VirtualBox nemůže přepsat složku stroje [Oprava]

VirtualBox nemůže přepsat složku stroje [Oprava]

Úvod

VirtualBox je populární software pro virtualizaci, který umožňuje uživatelům spouštět více operačních systémů na jediném fyzickém počítači. Při práci s virtuálními stroji však mohou uživatelé narazit na různé chyby, včetně chyby „VirtualBox nemůže přepsat složku stroje“. Tato chyba se obvykle vyskytuje, když se VirtualBox pokouší uložit změny do složky virtuálního stroje, ale nemá k ní přístupová oprávnění.

V tomto článku se budeme zabývat příčinami této chyby a poskytneme podrobný návod, jak ji vyřešit. Probereme různé metody a řešení, které lze použít k obnovení přístupu k složce virtuálního stroje a umožnění VirtualBoxu přepisovat její obsah.

Příčiny chyby

Existuje několik faktorů, které mohou vést k chybě „VirtualBox nemůže přepsat složku stroje“:

Oprávnění ke složce

Nejčastější příčinou této chyby je nedostatek oprávnění ke složce virtuálního stroje. Uživatel, který se pokouší uložit změny, nemusí mít oprávnění k zápisu do složky nebo její podadresářů.

Problémy s oprávněními vlastnictví

V některých případech může být chyba způsobena problémy s oprávněními vlastnictví složky virtuálního stroje. Pokud uživatel, který se pokouší uložit změny, není vlastníkem složky, nemusí mít oprávnění k jejímu přepisu.

Uzamčené soubory

Pokud jsou některé soubory ve složce virtuálního stroje uzamčeny, VirtualBox nebude moci přepsat složku, dokud nebudou tyto soubory odemčeny. Uzamčené soubory mohou být výsledkem jiných programů, které je používají, nebo mohou být uzamčeny kvůli virové infekci.

Poškozená složka

Vzácně může být chyba způsobena poškozením složky virtuálního stroje. Poškození může být způsobeno výpadkem napájení, selháním pevného disku nebo jinými neočekávanými událostmi.

Řešení

Chcete-li vyřešit chybu „VirtualBox nemůže přepsat složku stroje“, můžete použít následující metody:

1. Zkontrolujte oprávnění ke složce

* Klikněte pravým tlačítkem myši na složku virtuálního stroje a vyberte „Vlastnosti“.
* Přejděte na kartu „Zabezpečení“ a zkontrolujte, zda máte oprávnění k zápisu do složky.
* Pokud nemáte oprávnění k zápisu, klikněte na tlačítko „Upravit“ a přidejte se do seznamu uživatelů s oprávněním k zápisu.

2. Změňte vlastnictví složky

* Klikněte pravým tlačítkem myši na složku virtuálního stroje a vyberte „Vlastnosti“.
* Přejděte na kartu „Zabezpečení“ a klikněte na tlačítko „Upřesnit“.
* Na kartě „Vlastník“ klikněte na tlačítko „Změnit“.
* Vyberte svého uživatelského účtu a zaškrtněte políčko „Nahradit podřízené vlastníky objektů a subkontejnerů“.
* Klikněte na tlačítko „OK“ a poté na tlačítko „Použít“ a „OK“, abyste provedli změny.

3. Odemkněte uzamčené soubory

* Spusťte Správce úloh a přejděte na kartu „Procesy“.
* Zkontrolujte, zda existují nějaké procesy, které uzamkly soubory ve složce virtuálního stroje.
* Pokud existují nějaké takové procesy, ukončete je a zkuste to znovu.
* Můžete také použít nástroj Unlocker k odemknutí uzamčených souborů.

4. Obnovte poškozenou složku

* Pokud je složka virtuálního stroje poškozená, můžete použít nástroj chkdsk k její opravě.
* Otevřete příkazový řádek jako správce.
* Vepište příkaz „chkdsk /f [písmeno_disku]:“, kde [písmeno_disku] je písmeno jednotky, na které je uložena složka virtuálního stroje.
* Stiskněte klávesu Enter a nástroj chkdsk prohledá a opraví případné chyby na disku.

Závěr

Chyba „VirtualBox nemůže přepsat složku stroje“ může být frustrující, ale lze ji vyřešit. Postupováním podle metod popsaných v tomto článku byste měli být schopni vyřešit problém a obnovit přístup ke složce virtuálního stroje. Pokud problém přetrvává, můžete zkusit kontaktovat podporu VirtualBoxu nebo navštívit fóra podpory VirtualBoxu, kde můžete získat další pomoc od komunity uživatelů.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Proč se mi zobrazuje chyba „VirtualBox nemůže přepsat složku stroje“?
Odpověď: Chyba se obvykle vyskytuje, když nemáte oprávnění k zápisu do složky virtuálního stroje nebo její podadresářů.

Otázka: Jaké jsou možné příčiny této chyby?
Odpověď: Příčinou může být nedostatek oprávnění, problémy s vlastnictvím, uzamčené soubory nebo poškozená složka.

Otázka: Jak změním oprávnění ke složce virtuálního stroje?
Odpověď: Klikněte pravým tlačítkem myši na složku, vyberte „Vlastnosti“, přejděte na kartu „Zabezpečení“ a přidejte se do seznamu uživatelů s oprávněním k zápisu.

Otázka: Jak změním vlastnictví složky virtuálního stroje?
Odpověď: Klikněte pravým tlačítkem myši na složku, vyberte „Vlastnosti“, přejděte na kartu „Zabezpečení“, klikněte na tlačítko „Upřesnit“, na kartě „Vlastník“ klikněte na tlačítko „Změnit“, vyberte svého uživatelského účtu a zaškrtněte políčko „Nahradit podřízené vlastníky objektů a subkontejnerů“.

Otázka: Jak mohu odemknout uzamčené soubory ve složce virtuálního stroje?
Odpověď: Spusťte Správce úloh, přejděte na kartu „Procesy“, ukončete všechny procesy, které uzamkly soubory, nebo použijte nástroj Unlocker k odemknutí souborů.

Otázka: Co mám dělat, pokud je složka virtuálního stroje poškozená?
Odpověď: Otevřete příkazový řádek jako správce, zadejte příkaz „chkdsk /f [písmeno_disku]:“, kde [písmeno_disku] je písmeno jednotky, na které je složka virtuálního stroje uložena, a stiskněte klávesu Enter.

Otázka: Mohu kontaktovat podporu VirtualBoxu, pokud problém přetrvává?
Odpověď: Ano, můžete navštívit webové stránky podpory VirtualBoxu nebo fóra podpory VirtualBoxu, kde můžete získat další pomoc od komunity uživatelů.

Otázka: Jaké jsou další způsoby řešení této chyby?
Odpověď: Můžete zkusit znovu nainstalovat VirtualBox nebo odstranit a znovu vytvořit složku virtuálního stroje.