Počáteční nastavení serveru s CentOS

Počáteční nastavení serveru s CentOS

Nový server s distribucí CentOS nabízí prázdnou břidlici, na kterou můžete stavět své webové stránky, aplikace nebo cokoli jiného, co potřebujete. Aby však váš server fungoval hladce a bezpečně, je nezbytné provést některá počáteční nastavení. Tento podrobný návod vás provede všemi kroky potřebnými k nastavení nového serveru s CentOS, od základní instalace až po pokročilejší konfiguraci.

Instalace operačního systému

Požadavky na instalaci

Než začnete, ujistěte se, že máte připraveno následující:

* ISO obraz CentOS
* Bootovací médium (např. USB flash disk nebo DVD)
* Připojení k internetu

Instalační proces

1. Vytvořte bootovací médium: Vypálete ISO obraz CentOS na USB flash disk nebo DVD pomocí nástroje, jako je Rufus nebo Etcher.
2. Restartujte server: Vložte bootovací médium a restartujte server.
3. Vyberte instalační jazyk: Vyberte jazyk, který chcete použít pro instalaci.
4. Vyberte instalaci: Vyberte možnost „Instalace s grafickým rozhraním“ pro snazší instalaci.
5. Konfigurace síťového připojení: Pokud je váš server připojen k síti, vyberte svou síťovou kartu a nastavte nastavení IP adresy.
6. Nastavení času a data: Nastavte správné časové pásmo a datum.
7. Nastavení hesla uživatele root: Vytvořte silné heslo pro uživatele root.
8. Zvolte software: Vyberte softwarové balíčky, které chcete nainstalovat. Minimální instalace obvykle postačuje.
9. Zahajte instalaci: Spusťte proces instalace kliknutím na tlačítko „Začít instalaci“.

  Jak přeposlat e-mail jako přílohu v aplikaci Microsoft Outlook

Konfigurace zabezpečení

Firewall

* Zapněte firewall pomocí příkazu: systemctl start firewalld
* Otevřete porty potřebné pro váš software pomocí příkazů:
* firewall-cmd --permanent --add-port=22/tcp (SSH)
* firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp (HTTP)
* firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp (HTTPS)

Aktualizace systému

* Aktualizujte systém pomocí příkazu: sudo yum update -y
Nastavte automatické aktualizace pomocí příkazu: sudo crontab -e a přidejte následující řádek: 0 4 * * yum -y update

Uživatelé a skupiny

* Vytvořte nového uživatele pomocí příkazu: sudo adduser username
* Přidejte uživatele do skupiny sudo pomocí příkazu: sudo usermod -aG sudo username
* Zakázat přístup root přes SSH pomocí příkazu: sudo /etc/ssh/sshd_config a změňte PermitRootLogin na no

Správa balíčků

Instalace softwaru

* Nainstalujte software pomocí příkazu: sudo yum install packagename
* Použijte příkaz sudo dnf k instalaci softwaru z repozitářů YUM

Aktualizace softwaru

* Aktualizujte nainstalovaný software pomocí příkazu: sudo yum update packagename
* Nainstalujte nejnovější verzi softwaru pomocí příkazu: sudo yum upgrade packagename

Odinstalování softwaru

* Odinstalujte software pomocí příkazu: sudo yum remove packagename
* Odstranění konfiguračních souborů pomocí příkazu: sudo yum autoremove packagename

Správa sítě

Konfigurace sítě

* Upravte soubor /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
* Nastavte IP adresu, masku podsítě, bránu a DNS servery

Správa rozhraní

* Zapněte rozhraní pomocí příkazu: sudo ifup eth0
* Vypněte rozhraní pomocí příkazu: sudo ifdown eth0

Konfigurace DNS

* Upravte soubor /etc/resolv.conf
* Nastavte DNS servery, které chcete používat

Správa služeb

Spuštění a zastavení služeb

* Spusťte službu pomocí příkazu: sudo systemctl start servicename
* Zastavte službu pomocí příkazu: sudo systemctl stop servicename

Zapnutí a vypnutí služeb při spuštění

* Zapněte službu při spuštění pomocí příkazu: sudo systemctl enable servicename
* Vypněte službu při spuštění pomocí příkazu: sudo systemctl disable servicename

Řízení stavu služeb

* Zkontrolujte stav služby pomocí příkazu: sudo systemctl status servicename

Závěr

Nastavení nového serveru s CentOS může být zpočátku skličující úkol, ale s pomocí tohoto podrobných průvodce můžete svůj server zprovoznit rychle a bezpečně. Dodržujte uvedené kroky a neváhejte prozkoumat další dostupné zdroje, abyste dále přizpůsobili a optimalizovali svou konfiguraci serveru. S trochou úsilí můžete nastavit server, který splňuje vaše konkrétní potřeby a poskytuje spolehlivý základ pro vaše aplikace a služby.

Často kladené otázky (FAQ)

Q: Jaký je rozdíl mezi yum a dnf?
A: Dnf je novější správce balíčků, který nahrazuje yum. Je výkonnější a podporuje pokročilejší funkce, jako je správa závislostí.

Q: Jak mohu nastavit automatické zálohování mého serveru?
A: Můžete použít nástroje, jako je Bacula nebo Rsync, k nastavení pravidelných záloh vašeho serveru.

Q: Jak monitorovat výkonnost mého serveru?
A: Použijte nástroje, jako je Monit nebo htop, ke sledování využití CPU, paměti a dalších metrik výkonnosti.

Q: Jak mohu zvýšit zabezpečení SSH na mém serveru?
A: Použijte klíčové ověřování, omezte počet pokusů o přihlášení a povolte dvoufaktorové ověřování.

Q: Jak přistupovat k mému serveru vzdáleně?
A: Nastavte SSH nebo VPN připojení k zabezpečenému přístupu k vašemu serveru na dálku.

Q: Jak mohu instalovat aplikace a služby třetích stran?
A: Použijte správce balíčků, jako je yum nebo dnf, nebo přidejte repozitáře třetích stran do svého systému.

Q: Jak řešit problémy se softwarem nainstalovaným na mém serveru?
A: Zkontrolujte soubory protokolu, použijte ladící nástroje a vyhledejte dokumentaci a fóra podpory.

Q: Jak mohu zlepšit výkon databázového serveru MySQL na mém serveru?
A: Upravte parametry MySQL, optimalizujte tabulky a zvažte použití SSD pro lepší výkon.