7 nejlepších platforem Threat Intelligence v roce 2023

Aktéři hrozeb diverzifikují své monetizační techniky, taktiky a postupy (TTP) novými metodami útoku, protože technologický pokrok snížil vstupní bariéru a výskyt ransomwaru jako služby (RaaS) problém ještě zhoršil.

Aby organizace dosáhla této úrovně propracovanosti, musí se inteligence o hrozbách stát důležitou součástí jejího bezpečnostního postavení, protože poskytuje použitelné informace o aktuálních hrozbách a pomáhá chránit podniky před škodlivými útoky.

Co je platforma Threat Intelligence?

Platforma Threat Intelligence Platform (TIP) je technologie, která umožňuje organizacím shromažďovat, analyzovat a agregovat data z různých zdrojů. Tyto informace umožňují společnostem proaktivně identifikovat a zmírňovat potenciální bezpečnostní rizika a bránit se budoucím útokům.

Informace o kybernetických hrozbách jsou důležitou součástí podnikové bezpečnosti. Sledováním nejnovějších kybernetických hrozeb a zranitelností může vaše organizace odhalit potenciální narušení bezpečnosti a reagovat na ně dříve, než poškodí vaše IT prostředky.

Jak funguje platforma Threat Intelligence Platform?

Platformy pro informace o hrozbách pomáhají společnostem zmírňovat rizika narušení dat tím, že shromažďují informace o hrozbách z různých zdrojů, včetně open source inteligence (OSINT), hlubokého a temného webu a proprietárních zdrojů informací o hrozbách.

TIPy analyzují data, identifikují vzorce, trendy a potenciální hrozby a poté tyto informace sdílejí se svým týmem SOC a dalšími bezpečnostními systémy, jako jsou firewally, systémy detekce narušení a systémy pro správu informací a událostí (SIEM), aby se zmírnilo poškození vaší IT infrastruktuře.

Výhody platforem Threat Intelligence

Platformy pro informace o hrozbách poskytují organizacím různé výhody, včetně:

 • Proaktivní detekce hrozeb
 • Vylepšená bezpečnostní pozice
 • Lepší alokace zdrojů
 • Zjednodušené bezpečnostní operace

Mezi další výhody TIP patří automatická reakce na hrozby, úspora nákladů a zvýšená viditelnost.

Klíčové vlastnosti platforem Threat Intelligence

Hlavní funkce platforem pro informace o hrozbách jsou:

 • Schopnost sběru dat
 • Prioritizace hrozeb v reálném čase
 • Analýza hrozeb
 • Schopnost monitorovat hluboký a temný web
 • Bohatá knihovna a databáze grafů pro vizualizaci útoků a hrozeb
 • Integrace s vašimi stávajícími bezpečnostními nástroji a systémy
 • Prozkoumejte malware, phishingové podvody a škodlivé aktéry

Nejlepší TIPy mohou shromažďovat, normalizovat, agregovat a organizovat informace o hrozbách z různých zdrojů a formátů.

Automatické ostření

AutoFocus od Palo Alto Networks je cloudová platforma pro analýzu hrozeb, která vám umožňuje identifikovat kritické útoky, provádět předběžná hodnocení a podnikat kroky k nápravě situace, aniž byste potřebovali další zdroje IT. Služba shromažďuje data o hrozbách z vaší firemní sítě, odvětví a globálních zpravodajských zdrojů.

AutoFocus poskytuje informace od Unit 42 – týmu pro výzkum hrozeb Palo Alto Network – o nejnovějších malwarových kampaních. Hlášení o hrozbách je možné zobrazit na vašem řídicím panelu, což vám poskytuje další přehled o technikách, taktice a postupech špatných aktérů (TTP).

  Jak pingnout iPhone

Klíčové vlastnosti

 • Zdroj výzkumu jednotky 42 poskytuje přehled o nejnovějším malwaru s informacemi o jejich taktice, technikách a postupech
 • Denně zpracovává 46 milionů skutečných DNS dotazů
 • Získejte informace ze zdrojů třetích stran, jako jsou Cisco, Fortinet a CheckPoint
 • Tento nástroj poskytuje informace o hrozbách pro nástroje pro správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM), interní systémy a další nástroje třetích stran s otevřeným a agilním RESTful API.
 • Zahrnuje předem vytvořené skupiny značek pro ransomware, bankovní trojan a hackerský nástroj
 • Uživatelé mohou také vytvářet vlastní značky na základě svých kritérií vyhledávání
 • Kompatibilní s různými standardními datovými formáty, jako jsou STIX, JSON, TXT a CSV

Ceny za nástroj nejsou na webu Palo Alto Network inzerovány. Kupující by se měli obrátit na prodejní tým společnosti s žádostí o cenovou nabídku a můžete si také vyžádat demo produktu, kde se dozvíte více o možnostech řešení a o tom, jak je můžete využít pro svůj podnik.

ManageEngine Log360

ManageEngine Log360 je nástroj pro správu protokolů a SIEM, který společnostem poskytuje přehled o zabezpečení jejich sítě, audituje změny aktivních adresářů, monitoruje jejich výměnné servery a nastavení veřejného cloudu a automatizuje správu protokolů.

Log360 kombinuje možnosti pěti nástrojů ManageEngine, včetně ADAudit Plus, Event Log Analyzer, M365 Manager Plus, Exchange Reporter Plus a Cloud Security Plus.

Moduly analýzy hrozeb Log360 zahrnují databázi, která obsahuje globální škodlivé IP adresy, a procesor zdroje hrozeb STIX/TAXII, který často získává data z globálních zdrojů hrozeb a aktualizuje vás.

Klíčové vlastnosti

 • Zahrnuje integrované funkce zprostředkovatele zabezpečení přístupu ke cloudu (CASB), které pomáhají monitorovat data v cloudu, zjišťovat stínové IT aplikace a sledovat schválené a neschválené aplikace.
 • Detekce hrozeb napříč podnikovými sítěmi, koncovými body, firewally, webovými servery, databázemi, přepínači, routery a dalšími cloudovými zdroji
 • Detekce incidentů v reálném čase a monitorování integrity souborů
 • Používá rámec MITER ATT&CK k upřednostňování hrozeb, které se vyskytují v řetězci útoků
 • Jeho detekce útoků zahrnuje korelaci v reálném čase založenou na pravidlech, analýzu chování uživatelů a entit (UEBA) založenou na chování a MITER ATT&CK založenou na signaturách.
 • Zahrnuje integrovanou prevenci ztráty dat (DLP) pro eDiscovery, hodnocení rizik dat, ochranu s ohledem na obsah a monitorování integrity souborů
 • Bezpečnostní analytika v reálném čase
 • Integrovaná správa shody

Log360 lze stáhnout v jednom souboru a je k dispozici ve dvou edicích: zdarma a profesionální. Uživatelé si mohou vyzkoušet pokročilé funkce profesionální edice po 30denní zkušební dobu, po které budou tyto funkce převedeny na jejich bezplatnou edici.

AlienVault USM

Platforma AlienVault USM vyvinutá společností AT&T. Řešení poskytuje detekci hrozeb, hodnocení, reakce na incidenty a správu shody na jedné jednotné platformě.

AlienVault USM dostává od AlienVault Labs každých 30 minut aktualizace o různých typech útoků, nově vznikajících hrozbách, podezřelém chování, zranitelnostech a zneužitích, které objeví v celém prostředí hrozeb.

AlienVault USM poskytuje jednotný pohled na vaši podnikovou bezpečnostní architekturu a umožňuje vám monitorovat vaše sítě a zařízení v místě nebo ve vzdálených lokalitách. Zahrnuje také funkce SIEM, cloudovou detekci narušení pro AWS, Azure a GCP, detekci narušení sítě (NIDS), detekci narušení hostitele (HIDS) a detekci a odezvu koncových bodů (EDR).

  Bright Data Collector usnadňuje škrábání webu [No-Code Solution]

Klíčové vlastnosti

 • Detekce botnetu v reálném čase
 • Identifikace provozu velení a řízení (C&C).
 • Pokročilá detekce perzistentních hrozeb (APT).
 • Splňuje různé průmyslové standardy, jako je GDPR, PCI DSS, HIPAA, SOC 2 a ISO 27001
 • Síťové a hostitelské IDS signatury
 • Centralizovaný sběr dat událostí a protokolů
 • Detekce exfiltrace dat
 • AlienVault monitoruje cloudová a on-prem prostředí z jediného skleněného panelu, včetně AWS, Microsoft Azure, Microsoft Hyper-V a VMWare.

Cena za toto řešení začíná na 1 075 $ měsíčně za základní plán. Potenciální kupující se mohou zaregistrovat na 14denní bezplatnou zkušební verzi a dozvědět se více o možnostech nástroje.

Ochrana před hrozbami Qualys

Qualys Threat Protection je cloudová služba, která poskytuje pokročilou ochranu před hrozbami a možnosti reakce. Zahrnuje indikátory zranitelností v reálném čase, mapuje zjištění z Qualys a externích zdrojů a průběžně koreluje informace o externích hrozbách s vašimi zranitelnostmi a inventářem IT majetku.

S ochranou před hrozbami Qualys můžete ručně vytvořit vlastní řídicí panel z widgetů a vyhledávacích dotazů a výsledky vyhledávání třídit, filtrovat a upravovat.

Klíčové vlastnosti

 • Centralizovaný ovládací a vizualizační panel
 • Poskytuje živý přenos informací o zranitelnosti
 • RTI pro zero-day útoky, veřejné exploity, aktivně napadáno, vysoký boční pohyb, vysoká ztráta dat, odmítnutí služby, malware, žádná oprava, exploit kit a snadné zneužití
 • Zahrnuje vyhledávač, který vám umožňuje hledat konkrétní aktiva a zranitelná místa vytvářením ad hoc dotazů
 • Ochrana před hrozbami Qualys neustále koreluje informace o externích hrozbách s vašimi zranitelnostmi a inventářem IT majetku

Nabízejí 30denní bezplatnou zkušební verzi, která umožňuje kupujícím prozkoumat možnosti nástroje před rozhodnutím o koupi.

SOCRadar

SOCRadar se popisuje jako základní platforma SaaS Extended Threat Intelligence (XTI), která kombinuje externí správu povrchu útoků (EASM), služby ochrany digitálních rizik (DRPS) a kybernetické hrozby (CTI).

Platforma zlepšuje bezpečnostní pozici vaší společnosti tím, že poskytuje přehled o její infrastruktuře, síti a datových aktivech. Mezi schopnosti SOCRadar patří zpravodajství o hrozbách v reálném čase, automatizované hluboké a temné webové skenování a integrovaná reakce na incidenty.

Klíčové vlastnosti

 • Integruje se se stávajícími sadami zabezpečení, jako jsou SOAR, EDR, MDR a XDR, a řešeními SIEM
 • Má více než 150 zdrojů krmiva
 • Řešení poskytuje informace o různých bezpečnostních rizicích, jako je malware, botnet, ransomware, phishing, špatná pověst, hacknuté webové stránky, distribuované útoky odmítnutí služby (DDOS), honeypoty a útočníci.
 • Průmyslové a regionální monitorování
 • MITRE ATT & CK mapování
 • Má přístup k více než 6 000 seznamům (přihlašovací údaje a kreditní karta)
 • Hluboké a tmavé monitorování webu
 • Detekce ohrožených přihlašovacích údajů

SOCRadar má dvě edice: zpravodajství o kybernetických hrozbách pro týmy SOC (CTI4SOC) a rozšířené zpravodajství o hrozbách (XTI). Oba plány jsou k dispozici ve dvou verzích – zdarma a placené – plán CTI4SOC začíná na 9 999 $ ročně.

Správce událostí zabezpečení Solarwinds

SolarWinds Security Event Manager je platforma SIEM, která shromažďuje, normalizuje a koreluje data protokolu událostí z více než 100 předem sestavených konektorů, včetně síťových zařízení a aplikací.

Pomocí SEM můžete efektivně spravovat, spravovat a monitorovat zásady zabezpečení a chránit svou síť. Analyzuje shromážděné protokoly v reálném čase a používá shromážděné informace k upozornění na problém dříve, než způsobí vážné poškození vaší podnikové infrastruktury.

  8 nejlepších aplikací pro ukládání do mezipaměti pro outdoorové nadšence

Klíčové vlastnosti

 • Monitoruje vaši infrastrukturu 24/7
 • SEM má 100 předpřipravených konektorů, včetně Atlassian JIRA, Cisco, Microsoft, IBM, Juniper Sophos, Linux a dalších
 • Automatizuje řízení rizik shody
 • SEM zahrnuje monitorování integrity souborů
 • SEM shromažďuje protokoly, koreluje události a monitoruje seznamy dat o hrozbách, to vše v jediném panelu skla
 • Platforma má více než 700 vestavěných korelačních pravidel
 • Uživatelé mohou exportovat zprávy ve formátu PDF nebo CSV

Solarwinds Security Event Manager nabízí 30denní bezplatnou zkušební verzi se dvěma možnostmi licencování: předplatné, které začíná na 2 877 USD, a trvalé, které začíná na 5 607 USD. Nástroj je licencován na základě počtu uzlů, které odesílají informace o protokolu a událostech.

Tenable.sc

Tenable.sc, postavený na technologii Nessus, je platforma pro správu zranitelnosti, která poskytuje náhled na stav zabezpečení vaší organizace a IT infrastrukturu. Shromažďuje a vyhodnocuje data o zranitelnosti ve vašem IT prostředí, analyzuje trendy zranitelnosti v průběhu času a umožňuje vám stanovit priority a přijmout nápravná opatření.

Produktová řada Tenable.sc (Tenanble.sc a Tenable.sc+) vám umožňuje identifikovat, prozkoumat, stanovit priority a opravit zranitelná místa, abyste mohli chránit své systémy a data.

Klíčové vlastnosti

 • Zefektivnil soulad s průmyslovými standardy, jako jsou CERT, NIST, DISA STIG, DHS CDM, FISMA, PCI DSS a HIPAA/HITECH
 • Jeho funkce pasivního zjišťování aktiv vám umožní objevit a identifikovat IT aktiva ve vaší síti, jako jsou servery, stolní počítače, notebooky, síťová zařízení, webové aplikace, virtuální stroje, mobilní zařízení a cloud.
 • Tým Tenable Research poskytuje časté aktualizace o nejnovějších kontrolách zranitelnosti, zero-day výzkumu a konfiguračních benchmarkech, které vám pomohou chránit vaši organizaci.
 • Tenable spravuje knihovnu více než 67 000 běžných chyb zabezpečení a ohrožení (CVE)
 • Detekce botnetů v reálném čase a velení a řízení provozu
 • Tenable.sc Director obsahuje jeden panel skla, který vám pomůže prohlížet a spravovat vaši síť na všech konzolách Tenable.sc

Tenable.sc je licencován na rok a na aktivum, jeho roční licence začíná na 5 364,25 USD. Nákupem víceleté licence můžete ušetřit.

Závěr

Tato příručka analyzovala sedm platforem pro informace o hrozbách a jejich výjimečné funkce. Nejlepší volba pro vás závisí na vašich potřebách a preferencích týkajících se zpravodajství o hrozbách. Než se rozhodnete pro konkrétní nástroj, můžete si vyžádat demo produktu nebo se přihlásit k bezplatnému vyzkoušení.

To vám umožní otestovat, zda bude sloužit účelu vaší společnosti. Nakonec se ujistěte, že nabízejí kvalitní podporu, a potvrďte, jak často aktualizují své zdroje hrozeb.

Dále se můžete podívat na nástroje pro simulaci kybernetických útoků.

x