Jak bezpečně zpracovávat hesla pomocí BcryptsJS v JavaScriptu

Jak bezpečně zpracovávat hesla pomocí BcryptJS v JavaScriptu

Úvod

Hesla jsou zásadní součástí bezpečnosti webu. Chrání přístup uživatelů k jejich účtům a citlivým údajům. Bohužel běžné metody ukládání hesel, jako je prostý text nebo hashování pomocí funkcí, jako je MD5, jsou náchylné k útokům.

BcryptJS je knihovna JavaScript, která implementuje algoritmus bcrypt pro bezpečné hashování hesel. Bcrypt je jednosměrná hashovací funkce, která vytváří náhodné soli a aplikuje několik iterací funkce hashování, aby zlepšila odolnost proti hrubé síle a útokům založeným na duze.

V tomto článku probereme, jak bezpečně zpracovávat hesla pomocí BcryptJS v JavaScriptu. Budeme se zabývat následujícími tématy:

– Co je BcryptJS?
– Jak používat BcryptJS k hashování hesel
– Jak ověřovat hesla
– Nejlepší postupy pro práci s hesly

Co je BcryptJS?

BcryptJS je knihovna JavaScript, která implementuje algoritmus bcrypt. Bcrypt je jednosměrná hashovací funkce, která vytváří náhodné soli a aplikuje několik iterací funkce hashování, aby zlepšila odolnost proti hrubé síle a útokům založeným na duze.

  14 Software pro virtuální schůzky/konference, který byste měli používat v roce 2023

Náhodná sůl přidává vrstvu zabezpečení tím, že ztěžuje odvození hesla z jeho hashované verze. Každé heslo má jedinečnou sůl, což znemožňuje útočníkům použít předem vypočítané tabulky hashových hodnot (tzv. „duhové tabulky“) k dešifrování hesel.

Jak používat BcryptJS k hashování hesel

Hashování hesla pomocí BcryptJS je jednoduchý proces. Nejprve musíte nainstalovat knihovnu pomocí správce balíčků, jako je npm:


npm install bcrypt

Po instalaci knihovny můžete hashovat heslo pomocí následujícího kódu:


const bcrypt = require('bcrypt');

const password = 'myPassword';
const saltRounds = 10;

bcrypt.hash(password, saltRounds, (err, hash) => {
// Uložte hashované heslo
});

Parametr saltRounds určuje počet iterací hashovací funkce. Čím vyšší je hodnota, tím bezpečnější je hashované heslo, ale tím pomalejší je proces hashování. Doporučuje se použít hodnotu alespoň 10.

Jak ověřovat hesla

Poté, co je heslo hashováno, můžete použít BcryptJS k ověření, zda zadané heslo odpovídá hashovanému heslu. Kód pro ověření hesla je následující:


const bcrypt = require('bcrypt');

const password = 'myPassword';
const hashedPassword = '$2a$10$pK9F4Ky31Y9u17o6WwJPBu6j6J847D0Fjqz/LKsV7tOu1FbdMF06W';

bcrypt.compare(password, hashedPassword, (err, result) => {
if (result) {
// Hesla se shodují
} else {
// Hesla se neshodují
}
});

Nejlepší postupy pro práci s hesly

Kromě použití BcryptJS k bezpečnému zpracování hesel existuje několik dalších doporučených postupů pro práci s hesly:

Nikdy neuchovávejte hesla v prostém textu. Hesla by měla být vždy hashována pomocí silného algoritmu, jako je bcrypt.
Používejte různá hesla pro různé účty. Znovupoužití hesel zvyšuje riziko, že kompromitace jednoho účtu umožní útočníkům přístup k dalším účtům.
Nedovolte uživatelům používat slabá hesla. Implementujte pravidla, která vynucují silná hesla, například minimální délku, požadavek na velká písmena, číslice a speciální znaky.
Pravidelně měňte hesla. Pravidelné změny hesel snižují riziko kompromitace účtů v důsledku úniků dat nebo útoků hrubou silou.
Používejte dvoufaktorovou autentizaci (2FA). 2FA přidává další vrstvu zabezpečení tím, že vyžaduje, aby uživatelé poskytli další faktor ověření, např. kód zaslaný do textové zprávy nebo biometrickou identifikaci.

Závěr

Bezpečné zpracování hesel je zásadní pro ochranu vašich webových aplikací a uživatelských údajů. BcryptJS je výkonná knihovna, která poskytuje snadno použitelné rozhraní pro hashování a ověřování hesel pomocí algoritmu bcrypt. Implementací doporučených postupů popsaných v tomto článku můžete zajistit, že hesla vašich uživatelů jsou v bezpečí před útoky.

Časté dotazy

1. Co je hashovací funkce?
Hashovací funkce je matematická funkce, která přijímá vstup a vytváří jednosměrnou výstupní hodnotu, zvanou hash.
2. Proč je bcrypt lepší než MD5 nebo SHA-1?
Bcrypt je iterativní hashovací funkce, která používá náhodné soli a několik iterací funkce hashování, což ji činí odolnější vůči hrubé síle a útokům založeným na duze než MD5 a SHA-1.
3. Jak mohu získat hashované heslo z databáze?
Hashované heslo je uloženo v databázi jako řetězec. K jeho získání můžete použít příkaz SQL SELECT nebo příslušnou metodu v rámci ORM.
4. Jak mohu změnit hashované heslo?
Chcete-li změnit hashované heslo, musíte znovu hashovat nové heslo pomocí stejných nastavení jako původní heslo.
5. Je možné dešifrovat hashované heslo?
Ne, hashované heslo nelze dešifrovat. Algoritmus bcrypt je jednosměrný, což znamená, že z hashovaného hesla nelze odvodit původní heslo.
6. Jak mohu otestovat hashovací funkce?
Můžete použít knihovny pro testování jednotky, jako je Mocha nebo Jest, k testování funkcí pro vytváření a ověřování hashů.
7. Jaké jsou alternativy k BcryptJS?
Existují i jiné knihovny JavaScript pro zpracování hesel, jako jsou pbkdf2 a scrypt, ale bcrypt je obecně považován za bezpečnou a dobře udržovanou knihovnu.
8. Jak často bych měl měnit hesla?
Doporučuje se měnit hesla každých 6–12 měsíců. Pravidelné změny hesel snižují riziko kompromitace účtů v důsledku úniků dat nebo útoků hrubou silou.