Odhaluje váš chatbot příliš mnoho? Vysvětlení inverzních útoků modelu neuronové sítě

Klíčové věci

  • Útoky inverze modelu neuronové sítě využívají chatboty AI k odhalování a rekonstrukci osobních informací z digitálních stop.
  • Hackeři vytvářejí inverzní modely, které předpovídají vstupy na základě výstupů neuronové sítě a odhalují citlivá data.
  • Techniky jako diferenciální soukromí, vícestranné výpočty a federované učení mohou pomoci chránit před inverzními útoky, ale je to neustálý boj. Uživatelé by měli být selektivními sdíleli, aktualizovat software a být opatrní při poskytování osobních údajů.

Představte si, že jste v restauraci a právě jste ochutnali ten nejlepší dort, jaký jste kdy jedli. Zpátky u vás doma jste rozhodnuti znovu vytvořit toto kulinářské mistrovské dílo. Místo toho, abyste požádali o recept, spoléháte na své chuťové buňky a znalosti, abyste dezert rozložili a vyšlehali svůj vlastní.

Co kdyby to někdo mohl udělat s vašimi osobními údaji? Někdo ochutná digitální stopu, kterou za sebou zanecháváte, a rekonstruuje vaše soukromé detaily.

To je podstata inverzního útoku modelu neuronové sítě, techniky, která by mohla proměnit chatbota s umělou inteligencí v nástroj pro kybernetické sledování.

Pochopení inverzních útoků modelu neuronové sítě

Neuronová síť je „mozkem“ moderní umělé inteligence (AI). Jsou zodpovědní za působivou funkčnost rozpoznávání hlasu, humanizovaných chatbotů a generativní AI.

Neuronové sítě jsou v podstatě řadou algoritmů navržených tak, aby rozpoznávaly vzorce, myslely a dokonce se učily jako lidský mozek. Dělají to v rozsahu a rychlosti, která daleko předčí naše organické schopnosti.

Kniha tajemství AI

Stejně jako náš lidský mozek mohou neuronové sítě skrývat tajemství. Tato tajemství jsou data, která jim uživatelé poskytli. V modelovém inverzním útoku hacker využívá výstupy neuronové sítě (jako jsou odpovědi chatbota) k reverznímu inženýrství vstupů (informací, které jste poskytli).

  Jak provést platební ujednání s Coxem

K provedení útoku hackeři používají svůj vlastní model strojového učení nazývaný „model inverze“. Tento model je navržen tak, aby byl svým způsobem zrcadlovým obrazem, trénovaným nikoli na původních datech, ale na výstupech generovaných cílem.

Účelem tohoto modelu inverze je předvídat vstupy – původní, často citlivá data, která jste vložili do chatbota.

Vytvoření modelu inverze

Vytvoření inverze si lze představit jako rekonstrukci skartovaného dokumentu. Ale místo skládání proužků papíru je to skládání příběhu vyprávěného na odpovědi cílového modelu.

Inverzní model se učí jazyk výstupů neuronové sítě. Hledá prozrazující znaky, které časem odhalí povahu vstupů. S každou novou částí dat a každou odpovědí, kterou analyzuje, lépe předpovídá informace, které poskytujete.

Tento proces je neustálým cyklem hypotéz a testování. S dostatkem výstupů dokáže inverzní model přesně odvodit váš podrobný profil, a to i z těch nejnebezpečnějších dat.

Proces inverzního modelu je hrou spojování teček. Každý kus dat uniklý prostřednictvím interakce umožňuje modelu vytvořit profil a s dostatkem času je profil, který tvoří, nečekaně podrobný.

Nakonec jsou odhaleny vhledy do aktivit, preferencí a identity uživatele. Statistiky, které nebyly určeny ke zveřejnění nebo zveřejnění.

Co to umožňuje?

V rámci neuronových sítí je každý dotaz a odpověď datovým bodem. Zkušení útočníci používají pokročilé statistické metody k analýze těchto datových bodů a hledání korelací a vzorců nepostřehnutelných pro lidské chápání.

Techniky, jako je regresní analýza (zkoumání vztahu mezi dvěma proměnnými), které předpovídají hodnoty vstupu na základě výstupů, které obdržíte.

Hackeři používají algoritmy strojového učení ve svých vlastních inverzních modelech ke zpřesnění svých předpovědí. Vezmou výstupy z chatbota a vloží je do svých algoritmů, aby je naučili aproximovat inverzní funkci cílové neuronové sítě.

Zjednodušeně řečeno, „inverzní funkce“ označuje, jak hackeři obrátí tok dat z výstupu na vstup. Cílem útočníka je natrénovat své inverzní modely tak, aby plnily opačný úkol než původní neuronová síť.

  Jak rychle přidat odkazy, fotografie a média do Apple Notes na iPhone a iPad

V podstatě tak vytvářejí model, který se na základě samotného výstupu snaží vypočítat, jaký musel být vstup.

Jak lze proti vám použít inverzní útoky

Představte si, že používáte populární online nástroj pro hodnocení zdravotního stavu. Zadáte své příznaky, předchozí stavy, stravovací návyky a dokonce i užívání drog, abyste získali určitý přehled o své pohodě.

To jsou citlivé a osobní informace.

S inverzním útokem zaměřeným na systém umělé inteligence, který používáte, může být hacker schopen přijmout obecnou radu, kterou vám chatbot dává, a použít ji k odvození vaší soukromé zdravotní historie. Například odpověď od chatbota může být něco takového:

Antinukleární protilátka (ANA) může být použita k indikaci přítomnosti autoimunitních onemocnění, jako je lupus.

Inverzní model dokáže předpovědět, že cílový uživatel kladl otázky související s autoimunitním onemocněním. S více informací a více odpovědí mohou hackeři odvodit, že cíl má vážný zdravotní stav. Najednou se z užitečného online nástroje stane digitální kukátko do vašeho osobního zdraví.

Co lze dělat s inverzními útoky?

Můžeme kolem našich osobních údajů vybudovat pevnost? No, je to složité. Vývojáři neuronových sítí mohou ztížit provádění inverzních modelových útoků přidáním vrstev zabezpečení a zatemněním toho, jak fungují. Zde je několik příkladů technik používaných k ochraně uživatelů:

  • Diferenciální soukromí: To zajišťuje, že výstupy AI jsou dostatečně „hlučné“, aby maskovaly jednotlivé datové body. Je to trochu jako šeptání v davu – vaše slova se ztrácejí v kolektivním klábosení lidí kolem vás.
  • Multi-Party Computing: Tato technika je jako tým, který pracuje na důvěrném projektu a sdílí pouze výsledky svých jednotlivých úkolů, nikoli citlivé detaily. Umožňuje více systémům zpracovávat data společně, aniž by byla jednotlivá uživatelská data vystavena síti – nebo sobě navzájem.
  • Federated Learning: Zahrnuje školení AI na více zařízeních, to vše při zachování lokálních dat jednotlivých uživatelů. Je to trochu jako sbor, který zpívá společně; můžete slyšet každý hlas, ale žádný hlas nelze izolovat nebo identifikovat.
  8 nejpřesnějších textových detektorů AI, které můžete vyzkoušet

I když jsou tato řešení z velké části účinná, ochrana proti inverzním útokům je hra na kočku a myš. Se zlepšující se obranyschopností se zlepšují i ​​techniky, jak je obejít. Odpovědnost tedy leží na společnostech a vývojářích, kteří shromažďují a ukládají naše data, ale existují způsoby, jak se můžete chránit.

Jak se chránit před inverzními útoky

Obrazový kredit: Mike MacKenzie/Flickr

Relativně řečeno, neuronové sítě a technologie AI jsou stále v plenkách. Dokud nebudou systémy spolehlivé, je na uživateli, aby byl první linií obrany při ochraně vašich dat.

Zde je několik tipů, jak snížit riziko, že se stanete obětí inverzního útoku:

  • Buďte selektivním sdílením: Zacházejte se svými osobními údaji jako s tajným rodinným receptem. Buďte selektivní v tom, s kým je sdílíte, zejména při vyplňování formulářů online a interakci s chatboty. Zpochybňujte nezbytnost každého údaje, který je po vás požadován. Pokud byste informace nesdíleli s cizím člověkem, nesdílejte je s chatbotem.
  • Udržujte software aktualizovaný: Aktualizace front-endového softwaru, prohlížečů a dokonce i vašeho operačního systému jsou navrženy tak, aby vás udržely v bezpečí. Zatímco vývojáři jsou zaneprázdněni ochranou neuronových sítí, můžete také snížit riziko zachycení dat pravidelným používáním oprav a aktualizací.
  • Udržujte osobní údaje osobní: Kdykoli aplikace nebo chatbot požaduje osobní údaje, pozastavte se a zvažte záměr. Pokud se požadované informace zdají být pro poskytovanou službu irelevantní, pravděpodobně tomu tak je.

Citlivé informace, jako je zdraví, finance nebo identita, byste novému známému neposkytli jen proto, že to požadují. Podobně změřte, jaké informace jsou skutečně nezbytné pro fungování aplikace, a odhlaste se ze sdílení dalších.

Ochrana našich osobních údajů ve věku umělé inteligence

Naše osobní údaje jsou naším nejcennějším aktivem. Jeho ochrana vyžaduje ostražitost, a to jak ve způsobu, jakým se rozhodneme sdílet informace, tak ve vývoji bezpečnostních opatření pro služby, které používáme.

Uvědomění si těchto hrozeb a podniknutí kroků, jako jsou ty popsané v tomto článku, přispívá k silnější obraně proti těmto zdánlivě neviditelným vektorům útoku.

Pojďme se zavázat k budoucnosti, kde naše soukromé informace zůstanou jen takové: soukromé.