Co je STB na dálkovém ovládání?

STB je zkratka pro set-top box, což je zařízení, které přijímá zdrojové signály jako vstup a zobrazuje je na vašem televizoru nebo jiném zobrazovacím zařízení v synchronizované podobě zvuku a videa. Nová generace STB se dokonce může připojit k Wi-Fi nebo internetu a může zlepšit váš zážitek ze sledování tím, že vám umožní sledovat obsah dostupný na online platformách. Abyste udrželi svůj STB v chodu a mohli pokračovat ve sledování obsahu, musíte svému poskytovateli služeb platit určité servisní poplatky, které mohou být buď měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční. Pokud hledáte více informací o STB, tento článek vám s tím pomůže. Pomůže vám pochopit, co je STB na dálkovém ovladači, co znamená STB na vašem televizoru, co dělá tlačítko napájení STB na dálkovém ovladači a jak nastavit dálkové ovládání STB.

Co je STB na dálkovém ovládání?

Co je STB na dálkovém ovládání, se dozvíte dále v tomto článku. Pokračujte ve čtení, abyste se o tom dozvěděli podrobněji.

Co znamená STB na vaší televizi?

STB je zařízení, které umožňuje televizoru přijímat a dekódovat digitální televizní vysílání a zpřístupňovat je svému divákovi ve formě zvuku a videa. Set-top box je povinným zařízením pro diváky, kteří chtějí používat své analogové televizory k pokračování v příjmu digitálního vysílání vysílaného poskytovateli služeb. Pouze set-top box problém nevyřeší, protože musíte také platit měsíční poplatek za službu, pokud musíte na televizoru sledovat filmy, televizní pořady, hudbu a další obsah. To je to, co znamená STB na vaší televizi.

  Jak odemknout Huawei Modem

Jak zapnete STB?

Chcete-li zapnout STB, postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte všechny požadované kabely k vašemu set-top boxu.

2. Připojte audio a video kabely z televizoru k set-top boxu.

3. Zapojte napájecí adaptér vašeho set-top boxu do zásuvky a zapněte vypínač.

4. Zapněte televizor a set-top box pomocí dálkového ovladače nebo tlačítka na set-top boxu a televizoru.

Foto Karolina Grabowska

Co je STB na dálkovém ovládání?

Tlačítko STB na dálkovém ovládání slouží k ovládání vašeho set-top boxu. Stisknutím tlačítka STB můžete zapínat a vypínat set-top box, měnit kanály, přejít do nastavení, ovládat hlasitost, upravit nastavení obrazu a další. Pokud máte univerzální dálkový ovladač, můžete současně ovládat set-top box a televizi pouhým stisknutím tlačítka. Nyní víte, co je STB na dálkovém ovládání.

Co je tlačítko napájení STB na dálkovém ovladači?

Tlačítko napájení STB na dálkovém ovládání slouží k zapínání a vypínání vašeho set-top boxu. Jakmile STB zapnete, můžete jej ovládat pomocí dálkového ovladače. Každý dálkový ovladač set-top boxu má tlačítko napájení STB. Univerzální dálkové ovladače jsou dodávány s tlačítkem STB, které vám umožní ovládat TV a STB současně.

Jak nastavit dálkové ovládání TV?

Jakmile víte, co je STB na dálkovém ovladači, můžete nastavit dálkové ovládání televizoru. Postupujte podle následujících kroků a zjistěte, jak na to:

1. Zapněte televize chcete nastavit dálkové ovládání.

2. Stiskněte a podržte tlačítko TV na dálkovém ovládání.

3. LED na tlačítku TV a tlačítku napájení budou blikat.

4. Podržte tlačítko TV na dálkovém ovladači a zadejte správný čtyřmístný kód svého televizoru.

5. Stiskněte a podržte tlačítko TV na dálkovém ovladači, aby se tlačítko Napájení rozsvítilo a zůstalo svítit, což znamená, že jste připojili dálkové ovládání k televizoru.

Jak nastavujete dálkové ovládání STB?

Podívejme se, jak nastavit dálkové ovládání STB:

  Jak nastavit výchozí hodnoty programu v Gnome Shell

1. Zapněte STB.

2. Stiskněte a podržte tlačítko STB na dálkovém ovladači STB.

3. Podržte tlačítko STB a zadejte kód od výrobce vašeho přijímače.

4. Po dokončení uvolněte tlačítko STB.

5A. Pokud je dálkové ovládání STB úspěšně připojeno, tlačítko STB se rozsvítí červeně a dvakrát zabliká.

5B. Pokud není dálkové ovládání STB úspěšně připojeno, tlačítko STB se rozsvítí červeně a pětkrát zabliká.

Co znamená STB na televizoru Samsung?

STB znamená set-top box a u televizorů to znamená také pohotovostní režim, ve kterém se televizor přepne do režimu spánku, když se určité minuty nepoužívá. Na Smart TV Samsung, STB je také software, který umožňuje ovládat televizor Samsung a set-top box. Je to software, ve kterém můžete spravovat připojení k set-top boxu, a pokud máte v telefonu IR blaster, můžete telefon použít jako dálkový ovladač k ovládání televizoru a set-top boxu.

Proč váš televizor Samsung nereaguje na dálkové ovládání?

Zde je několik důvodů, proč váš televizor Samsung nereaguje na dálkové ovládání.

  • Baterie dálkového ovládání mohou být vybité.
  • Pokud při provozu míříte dálkovým ovladačem jinam, než je televizor, nemusí fungovat.
  • Možná je vaše dálkové ovládání televizoru rozbité nebo nefunguje.
  • Možná je problém s připojením mezi vaším televizorem Samsung a dálkovým ovládáním.

Jaký je 4místný kód pro váš televizor Samsung?

Pro televizory Samsung existuje několik kódů. Pokud jeden nefunguje, můžete zkusit jiný. Některé ze čtyřmístných kódů jsou 0105, 0077 a 0076. Tyto kódy můžete použít ke spárování televizoru Samsung s jinými zařízeními, jako je univerzální dálkový ovladač nebo smartphone.

Jak naprogramujete dálkové ovládání televizoru bez kódu?

Níže jsou uvedeny kroky znázorňující, jak naprogramovat dálkové ovládání televizoru bez jakéhokoli kódu:

1. Zapněte televizor.

2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na dálkovém ovládání, dokud se nerozsvítí.

Obrázek od SJ z Pixabay

3. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko TV, poté kontrolka jednou blikne a zůstane svítit.

4. Stiskněte tlačítko napájení a namiřte přitom na televizor.

  Jak uplatnit dárkovou kartu na účtu Microsoft

5. Držte stisknuté tlačítko napájení, dokud se TV nevypne.

6. Stiskněte tlačítko Enter nebo OK na dálkovém ovladači. LED zhasne a váš dálkový ovladač se připojí.

Přečtěte si tento článek od začátku a zjistěte, co je STB na dálkovém ovládání.

Jaký je kód pro univerzální dálkový ovladač?

Kód dálkového ovládání se liší od výrobce k výrobci, protože každá značka televizoru má svou vlastní sadu kódů.

  • Kód můžete získat na oficiálních stránkách výrobce vašeho televizoru.
  • Kód můžete také vyhledat v uživatelské příručce dodané s televizorem nebo jej můžete přímo vyhledat na webu.

Jak naprogramujete svůj televizor pomocí univerzálního dálkového ovladače?

Chcete-li naprogramovat svůj televizor pomocí univerzálního dálkového ovladače, postupujte takto:

1. Zapněte televizor.

2. Stiskněte a podržte tlačítko nastavení na univerzálním dálkovém ovladači, dokud se nerozsvítí červené světlo.

3. Stiskněte tlačítko TV na dálkovém ovladači, poté se rozsvítí červené světlo a zůstane svítit.

4. Zadejte čtyřmístný kód svého televizoru a červené světlo na dálkovém ovladači zhasne.

5A. Pokud není dálkový ovladač úspěšně připojen, tlačítko TV se rozsvítí červeně a pětkrát zabliká.

5B. Pokud je dálkový ovladač úspěšně připojen, tlačítko TV se rozsvítí červeně a dvakrát zabliká.

***

Doufáme, že jste pochopili, co je STB na dálkovém ovládání a jak nastavit dálkové ovládání STB. Můžete nám sdělit jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se jakéhokoli jiného tématu, o kterém chcete, abychom vytvořili článek. Dejte je do sekce komentářů níže, abychom je věděli.

x