Jak opravit vadné sektory ve Windows 10

Pevné disky jsou pomalu nahrazovány SSD, ale přechod bude trvat několik let, než se SSD stanou mainstreamem a HDD zmizí úplně. Jedním z důvodů, proč uživatelé upřednostňují SSD před HDD, kromě ceny, je to, že SSD mají ve srovnání s HDD krátkou životnost.

opravit vadné sektory ve Windows 10

Vadné sektory na pevných discích

Častým problémem pevných disků jsou vadné sektory. Chybný sektor je v podstatě místo na disku, které je vadné. Nelze do něj číst ani zapisovat data. Ve vadném sektoru již mohou být přítomna data, ale jejich čtení nebo obnovení nemusí být možné.

  Notebook HP se nepřipojuje k WiFi v systému Windows 10 (VYŘEŠENO)

Vadné sektory, i když běžné na pevných discích, se mohou vyskytnout i u SSD. Někdy je lze opravit, zatímco jindy se nedá nic dělat.

Vyhledejte vadné sektory

Než budete moci opravit vadné sektory, musíte vědět, kde se nacházejí a jak závažný je problém. Chcete-li najít vadné sektory, můžete spustit jednoduchý sken.

Existují dva jednoduché způsoby, jak vyhledávat vadné sektory.

Průzkumník souborů

Otevřete Průzkumník souborů.
Přejděte na Tento počítač.
Klepněte pravým tlačítkem na diskový oddíl/jednotku a z kontextové nabídky vyberte Vlastnosti.
Přejděte na kartu Nástroje a klikněte na Zkontrolovat.
Nechte skenování dokončit.
Opakujte pro všechny jednotky.

Příkazový řádek

Otevřete příkazový řádek s právy správce.
Spusťte tento příkaz: chkdsk /F /R
Nechte příkaz dokončit. Vrátí seznam vadných sektorů na disku.

  Jak upravit GIF bez Photoshopu ve Windows

Opravte chybné sektory ve Windows 10

Windows 10 nemůže opravit vadné sektory. Po nalezení vadných sektorů na pevném disku zkontrolujte, jak velká část disku byla ztracena kvůli vadným sektorům. V závislosti na poškození vyzkoušejte jednu z níže uvedených oprav.

1. Vyměňte pevný disk nebo SSD

Pokud má váš disk mnoho vadných sektorů, lze je opravit jen velmi málo. Měli byste zálohovat data, ke kterým máte přístup, a poté se podívat na výměnu disku.

Svůj starý, poškozený disk můžete naklonovat na nový disk, ale nedoporučujeme to pro disk s vadnými sektory. Ručně zkopírujte data a v případě potřeby nainstalujte nový Windows 10.

2. Opravte chyby disku

Pokud je na disku pouze několik malých a řídkých chybných sektorů, může být možné z nich obnovit data nebo je dokonce opravit.

  Jak nastavit přidružení aplikace souboru z příkazového řádku v systému Windows 10

Otevřete příkazový řádek s právy správce.
Spusťte tento příkaz: chkdsk C: /f
Opakujte tento příkaz pro všechny jednotky ve vašem systému. část ‚C:‘ označuje písmeno jednotky.

Nástroje pro obnovu dat

Pokud máte jeden příliš mnoho vadných sektorů, vaše data mohou být ztracena. Pokud ji nemáte zálohovanou, můžete ji zkusit získat zpět pomocí nástrojů pro obnovu dat. Ujistěte se, že spravujete svá očekávání, protože špatný sektor ne vždy umožňuje obnovu dat.

Závěr

Pevné disky jsou rychlejší a střídají se, rychlejší úložiště je k dispozici ve formě SSD, ale stále mají svá omezení. Někdy mohou mít disky tyto vadné sektory již po vybalení. Pokud je váš disk nový, pravděpodobně jej můžete vyměnit v rámci záruky. Fyzické poškození může také vést k chybným sektorům, takže buďte opatrní, jak zacházíte s hardwarem.