Jak resetovat Spectrum Remote

Na elektrickém trhu jsou spektrální dálková ovládání hlavní a velmi populární. Jsou to nejrozšířenější televizní dálkové ovladače a uvidíte je v mnoha domácnostech a dalších veřejných místech, kde se zařízení běžně používá. Stejný dálkový ovladač můžete použít k zapnutí několika zařízení a dokonce i konzol, protože dálkový ovladač Spectrum má přizpůsobitelné klávesy. Není však bez technologických chyb. Navzdory jeho popularitě a širokému použití si několik uživatelů stěžovalo na problémy s dálkovým ovladačem a uvedlo, že buď nefunguje vůbec, nebo funguje pouze se specifickými platformami. V tomto článku jsme si ukázali, jak resetovat Spectrum Remote. Takže pokračujte ve čtení!

Jak resetovat Spectrum Remote

Pokud váš spektrální dálkový ovladač nefunguje tak, jak jste očekávali, nepropadejte stresu nebo panice a začněte přemýšlet o pořízení nového. Stále můžete opravit výše uvedené, stejně jako řadu dalších potíží s dálkovým ovládáním. Podívali jsme se na řadu scénářů použití a vybrali jsme naše oblíbené:

 • Váš dálkový ovladač nemění kanály.
 • Pomocí dálkového ovladače můžete změnit stanice na televizoru nebo jiném kompatibilním zařízení, ale ne hlasitost.
 • Kontrolka LED nemusí blikat, jak by měla.
 • Červená LED kontrolka nepřetržitě bliká.
 • Interakce nebo interference s jinými zařízeními na dálku.
 • Při sledování televize nebo používání počítače může být odezva pomalá a pomalá.
 • Dálkové ovládání spektra je zcela rozbité.

Kromě toho mohou existovat další aspekty, které jsou spojeny se vzdáleným propojením s jinými zařízeními nebo platformami. Níže uvedená řešení se o vše postarají. Jsou seřazeny vzestupně podle užitečnosti a obtížnosti. Než se však ponoříme do řešení, povězme nejprve příčiny.

Co způsobuje poruchu Spectrum Remote?

Poté, co jsme se podívali na mnoho scénářů a důkladně prozkoumali každý z nich, přicházíme se seznamem pravděpodobných příčin tohoto problému. Některé z důvodů jsou následující:

 • Poškozený nebo rozbitý vysílač signálu: Pokud je váš vysílač signálu jakkoli poškozen nebo rozbitý, váš dálkový ovladač nemusí být schopen vysílat data přesně nebo jen omezeně. Toto je fyzická újma.

 • Dálkové ovládání není správně naprogramováno: Dálkové ovládání Spectrum nabízí řadu režimů a možností, které uživateli umožňují vybrat, které zařízení bude ovládat. Pokud je nastavení nesprávné, dojde k řadě problémů.

 • Nesprávně nastavená data: Protože dálkový ovladač Spectrum ukládá data do svého omezeného úložiště, je možné, že data jsou chybná nebo nekompatibilní se systémem. Problém je v tomto scénáři vyřešen resetováním dálkového ovladače spektra.

 • Nesprávné párování: Protože jsou dálková ovládání programovatelná, je možné, že jste je nenastavili správně, aby fungovaly s konzolí, kterou chcete používat.

 • Problémy s kabelovým boxem Spectrum: Kromě výše uvedených problémů může mít dálkový ovladač problémy s kabelovým boxem Spectrum. Standardní postupy odstraňování problémů téměř okamžitě řeší problém v tomto scénáři.

Mějte na paměti, že ztratíte všechny přednastavené klíče, než se dostaneme k odpovědím. Budete také muset resetovat dálkové ovládání spektra, aby dálkové ovládání a kabelová skříň znovu fungovaly, takže na to pamatujte.

Poznámka: Pokud šlo o to, zda kabelová skříň správně reagovala na dálkové ovládání, bylo rozhodující pořadí, ve kterém byla zařízení zapnuta. Nejprve zapněte televizi a poté kabelovou skříň.

Metoda 1: Vyměňte vzdálenou baterii

Většinu času je v této situaci na vině baterie. Zde je několik důležitých bodů týkajících se dálkového ovládání Spectrum.

 • Dálkové ovladače Spectrum mají přidané baterie, které poskytují energii, a časem to vyžaduje hodně baterie, protože mohou dělat tolik věcí.
 • Když se vybijí baterie v dálkovém ovladači, bude dálkový ovladač fungovat přerušovaně nebo nebude fungovat vůbec. Protože nikdy nedostanete zprávu, která ukazuje, kolik baterie vám zbývá, prvním krokem je vyměnit baterie a zkusit to znovu.
 • Je dobré vyměnit baterie v dálkovém ovladači, i když jste to již dříve udělali. Také dvakrát zkontrolujte, zda jsou ve správných slotech.
 • Je důležité zkontrolovat, zda jsou baterie v dobrém provozním stavu; jinak budeme ztrácet čas odstraňováním problémů.

Při vyjmutí baterie dálkového ovladače Spectrum postupujte podle následujících kroků.

1. Vyjměte baterie z dálkového ovladače.

2. Sejměte televizor a kabelový box ze zdi.

3. Počkejte minutu.

4. Vyměňte baterie a znovu vše připojte.

5. Zkontrolujte, zda dálkové ovládání funguje.

Metoda 2: Celé nastavení vypněte a zapněte

Je také možné, že problém není s dálkovým ovládáním, ale se systémem jako celkem. Televizory a další konzoly pravidelně přestávají reagovat na signály dálkového ovládání. Úplný cyklus napájení vám pomůže okamžitě se zbavit problému. Níže je uvedeno několik bodů týkajících se těchto metod.

 • Dalším jednoduchým a efektivním řešením problémů u vadných zařízení je cyklování napájení.
 • Jediný cyklus napájení nemusí vždy fungovat. Místo toho zákazníci provedli opakované cykly napájení, což problém téměř okamžitě vyřešilo.
 • Pokud máte několik konzolí, jako je Xbox, uložte si celý svůj postup.

Chcete-li problém vyřešit, zkuste provést cyklus napájení s celým nastavením. Pokuste se provést kompletní nastavení podle následujících kroků:

1. Pomocí tlačítka napájení na každém zařízení v nastavení je vypněte.

2. Odpojte napájecí kabely z každého zařízení a stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu několika sekund. To zaručuje, že je vše správně uvolněno.

3. Vyjměte baterie z dálkového ovladače Spectrum a před výměnou je nechte 3-5 minut vybité.

4. Po vyjmutí baterií na několik sekund stiskněte a podržte tlačítko napájení na dálkovém ovládání.

5. Počkejte asi 3-5 minut na nastavení.

6. Znovu vše připojte a zapněte systém.

7. Nyní pokračujte a zkuste použít dálkový ovladač Spectrum.

Metoda 3: Povolte ovládání TV

Další přitěžující možností je, že vaše dálkové ovládání není skutečně propojeno s televizí. Ovladač Spectrum mohl být připojen k set-top boxu, ale ne k televizi. Je možné, že když se pokusíte ovládat svůj televizor pomocí dálkového ovladače Spectrum, bude tato možnost zakázána. To může být docela nepříjemné, protože po dokonalém provedení všech kroků budete moci spravovat kabelový box Spectrum, ale ne televizor. Stále můžete resetovat Spectrum remote vyhledáním možnosti spektra, která musí být povolena.

1. Ujistěte se, že je box zapnutý a že jste se dostali do nabídky stisknutím tlačítka Menu na dálkovém ovladači Spectrum.

2. Nyní přejděte dolů do Nastavení a podpory pomocí kláves se šipkami.

3. Pro otevření stiskněte tlačítko OK.

4. Pomocí kláves se šipkami přejděte na položku Dálkové ovládání, když jste v podpoře.

5. Vyberte možnost připojení dálkového ovladače k ​​televizoru. Když se zobrazí další stránka, vyberte možnost Připojit k TV.

6. Zde je seznam nejoblíbenějších televizních značek. Pokud vaše televize není uvedena, pokračujte a klikněte na možnost Zobrazit vše. Objeví se nová obrazovka, na které se zobrazí abecední seznam všech televizorů.

7. Vyberte svůj televizor a stiskněte tlačítko OK.

8. Poté, co dodržíte všechny pokyny na obrazovce, budete moci bez problémů ovládat svůj televizor pomocí dálkového ovladače Spectrum.

Metoda 4: Přepínání mezi kabelem a TV

Bylo přijato několik hlášení od zákazníků, kteří nebyli schopni přepnout do režimu ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače Spectrum. Pojem chování spektra je zpočátku trochu matoucí, ale není těžké jej uchopit. Když se dotknete tlačítka Hlasitost nebo Kanál, signál je normálně odeslán do kabelového modulu. Totéž se stane, pokud stisknete tlačítko TV pro zapnutí televizoru. Budete muset stisknout kombinaci kláves na dálkovém ovladači pro přepnutí na ovládání jiného zařízení a resetování dálkového ovladače Spectrum.

1. Na několik sekund stiskněte a podržte tlačítko CBL na dálkovém ovladači vpravo nahoře, poté stiskněte a podržte tlačítko OK/SEL uprostřed a poté obě uvolněte.

2. CBL se rozsvítí a zůstane takto. Nyní znovu stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a poté vyberte TV. Když stisknete tlačítko pro snížení hlasitosti, tlačítko CBL začne blikat, takže se nemusíte obávat.

3. Když stisknete tlačítka kanálu nebo hlasitosti, vysílají nyní signál do TV, nikoli do kabelu, jako tomu bylo dříve.

Metoda 5: Uvolněte všechna zaseknutá tlačítka dálkového ovládání

Tato technika je stejně snadná jako účinná a v mé situaci mi pomohla. Začněte mačkat nebo přejíždět všechna tlačítka dálkového ovládání. Nikdy nevíte, zda se pod tlačítka nedostal prach nebo jiný materiál a brzdí tlačítka v poskytování informací. Dálkové ovládání Spectrum obnoví běžný provoz, jakmile úspěšně uvolníte všechna zachycená tlačítka.

Metoda 6: Ujistěte se, že neexistují žádné překážky signálu

Máte-li mezi televizorem a místem, kde obvykle sedíte, na displeji mnoho předmětů nebo mnoho nábytku, může mít dálkové ovládání Spectrum problémy s připojením. To je způsobeno skutečností, že některé předměty vložené mezi dálkový ovladač a televizor brání infračerveným paprskům přenášeným dálkovým ovladačem k přenosu dat do vašeho televizoru. Když stisknete tlačítko TV pro zapnutí, stane se to samé.

Metoda 7: Resetujte Spectrum Remote

Pokud jste dálkové ovládání spektra nakonfigurovali nesprávně, můžete tuto možnost použít k obnovení továrního nastavení na tovární nastavení. Na druhé straně resetování dálkového ovladače spektra vymaže všechna předchozí nastavení dálkového ovladače. Jakmile tedy resetujete dálkový ovladač Spectrum, buďte připraveni jej nastavit. Ujistěte se, že máte přístup ke všem účtům, které byly dříve založeny.

1. Podržte tlačítko TV na několik sekund.

2. Zatímco jej stále držíte, stiskněte tlačítko OK na 1 sekundu a poté obě tlačítka současně uvolněte. Všechna tři tlačítka (TV, DVD a AUX) budou blikat, avšak tlačítko TV zůstane svítit.

3. Nyní musíte podržet tlačítko Delete po dobu tří sekund. Tlačítko TV bude blikat a poté se vypne.

4. Nyní se obnoví tovární nastavení dálkového ovladače televizoru. Nyní to musíte opravit pomocí převodníku RF2IR. Postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Pro začátek vyjměte RF2IR převodník ze Set-Top Boxu.

2. Nyní stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko Najít.

3. Nyní musíte znovu vložit RF2IR převodník do Set-top boxu a současně držet tlačítko Najít.

4. Nyní můžete použít funkci Najít. V důsledku toho by byl starý párovací kód vymazán.

5. Další kroky jsou jednoduché. Chcete-li připojit dálkový ovladač k převodníku RF2IR, přiveďte jej do vzdálenosti několika stop od set-top boxu a stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovládání.

6. Po úspěšném připojení stisknutím tlačítka Najít na převodníku RF2IR přehrajete zvuk v dálkovém ovladači a bude fungovat normálně.

Metoda 8: Kontaktujte podporu spektra

Pokud žádná z výše uvedených alternativ nefunguje, můžete kontaktovat podporu Spectrum a vysvětlit svůj problém. Důvěryhodný poskytovatel služeb by neváhal poskytnout požadovanou podporu. Setkali jsme se také s případy, kdy by dálkové ovládání nefungovalo s jedním zařízením Spectrum, ale fungovalo by s jinými. To je docela typický jev, který se může stát každému. Ve vzácných případech byl firmware modemu Spectrum poškozen nebo zastaralý. Kvůli nedostatku pozornosti na Firmware v boxu Spectrum TV většina lidí tuto příležitost přehlíží. Spojte se se zákaznickým servisem a vysvětlete problém. Doufejme, že problém, jak resetovat dálkové ovládání spektra, bude rychle vyřešen.

Metoda 9: Vyměňte vzdálené

V nejhorším případě může být dálkový ovladač zdrojem problému, jak resetovat dálkové ovládání spektra. Pak je čas zvážit pořízení nového dálkového ovladače Spectrum. Máte dvě možnosti, takže je to docela jednoduché. V každém obchodě Spectrum máte možnost vyměnit ovladač za nový. Můžete také zavolat do Spectru a požádat o náhradní ovladač do pěti dnů. Spectrum si účtuje malý poplatek, pokud váš ovladač přestane fungovat z jiných důvodů, než je běžné opotřebení.

Často kladené otázky (FAQ)

Q1. Jak mohu zprovoznit dálkové ovládání televizoru?

Odpověď: Zapněte televizi nebo jiná zařízení, která chcete spravovat. Pomocí dálkového ovladače stiskněte a podržte současně tlačítka DEVICE a POWER. Před uvolněním obou stisknutí počkejte, až se zapne vypínač. Stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovladači a namiřte jej na televizor nebo jiné zařízení a počkejte 2 sekundy.

Q2. Je možné použít můj telefon jako dálkové ovládání na kabelu Spectrum?

Odpověď: Aplikace Spectrum TV je funkční, ale na výměnu kabelu to zdaleka nestačí. Nabízí však některé z výhod služby živého vysílání TV, jako je možnost organizovat preferované stanice podle výběru. Když znovu ztratíte svůj TV klik v polštářích pohovky, může být aplikace použita jako dálkové ovládání na vašem telefonu (to se stává)

***

Doufáme, že tyto informace byly užitečné a že jste věděli, jak resetovat Spectrum Remote. Dejte nám prosím vědět, která technika vám pomohla a fungovala nejlépe. Můžete také zanechat jakékoli dotazy nebo návrhy v sekci komentářů níže.

  Co je to Xbox Smart Delivery a jak to funguje?
x