Jak vytvořit Internet Kill Switch v systému Windows 11/10?

Jak vytvořit Internet Kill Switch v systému Windows 11/10?

Vzhledem k rostoucí hrozbě kybernetických útoků je nezbytné podniknout kroky k ochraně našich počítačů a dat. Jedním z účinných způsobů, jak toho dosáhnout, je vytvoření Internet Kill Switch ve vašem systému Windows. Internet Kill Switch je bezpečnostní funkce, která vám umožňuje rychle přerušit připojení k internetu v případě podezřelé aktivity nebo napadení malwarem.

Úvod

Internet Kill Switch funguje jako pohotovostní tlačítko, které vám umožní okamžitě odpojit počítač od internetu. To může být nesmírně užitečné v případě, že máte podezření, že váš počítač byl infikován malwarem nebo že dochází k neoprávněnému přístupu k vašim datům. Přerušením internetového připojení můžete zabránit šíření škodlivého softwaru a krádeži citlivých informací.

Existují dva hlavní způsoby, jak vytvořit Internet Kill Switch v systému Windows: pomocí funkce Síťový adaptér nebo pomocí příkazového řádku. V tomto článku se budeme zabývat oběma těmito metodami a poskytneme podrobné pokyny pro jejich implementaci.

Metoda 1: Použití funkce Síťový adaptér

1. Otevřete Nastavení systému: Klikněte na nabídku Start a vyberte možnost „Nastavení“.
2. Přejděte do nabídky Síť a internet: V levém podokně klikněte na možnost „Síť a internet“.
3. Vyberte Ethernet nebo Wi-Fi: V závislosti na typu připojení k internetu vyberte možnost „Ethernet“ nebo „Wi-Fi“.
4. Klikněte na možnost Změnit nastavení adaptéru: Přejděte dolů a klikněte na možnost „Změnit nastavení adaptéru“.
5. Vyberte síťový adaptér: Klikněte pravým tlačítkem myši na síťový adaptér, který chcete použít jako Internet Kill Switch, a vyberte možnost „Vlastnosti“.
6. Zrušte zaškrtnutí políčka „Povolit protokolu internetové verze 6 (TCP/IPv6)“: V záložce Síť přejděte dolů a zrušte zaškrtnutí políčka „Povolit protokolu internetové verze 6 (TCP/IPv6)“.
7. Klikněte na OK: Uložte změny a zavřete okno Vlastnosti.

  10 věcí, na které je třeba dbát při aktualizaci systému BIOS

Metoda 2: Použití příkazového řádku

1. Otevřete příkazový řádek: Do vyhledávacího pole nabídky Start zadejte „cmd“ a stiskněte klávesu Enter.
2. Zadejte následující příkaz: Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter:


netsh interface set interface "Název síťového adaptéru" disable

Nahraďte „Název síťového adaptéru“ názvem síťového adaptéru, který chcete zakázat.

3. Potvrďte deaktivaci: Zobrazí se výzva k potvrzení deaktivace. Zadejte „Y“ a stiskněte klávesu Enter.

Aktivace Internet Kill Switch

Po vytvoření Internet Kill Switch jej můžete aktivovat pomocí níže uvedených kroků:

* Metoda 1: Použití funkce Síťový adaptér

1. Opakujte kroky 1-4 z metody 1 uvedené výše.
2. Zaškrtněte políčko „Povolit protokolu internetové verze 6 (TCP/IPv6)“: V záložce Síť přejděte dolů a zaškrtněte políčko „Povolit protokolu internetové verze 6 (TCP/IPv6)“.
3. Klikněte na OK: Uložte změny a zavřete okno Vlastnosti.

  Co se stane, když někoho zrušíte na Snapchatu?

* Metoda 2: Použití příkazového řádku

1. Opakujte kroky 1-2 z metody 2 uvedené výše.
2. Zadejte následující příkaz: Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter:


netsh interface set interface "Název síťového adaptéru" enable

Nahraďte „Název síťového adaptéru“ názvem síťového adaptéru, který chcete povolit.

3. Potvrďte aktivaci: Zobrazí se výzva k potvrzení aktivace. Zadejte „Y“ a stiskněte klávesu Enter.

Závěr

Vytvoření Internet Kill Switch v systému Windows 11/10 je jednoduchý, ale účinný způsob, jak zvýšit bezpečnost vašeho počítače. Pomocí této funkce můžete rychle přerušit internetové připojení, pokud máte podezření na podezřelou aktivitu nebo napadení malwarem. Přerušením připojení zabráníte šíření škodlivého softwaru a ochráníte svá data před neoprávněným přístupem. Pamatujte, že Internet Kill Switch by měl být součástí vaší celkové strategie kybernetické bezpečnosti a měl by být používán v kombinaci s dalšími bezpečnostními opatřeními, jako je antivirový software a firewall.

Často kladené otázky

1. Proč bych měl vytvářet Internet Kill Switch?
Internet Kill Switch vám umožňuje rychle přerušit připojení k internetu, abyste zabránili šíření škodlivého softwaru a krádeži dat v případě napadení.

  Jak přidat reakční role v Discordu

2. Jaké jsou různé metody vytvoření Internet Kill Switch?
Internet Kill Switch můžete vytvořit pomocí funkce Síťový adaptér nebo pomocí příkazového řádku.

3. Která metoda je lepší?
Obě metody jsou účinné. Metoda pomocí funkce Síťový adaptér je jednodušší, zatímco metoda pomocí příkazového řádku nabízí větší flexibilitu.

4. Jak aktivuji Internet Kill Switch?
Postupy aktivace se liší podle použité metody. Viz část o aktivaci v článku.

5. Jak deaktivuji Internet Kill Switch?
Postupy deaktivace se liší podle použité metody. Viz část o aktivaci v článku.

6. Funguje Internet Kill Switch i v režimu offline?
Ne, Internet Kill Switch funguje pouze v případě, že je váš počítač připojen k internetu.

7. Mohu použít Internet Kill Switch k blokování přístupu k určitým webům?
Ano, Internet Kill Switch můžete použít k zablokování přístupu k určitým webům úpravou souboru hosts ve Windows.

8. Mohu vytvořit více Internet Kill Switch?
Ano, můžete vytvořit více Internet Kill Switch pro různé síťové adaptéry.