Ikona načítání myši v systému Windows 11 nezmizí

Ikona načítání myši v systému Windows 11 nezmizí – jak problém vyřešit?

Ikona načítání myši v systému Windows 11 může být nepříjemným problémem, který brání uživatelům v efektivním používání počítače. Může se objevit z různých důvodů, včetně chybných ovladačů, problémů s hardwarem nebo poškozených systémových souborů.

V tomto komplexním průvodci prozkoumáme různá řešení, která vám pomohou vyřešit problém s ikonou načítání myši v systému Windows 11. Od základních kroků pro odstraňování problémů až po pokročilé metody opravy se pokusíme problém vyřešit co nejefektivněji.

Co způsobuje, že ikona načítání myši v systému Windows 11 nezmizí?

Existuje několik faktorů, které mohou způsobit, že ikona načítání myši v systému Windows 11 nezmizí:

Chyby ovladačů: Zastaralé nebo poškozené ovladače zařízení mohou způsobit problémy s myší, včetně neustálého zobrazování ikony načítání.

Problémy s hardwarem: Fyzické problémy s myší, jako je vadný kabel nebo porucha senzoru, mohou také vést k tomuto problému.

  Jak používat SUID, SGID a Sticky Bits v Linuxu

Poškozené systémové soubory: Chybějící nebo poškozené systémové soubory mohou ovlivnit fungování myši a způsobit zobrazení ikony načítání.

Interference od jiných programů: Některé programy třetích stran mohou rušit ovladače myši a způsobovat problémy s ikonou načítání.

Nastavení registru: Nesprávná nastavení registru mohou také způsobit, že ikona načítání myši zůstane zobrazena.

Jak vyřešit problém s ikonou načítání myši v systému Windows 11

1. Základní kroky pro odstraňování problémů

1. Restartujte počítač: Prvním krokem při řešení tohoto problému je restartování počítače. Tím se zavřou všechny spuštěné programy a obnoví se systémové služby, což může vyřešit dočasné závady.

2. Zkontrolujte připojení myši: Ujistěte se, že je myš správně připojena k počítači. Zkuste myš odpojit a znovu připojit, aby se zkontrolovalo, zda je připojení pevné.

3. Aktualizujte ovladače myši: Zastaralé nebo poškozené ovladače mohou způsobit problémy s myší. Otevřete Správce zařízení a vyhledejte ovladač myši. Pravým tlačítkem klikněte na ovladač a vyberte možnost „Aktualizovat ovladač“.

4. Zkontrolujte nastavení napájení: Nastavení napájení systému Windows může ovlivnit i chování myši. Otevřete Ovládací panely a přejděte na „Možnosti napájení“. Zkontrolujte, zda jsou nastavení napájení nastavena tak, aby umožňovala myši zůstat aktivní, když je počítač v nečinnosti.

  Oprava vztahu důvěryhodnosti mezi touto pracovní stanicí a primární doménou se nezdařila

5. Zakažte zrychlení myši: Zrychlení myši může někdy vést k problémům s ikonou načítání. Otevřete Nastavení systému Windows a přejděte na „Zařízení“ > „Myš“. Vypněte možnost „Zlepšit přesnost ukazatele“.

2. Pokročilé metody opravy

1. Spusťte Poradce při potížích s hardwarem a zařízeními: Tento poradce při potížích může automaticky detekovat a opravit problémy s hardwarem, včetně problémů s myší. Otevřete Nastavení systému Windows a přejděte na „Systém“ > „Odstraňování problémů“. Spusťte poradce při potížích s hardwarem a zařízeními.

2. Proveďte SFC a DISM skenování: Kontrola systémových souborů (SFC) a kontrola nasazení obrazu systému (DISM) mohou pomoci zjistit a opravit poškozené systémové soubory. Otevřete příkazový řádek jako správce a spusťte následující příkazy:


sfc /scannow
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

3. Spusťte počítač v nouzovém režimu: Spuštění počítače v nouzovém režimu zakáže všechny nepodstatné služby a programy, což může pomoci izolovat problém s myší. Restartujte počítač a opakovaně stiskněte klávesu F8, dokud se neobjeví nabídka pokročilých možností spouštění. Vyberte možnost „Nouzový režim s podporou sítě“.

4. Přeinstalujte ovladače myši: Pokud aktualizace ovladačů nepomůže, zkuste ovladače myši přeinstalovat. Otevřete Správce zařízení, vyhledejte ovladač myši a pravým tlačítkem klikněte na něj. Vyberte možnost „Odinstalovat zařízení“ a restartujte počítač. Po restartu systém automaticky nainstaluje výchozí ovladače myši.

  Jak uložit články z vašeho kanálu LinkedIn

5. Upravte registr: Změna konkrétního nastavení registru může někdy vyřešit problém s ikonou načítání myši. Otevřete Editor registru a přejděte na následující klíč:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouhid

Nalevo poklikejte na hodnotu „DelayedAutoPause“ a nastavte její hodnotu na „0“. Restartujte počítač, aby se změny projevily.

Závěr

Problém s ikonou načítání myši v systému Windows 11 může být frustrující, ale jeho vyřešení je možné pomocí různých přístupů pro odstraňování problémů. Dodržováním kroků uvedených v tomto průvodci můžete problém identifikovat a najít vhodné řešení, které vám pomůže obnovit normální fungování myši.

Časté dotazy

1. Proč se ikona načítání myši nezobrazí?

* Chyby ovladačů, problémy s hardwarem, poškozené systémové soubory, rušení od jiných programů nebo nesprávná nastavení registru.

2. Jak mohu ikonu načítání myši odstranit?

* Zkontrolujte připojení myši, aktualizujte ovladače, zakažte zrychlení myši, spusťte poradce při potížích s hardwarem a zařízeními a provedte SFC a DISM skenování.

3. Jak zabráním zobrazení ikony načítání myši?

* Udržujte ovladače myši aktuální, zkontrolujte nastavení napájení a zakažte zbytečné programy na pozadí.

4. Mohu tento problém vyřešit sám?

* Ano, pomocí kroků uvedených v tomto průvodci můžete problém vyřešit sami. Pokud však přetrvává, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Microsoft.

5. Fungují tyto kroky také pro jiné verze systému Windows?

* Některé kroky, jako je aktualizace ovladačů a spuštění poradce při potížích s hardwarem a zařízeními, fungují i v jiných verzích systému Windows.