Jak používat Ansible k instalaci a nastavení Dockeru na Ubuntu 18.04

Jak používat Ansible k instalaci a nastavení Dockeru na Ubuntu 18.04

Úvod

Docker je platforma pro virtualizaci aplikací s otevřeným zdrojovým kódem, která umožňuje vývojářům a systémovým administrátorům zabalit aplikace a jejich závislosti do přenosných kontejnerů. Tyto kontejnery jsou izolované a obsahují vše potřebné k běhu aplikace, včetně knihoven, nástrojů a konfiguračních souborů. Výsledkem je, že aplikace lze snadno nasazovat a spouštět v různých prostředích, jako jsou vývojové, testovací a výrobní servery.

Ansible je nástroj pro automatizaci úloh IT s otevřeným zdrojovým kódem, který lze použít k instalaci a konfiguraci softwaru na vzdálených serverech. Pomocí Ansible můžete automatizovat úkoly, jako je instalace balíčků, vytváření uživatelů a správa služeb. To může ušetřit čas a zvýšit konzistenci při nasazování a správě infrastruktury.

V tomto článku vám ukážeme, jak používat Ansible k instalaci a nastavení Dockeru na serveru Ubuntu 18.04. Předpokládáme, že máte základní znalosti Ansible a Dockeru.

Instalace Ansible

Pokud ještě nemáte Ansible nainstalovaný, můžete jej nainstalovat pomocí následujícího příkazu:


sudo apt-get update
sudo apt-get install ansible

Nastavení Ansible

Chcete-li použít Ansible k interakci se vzdálenými servery, musíte nejprve nastavit inventář. Inventář je soubor, který obsahuje seznam serverů, se kterými budete pracovat, a jejich přihlašovací údaje. Můžete vytvořit inventář ručně nebo jej vygenerovat pomocí nástroje, jako je Ansible Tower.

  12 alternativ ClickFunnels k použití v roce 2022

V tomto příkladu vytvoříme jednoduchý inventář soubor se dvěma servery:


[webservers]
server1.example.com
server2.example.com

Dále musíte vytvořit soukromý klíč SSH a přidat jej k agentu SSH. To umožní Ansible připojit se ke vzdáleným serverům bez nutnosti zadávání hesla. Můžete vytvořit soukromý klíč SSH pomocí následujícího příkazu:


ssh-keygen -t rsa -b 4096

Budete vyzváni k zadání názvu souboru pro uložení soukromého klíče. Zadejte bezpečnou cestu a název souboru, například ~/.ssh/id_rsa. Budete také vyzváni k zadání přístupové fráze. Přístupovou frázi si zapamatujte, protože ji budete muset zadat při připojení k vzdáleným serverům pomocí SSH.

Po vytvoření soukromého klíče SSH jej musíte přidat k agentu SSH pomocí následujícího příkazu:


ssh-add ~/.ssh/id_rsa

Nainstalujte Docker pomocí Ansible

Nyní, když máte Ansible nainstalovaný a nakonfigurovaný, můžete jej použít k instalaci Dockeru na vaše vzdálené servery. Vytvořte následující playbook s názvem docker.yml:


- hosts: webservers
tasks:
- name: Update the system
apt:
update_cache: yes

- name: Install docker
apt:
name: docker.io
state: present

- name: Enable docker service
service:
name: docker
state: started

- name: Add user to docker group
user:
name: username
groups: docker
append: yes

Tento playbook provede následující úlohy:

1. Aktualizuje cache balíků na vzdálených serverech.
2. Nainstaluje Docker na vzdálené servery.
3. Spustí službu Docker na vzdálených serverech.
4. Přidá uživatele do skupiny Docker na vzdálených serverech.

Použití playbooku

Chcete-li spustit playbook, použijte následující příkaz:


ansible-playbook docker.yml

Ansible se připojí k serverům uvedeným v inventáři a provede úlohy definované v playbooku. Můžete sledovat průběh pomocí příkazu ansible-playbook -vvv docker.yml.

Testování Dockeru

Po instalaci a nastavení Dockeru můžete otestovat, zda funguje správně, pomocí následujícího příkazu:


docker run hello-world

Tento příkaz by měl vytisknout zprávu „Hello from Docker!“.

Závěr

V tomto článku jsme vám ukázali, jak používat Ansible k instalaci a nastavení Dockeru na serveru Ubuntu 18.04. Naučili jste se, jak nastavit inventář, vytvořit soukromý klíč SSH a napsat playbook Ansible pro instalaci a konfiguraci Dockeru. Pomocí těchto znalostí můžete automatizovat implementaci Dockeru na svých vzdálených serverech a zvýšit tak efektivitu a konzistenci.

Nejčastější dotazy

1. Mohu použít Ansible k instalaci Dockeru na jiných distribucích Linuxu?
Ano, Ansible lze použít k instalaci Dockeru na libovolné distribuci Linuxu, která podporuje Docker.

2. Jak mohu změnit port, na kterém Docker naslouchá?
Můžete změnit port, na kterém Docker naslouchá, úpravou souboru /etc/docker/daemon.json a restartováním služby Docker.

3. Jak mohu odstranit Docker z mého systému?
Můžete odstranit Docker z vašeho systému pomocí následujícího příkazu:

sudo apt-get remove docker.io

4. Jak mohu zkontrolovat verzi Dockeru, kterou mám nainstalovanou?
Můžete zkontrolovat verzi Dockeru, kterou máte nainstalovanou, pomocí následujícího příkazu:

docker version

5. Jak mohu ovládat službu Docker?
Můžete ovládat službu Docker pomocí následujících příkazů:

sudo systemctl start docker
sudo systemctl stop docker
sudo systemctl restart docker

6. Jak mohu povolit Docker jako démon?
Můžete povolit Docker jako démona úpravou souboru /etc/default/docker a nastavením příznaku DOCKER_OPTS na --daemon.

7. Jak mohu přidat uživatele do skupiny Docker?
Můžete přidat uživatele do skupiny Docker pomocí následujícího příkazu:

sudo usermod -aG docker username

8. Jak mohu otestovat, zda Docker funguje správně?
Můžete otestovat, zda Docker funguje správně, pomocí následujícího příkazu:

docker run hello-world

9. Kde mohu získat další informace o Ansible?
Další informace o Ansible naleznete v následujících zdrojích:
Dokumentace k Ansible
Komunita Ansible
Fórum Ansible

10. Kde mohu získat další informace o Dockeru?
Další informace o Dockeru naleznete v následujících zdrojích:
Dokumentace k Dockeru
Komunita Docker
Fórum Docker