etechblog

8 nejlepších praktických testů GRE, které vám pomohou uspět

GRE znamená Graduate Record Examination. Postgraduální a obchodní školy v USA, Kanadě a dalších zemích používají tento test ke kontrole, zda jsou studenti připraveni na pokročilé studijní programy.

Tento test hodnotí studenty verbální uvažování, kvantitativní uvažování, kritické myšlení a analytické psaní. Skóre testu GRE je významným faktorem univerzit a vysoké školy zvažují přijetí do svých postgraduálních a obchodních programů.

Studenti potřebují solidní porozumění formátu zkoušky a dostatek praxe, aby uspěli v testu GRE. Zde vstupují do hry praktické testy GRE. Praktické testy GRE pomáhají studentům seznámit se se strukturou zkoušky. Pomáhá jim také identifikovat jejich silné a slabé stránky a připravenost na test.

Tento článek přezkoumá některé z nejlepších praktických testů GRE dostupných na trhu. Dozvíme se také o několika doplňkových strategiích, které vám mohou pomoci připravit se na test a dosáhnout úspěchu. Tyto cvičné testy vám také mohou pomoci vybudovat si sebevědomí a zlepšit skóre.

Pochopení GRE a jak se připravit na úspěch

Graduate Record Examinations (GRE) měří připravenost studenta na postgraduální studium. Test GRE vytváří a spravuje Educational Testing Service (ETS).

Zahrnuje tři hlavní části: analytické psaní, verbální uvažování a kvantitativní uvažování. Sekce analytického psaní hodnotí schopnost studenta formulovat složité myšlenky.

Sekce verbálního uvažování otestuje vaše porozumění a analýzu psaného materiálu. Měří také vaši schopnost rozpoznávat vztahy mezi slovy a pojmy. Část kvantitativního uvažování hodnotí vaši schopnost uvažovat a řešit složité problémy.

Účelem testů GRE je poskytnout postgraduálním a obchodním školám standardizovaný způsob testování potenciální úspěšnosti uchazečů. Vysoké skóre GRE znamená vyšší šance na přijetí do požadovaného postgraduálního programu.

Abyste uspěli v GRE, musíte se seznámit s formátem a obsahem zkoušky. Měli byste také vyvinout efektivní studijní strategie a praxi pomocí praktických testů GRE. Tyto praktické testy vám pomohou identifikovat oblasti, ve kterých potřebujete zlepšení.

Pomáhají také rozvíjet dovednosti při testech, které budou v den testu nezbytné. Pomocí těchto testů můžete dosáhnout skóre potřebného k dosažení vašich kariérních cílů.

Jak praktické testy GRE pomáhají připravit se na skutečnou zkoušku

Praktické testy GRE pomáhají studentům připravit se na skutečný GRE. Tyto praktické testy co nejpřesněji simulují skutečný GRE. Umožňují vám zažít typy otázek, se kterými se setkáte ve skutečném testu GRE.

  Jak vytvořit složky aplikací v prostředí Gnome

Cvičení s praktickými testy GRE vám navíc může pomoci seznámit se s formátem zkoušky, tempem a typy otázek. To snižuje úzkost a nejistotu spojenou s testem. Praktické testy vám mohou pomoci identifikovat oblasti, kde potřebujete zlepšení.

Při výběru nejúčinnějších praktických testů GRE je důležitý výběr těch, které jsou v souladu s aktuálním formátem GRE. Ty, které si vyberete, by také měly být vytvořeny renomovanými společnostmi pro přípravu testů.

Některé z dostupných praktických testů GRE zahrnují testy od ETS, Kaplan a Manhattan Prep. Začlenění těchto praktických testů do vašich studijních plánů může zvýšit vaše šance na úspěch na GRE.

Nejlepší praktický test GRE, který můžete absolvovat

Na internetu je k dispozici mnoho praktických testů GRE. Ale ty nejlepší poskytují realistický zážitek ze skutečného GRE.

Vzdělávací testovací služba (ETS) nabízí bezplatné oficiální cvičné testy, které jsou nejspolehlivější a nejpřesnější. Kromě testů ETS nabízí několik společností zabývajících se přípravou testů, jako je Manhattan Prep, Kaplan atd., vysoce kvalitní praktické testy, které poskytují skutečnou zkušenost s testem GRE.

Výběr nejlepšího praktického testu GRE závisí na vašich konkrétních potřebách a studijních cílech. Každý z těchto doporučených praktických testů však může poskytnout cenné poznatky a pomoci vám dosáhnout požadovaného skóre. Tak se na ně pojďme podívat!

Kaplanova zkušební příprava

Bezplatný cvičný test GRE, který nabízí Kaplan, je vynikajícím zdrojem pro studenty, jak se připravit na skutečný GRE.

Kaplan je renomovaná společnost pro přípravu na testy, která pomáhá studentům dosahovat jejich akademických cílů po mnoho let. Jeho testy jsou adaptivní, což znamená, že upravují úroveň obtížnosti každé otázky na základě vašich předchozích odpovědí.

Tato funkce zajišťuje, že budete testováni na aktuální úrovni znalostí a dovedností. Díky tomu je cvičný test efektivnější při identifikaci oblastí, které potřebují zlepšení. Test vám také poskytne odhadované skóre GRE, což vám umožní posoudit vaši připravenost na zkoušku.

Univerzitní tutoři GRE

Varsity Tutors nabízí komplexní a bezplatný cvičný test GRE navržený odbornými lektory a pedagogy. Tento test je účinným nástrojem pro studenty k posouzení jejich aktuální úrovně znalostí a dovedností, aby se mohli připravit na aktuální GRE.

Test je počítačově adaptivní, což znamená, že úroveň obtížnosti každé otázky závisí na předchozích odpovědích. Praktický test GRE od Varsity Tutors je užitečným zdrojem pro studenty, kteří chtějí:

 • Simulujte zkušenost s testem.
 • Zlepšit své dovednosti v řízení času a
 • Získejte důvěru v GRE.
 • Cvičný test také poskytuje zprávu o skóre s podrobným vysvětlením každé otázky. To vám umožní identifikovat oblasti, které potřebují zlepšení, a zaměřit své studijní úsilí.

    12 nejlepších animačních programů pro vytvoření vysvětlujícího videa

  ETS GRE

  Cvičný test GRE od Educational Testing Service (ETS) je oficiální a bezplatný cvičný test navržený tak, aby simuloval skutečný GRE. ETS, organizace odpovědná za vytvoření a správu GRE, činí tento praktický test spolehlivou a přesnou reprezentací skutečného testu.

  Cvičný test je k dispozici ve dvou verzích: PowerPrep Online a PowerPrep Plus. PowerPrep Online nabízí dva bezplatné cvičné testy, které napodobují skutečný test GRE. Kromě toho tyto adaptivní testy poskytují zprávu o skóre, která zahrnuje vaše silné a slabé stránky.

  PowerPrep Plus nabízí za poplatek tři další praktické testy s funkcemi, jako je kontrola skóre a vysvětlení. Praktický test GRE společnosti ETS je vynikajícím zdrojem, jak se seznámit s formátem testu GRE a typy otázek. Pomůže vám s tempem a vyhodnotí vaši připravenost na skutečnou zkoušku.

  Manhattan recenze

  Bezplatný praktický test GRE od Manhattan Review vám poskytuje realistickou a komplexní simulaci skutečného GRE. Manhattan Review je renomovaná společnost pro přípravu testů, která pomáhá studentům dosahovat jejich akademických cílů již více než deset let.

  Návrháři cvičného testu jej vytvořili tak, aby napodoboval formát a podstatu skutečného GRE. Test je počítačově adaptivní. To znamená, že upraví úroveň obtížnosti každé otázky na základě vašich předchozích odpovědí.

  Cvičný test také poskytuje zprávu o skóre, která obsahuje vaše silné a slabé stránky. To vám umožní identifikovat oblasti, které potřebují zlepšení, a pomůže vám to efektivně zaměřit vaše studijní úsilí.

  McGraw-Hill

  Expertní pedagogové a profesionálové na přípravu na testy v McGraw Hill Education navrhli tento praktický test GRE, který vám pomůže připravit se na skutečný GRE. McGraw-Hill Education je uznávaným vzdělávacím vydavatelstvím, které nabízí různé materiály a zdroje pro přípravu testů, které studentům pomohou k úspěchu.

  Cvičný test je k dispozici na jejich platformě MHPractice+ a obsahuje komplexní simulaci skutečného GRE. Test obsahuje části o verbálním uvažování, kvantitativním uvažování a analytickém psaní.

  Platforma také nabízí podrobné zprávy o skóre, vysvětlení každé otázky a personalizované studijní plány, které vám pomohou identifikovat oblasti silné a slabé stránky.

  Příprava testu Mometrix

  Mometrix Academy vytvořila praktický test GRE, který studentům pomůže připravit se na Graduate Record Examination (GRE). Jeho cílem je seznámit vás s typy otázek a formátem aktuálního GRE, což vám umožní procvičit a zlepšit své dovednosti při testech.

  Praktický test Mometrix Academy GRE je bez plagiátorství, což znamená, že otázky jsou jedinečné a nejsou převzaty z žádného jiného zdroje. To zajišťuje, že budete cvičit s autentickými otázkami ve stylu GRE, což může zvýšit vaši důvěru a efektivitu při přijímání skutečného GRE.

    22 nejlepších bezplatných DAW softwaru pro vytváření hudby

  Petersonovy praktické testy GRE

  Peterson navrhl praktický test GRE, aby pomohl studentům při přípravě na Graduate Record Examination (GRE). Praktický test obsahuje otázky týkající se verbálního uvažování GRE, kvantitativního uvažování a analytického psaní.

  Peterson’s je renomovaná společnost pro přípravu testů, která poskytuje vzdělávací služby již více než 50 let. Zkušení instruktoři a experti na zkoušky vytvořili svůj praktický test GRE, aby vám nabídli praktickou zkušenost s testem.

  Je důležité poznamenat, že Petersonův cvičný test GRE je také bez plagiátorství.

  Příprava na test Unie

  Union Test Prep vytvořil praktický test GRE, který má studentům pomoci při přípravě na Graduate Record Examination (GRE). Union Test Prep je předním poskytovatelem bezplatných materiálů pro přípravu testů a studijních zdrojů pro různé standardizované testy.

  Tým zkušených instruktorů a expertů na zkoušky navrhl svůj praktický test GRE, aby vám nabídl praktickou zkušenost s testem. Cvičný test Union Test Prep GRE neobsahuje plagiát, což znamená, že otázky jsou originální a nejsou zkopírovány z žádného jiného zdroje.

  Union Test Prep používá pokročilý software a přísné kontrolní procesy, aby bylo zajištěno, že jejich praktické testovací otázky jsou jedinečné a neobsahují plagiát.

  Efektivní strategie, jak získat maximum z praktických testů GRE

  Abyste z praktických testů GRE vytěžili maximum, měli byste zvážit přijetí některých z níže uvedených nejúčinnějších strategií:

 • Můžete začít provedením diagnostického praktického testu, abyste zhodnotili své silné a slabé stránky a určili, které oblasti vyžadují více pozornosti.
 • Můžete si také načasovat své cvičné testy, abyste zajistili, že budete schopni odpovědět na všechny otázky v daném časovém rámci.
 • Po každém cvičném testu si přečtěte odpovědi a vysvětlení, abyste se poučili ze svých chyb a zlepšili svůj celkový výkon.
 • Můžete vytvořit vyvážené tempo studia tím, že si budete vědomi svých slabých oblastí a toho, jak na nich pracovat. Snažte se uspořádat svůj studijní plán tak, abyste se více zaměřili na své slabé stránky.
 • Měli byste sledovat svůj úspěch na týdenní nebo dokonce denní bázi a používat metriku pro zlepšení s konzistentními kritérii.
 • Závěrečná slova

  GRE test je standardizovaný test určený k měření připravenosti studenta na postgraduální studium. Test je používán univerzitami a vysokými školami, aby vás ověřili na pokročilé studijní programy.

  Abyste uspěli v GRE, musíte dobře rozumět formátu a obsahu zkoušky a cvičit se spolehlivými studijními materiály, včetně praktických testů GRE. Praktické testy vám mohou pomoci identifikovat oblasti zlepšení a vytvořit efektivní studijní strategie.

  Věnováním dostatečného času a úsilí přípravě na GRE můžete zvýšit své šance na dosažení požadovaných skóre, abyste mohli sledovat své kariérní cíle.

  Dále se podívejte na nejlepší přípravné kurzy GRE, abyste zlepšili své výsledky testů.

  x