli zisku. Poskytujte atraktivní slevy a nabídky a zlepšujte zákaznickou zkušenost.

#5. Strategie pro fázi poklesu

Vzhledem k tomu, že prodeje a růst produktu klesají, musí společnost optimalizovat distribuci produktu a prodejní kanály a zároveň udržet ztráty na minimu. Měli byste také zefektivnit své operace a služby zákazníkům, abyste zajistili, že zákazníci od vás obdrží pouze ty nejlepší produkty a služby.

Kromě toho můžete chtít snížit své náklady nebo poskytnout více slev a nabídek na podporu prodeje. Pokud se mě ptáte, společnost nesmí v této fázi vydávat varianty produktu. Místo toho můžete zkusit zmenšit oblast pokrytí a zaměřit se pouze na ziskové oblasti. Starejte se více o své věrné zákazníky a dejte jim důvody, aby vám důvěřovali.

Pokud však produkt již není na cílovém trhu ziskový, můžete jej úplně přerušit. Nebo jej můžete přesunout na jiný trh, kde je po vašem produktu poptávka.

Závěr

Doufám, že vám tento článek poskytne určitou představu o životním cyklu produktu a jeho fázích, abyste si mohli vytvořit vhodné strategie pro své produkty. To vám pomůže zlepšit váš prodej, příjmy a loajalitu zákazníků.

Dále můžete také prozkoumat nejlepší software PIM pro efektivní správu vašich produktových dat.