Chyba dat 7-Zip při extrahování [Oprava]

Chyba dat 7-Zip při extrahování [Oprava]

Úvod

7-Zip patří mezi oblíbené nástroje pro kompresi a extrahování souborů. Při práci s ním se však můžete setkat s chybou při extrahování dat. Tato chyba může být frustrující a může vám zabránit v přístupu k vašim souborům.

Existuje celá řada důvodů, proč se může při extrahování dat v 7-Zipu objevit chyba. K nejčastějším patří:

* Poškozený soubor ZIP
* Chybějící soubory v ZIP souboru
* Nedostatečná oprávnění k souboru ZIP
* Problémy s antivirovým softwarem
* Problémy s hardware

V tomto článku se podíváme na různé způsoby, jak opravit chybu dat 7-Zip při extrahování. Pokryjeme potenciální příčiny chyby a poskytneme vám podrobný průvodce řešením potíží, který vám pomůže problém vyřešit.

Příčiny chyby dat 7-Zip při extrahování

Poškozený soubor ZIP

Jednou z nejčastějších příčin chyby dat 7-Zip při extrahování je poškozený soubor ZIP. Soubor ZIP se může poškodit při přenosu, stahování nebo v důsledku chyb v úložišti.

Chybějící soubory v ZIP souboru

Pokud soubor ZIP obsahuje chybějící soubory, 7-Zip nemusí být schopen jej úspěšně extrahovat. Chybějící soubory mohou být důsledkem přerušení stahování, chyb v kompresi nebo úmyslného odebírání souborů.

Nedostatečná oprávnění k souboru ZIP

Pokud nemáte k souboru ZIP dostatečná oprávnění, 7-Zip jej nemusí být schopen extrahovat. Oprávnění mohou být ovlivněna nastavením zabezpečení systému souborů, oprávněními složek a uživatelskými oprávněními.

Problémy s antivirovým softwarem

Antivirem může někdy blokovat extrahování souborů z 7-Zipu. To se může stát, když antivir považuje soubory za potenciálně škodlivé nebo když je detekován konflikt mezi 7-Zip a antivirem.

  Jak vzdáleně otevřít aplikaci GUI pomocí PuTTY

Problémy s hardware

Problémy s hardware, jako je poškozený pevný disk nebo vadná paměť RAM, mohou také způsobit chybu dat 7-Zip při extrahování. Tyto problémy mohou vést k poškození souborů nebo k chybám čtení/zápisu.

Oprava chyby dat 7-Zip při extrahování

1. Ověřte integritu souboru ZIP

Nejprve ověřte integritu souboru ZIP. Můžete to udělat pomocí příkazového řádku nebo pomocí nástrojů třetích stran, jako je WinRAR nebo PeaZip.

* Příkazový řádek: Otevřete příkazový řádek a zadejte následující příkaz:


7z t "cesta/k/souboru.zip"

* WinRAR: Otevřete soubor ZIP ve WinRARu a klikněte na tlačítko „Otestovat“.
* PeaZip: Otevřete soubor ZIP v PeaZipu a klikněte na kartu „Nástroje“ a poté na „Ověřit“.

Pokud je soubor ZIP poškozen, nástroj vrátí chybovou zprávu.

2. Zkuste jiný extraktor ZIP

Pokud ověření integrity souboru ZIP nevykazuje žádné chyby, zkuste extrahovat soubory pomocí jiného extraktoru ZIP, například WinRAR nebo PeaZip. To vám pomůže určit, zda je chyba specifická pro 7-Zip.

3. Udělte dostatečná oprávnění

Ujistěte se, že máte k souboru ZIP dostatečná oprávnění. Klikněte pravým tlačítkem na soubor ZIP a vyberte „Vlastnosti“. Přejděte na kartu „Zabezpečení“ a zkontrolujte oprávnění pro svou uživatelskou skupinu. Měli byste mít oprávnění „Úplné řízení“.

4. Zakázat antivirový software

Zkuste dočasně zakázat antivirový software a poté extrahovat soubory pomocí 7-Zipu. Pokud extrahování proběhne úspěšně, je pravděpodobné, že antivir blokuje proces.

  Jak synchronizovat obličeje napříč zařízeními ve Fotkách Apple

5. Zkontrolujte hardware

Pokud problém přetrvává, zkontrolujte hardware počítače. Spusťte diagnostické testy pevného disku a paměti RAM, abyste zjistili, zda nejsou poškozené.

Závěr

Chyba dat 7-Zip při extrahování může být frustrující, ale obvykle ji lze vyřešit pomocí výše uvedených kroků. Ověřením integrity souboru ZIP, vyzkoušením jiného extraktoru ZIP, udělením dostatečných oprávnění, zakázáním antivirového software a kontrolou hardwaru můžete izolovat příčinu chyby a najít vhodné řešení.

Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené kroky a chyba přetrvává, doporučujeme kontaktovat podporu 7-Zip nebo vyhledat odbornou pomoc.

Často kladené dotazy (FAQ)

1. Proč se při extrahování dat v 7-Zipu zobrazuje chyba dat?
K chybě dat při extrahování v 7-Zipu může dojít kvůli poškozenému souboru ZIP, chybějícím souborům v ZIP souboru, nedostatečným oprávněním, problémům s antivirovým softwarem nebo problémům s hardware.

2. Jak mohu opravit poškozený soubor ZIP?
Poškozený soubor ZIP lze opravit pomocí nástrojů třetích stran, jako je WinRAR nebo PeaZip. Tyto nástroje mohou soubor ZIP zkontrolovat a opravit případné chyby.

3. Mohu extrahovat soubory z poškozeného souboru ZIP?
V závislosti na rozsahu poškození může být možné extrahovat některé soubory z poškozeného souboru ZIP. Použijte nástroje pro opravu ZIP nebo vyzkoušejte různé extraktory ZIP, abyste zjistili, zda můžete extrahovat jakékoli soubory.

4. Co mám dělat, když nemám dostatečná oprávnění k souboru ZIP?
Změňte oprávnění k souboru ZIP tak, aby vaše uživatelská skupina měla oprávnění „Úplné řízení“. To vám umožní extrahovat soubory pomocí 7-Zipu.

  10 nejlepších softwaru pro správu dat pro střední až velké podniky

5. Jak zjistím, zda antivirový software blokuje extrahování v 7-Zipu?
Zakázat antivirový software a poté zkuste extrahovat soubory pomocí 7-Zipu. Pokud extrahování proběhne úspěšně, je pravděpodobné, že antivir blokuje proces.

6. Jak mohu vyřešit problémy s hardware, které způsobují chybu v 7-Zipu?
Spusťte diagnostické testy pevného disku a paměti RAM, abyste zjistili, zda nejsou poškozené. Pokud je hardware poškozen, bude nutné jej opravit nebo vyměnit.

7. Co mám dělat, když jsem vyzkoušel všechny kroky pro řešení potíží a chyba přetrvává?
Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené kroky a chyba přetrvává, doporučujeme kontaktovat podporu 7-Zip nebo vyhledat odbornou pomoc.

8. Existuje jiný způsob, jak extrahovat soubory z poškozeného souboru ZIP?
Použijte online nástroje pro opravu ZIP, které mohou opravit poškozené soubory ZIP a umožnit vám extrahovat soubory.

9. Mohu zabránit chybám dat v 7-Zipu při extrahování?
Chyby dat při extrahování lze zabránit použitím kvalitních nástrojů pro kompresi ZIP, udržováním systému aktualizovaného a pravidelným skenováním počítače na viry a malware.

10. Je 7-Zip bezpečná aplikace?
7-Zip je bezpečná aplikace, která je pravidelně aktualizována o bezpečnostní opravy. Používá šifrovací algoritmy s otevřeným zdrojovým kódem a je důvěryhodnou aplikací pro kompresi a extrahování souborů.