9 hlavních technologických trendů, které utvářejí budoucnost kybernetické bezpečnosti

Jak technologie postupuje, mění se i strategie a taktiky používané těmi nejmazanějšími kyberzločinci. V tomto nikdy nekončícím boji musí organizace i jednotlivci zůstat o krok napřed, aby ochránili svá data a soukromí.

Ale co to všechno znamená pro vás? Sledování budoucích technologických trendů vám pomůže zajistit budoucí zabezpečení vašich bezpečnostních opatření. Koneckonců, trendy technologie utvářejí budoucnost kybernetické bezpečnosti několika překvapivými způsoby.

Jak nové technologie mění kybernetickou bezpečnost (a naopak)

Neustálý vývoj technologií působí jako dvousečná zbraň. Na jedné straně jsou kybernetické hrozby stále sofistikovanější a využívají k infiltraci systémů nové technologie, jako je umělá inteligence (AI) a internet věcí (IoT). Na druhou stranu stejné technologické pokroky poskytují výkonné nástroje pro posílení kybernetické bezpečnosti.

Stručně řečeno, jak se vyvíjí prostředí hrozeb, musí se vyvíjet i kybernetická bezpečnost. Rychlý růst 5G, automatizace robotických procesů, generativní umělé inteligence a dalších přináší výzvy i příležitosti. Rozšířené přijetí 5G například rozšiřuje prostor pro útoky a nabízí více vstupních bodů pro kyberzločince.

Zároveň s tím, jak lidé sdílejí stále více osobních údajů online, přibývají kybernetické hrozby, od krádeží identity až po rozsáhlé útoky. Absurdní dostupnost osobních údajů na platformách sociálních médií činí jednotlivce vážně náchylnými k phishingovým útokům. Je tedy nejvyšší čas dozvědět se více o největších bezpečnostních hrozbách, kterým můžete dnes čelit.

Po narušení bezpečnosti ve společnostech jako LinkedIn a Marriott International začaly společnosti zavádět robustní opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti. Některé z těchto snah zahrnují zlepšení detekce virů, snížení falešných poplachů a posílení obrany proti vyvíjejícím se hrozbám.

Souhra technologie a kybernetické bezpečnosti je složitý tanec a držet krok s tímto neustále se měnícím prostředím je klíčem k zajištění naší digitální budoucnosti.

1. Internet věcí (IoT)

Internet věcí (IoT) se objevuje jako transformační síla, která propojuje nespočet zařízení a přináší revoluci ve způsobu, jakým žijeme a pracujeme. Růst zařízení využívajících IoT je působivý, zlepšuje konektivitu a zefektivňuje složité obchodní procesy v celosvětovém měřítku.

  Co znamená zobrazení počítače?

Bohužel tento nárůst IoT zařízení s sebou přinesl spoustu obav o kybernetickou bezpečnost. V současné době jsme svědky nárůstu kybernetických útoků zaměřených na zařízení IoT, umocněný rozšiřujícím se využíváním okrajových počítačových zařízení a všudypřítomným vlivem cloudových ekosystémů.

Mezi nejslabší místa tohoto rozsáhlého ekosystému patří nešifrovaná osobní data, pevně zakódovaná hesla, neověřené aktualizace softwaru, zranitelnosti bezdrátové komunikace a další. Ke složitosti přispívá integrace sítí 5G s IoT, zesilující propojitelnost a rozšiřující prostor pro útoky.

V reakci na to společnosti aktivně pracují na pokročilých 5G technologiích a řešeních pro posílení obrany a boj proti narušení dat.

2. Kvantové počítání

Kvantové výpočty by mohly změnit svět a využít bizarní zákony kvantové mechaniky, jako je superpozice a zapletení, k provádění výpočetních úloh, které byly dříve nepředstavitelné. Jeho potenciál pro řešení složitých problémů a zpracování dat z více zdrojů je ohromující.

S velkou mocí však musí přijít i velká zodpovědnost. Kvantové počítače mají potenciál prolomit současné metody šifrování, což představuje vážnou hrozbu pro bezpečnost dat. V ohrožení mohou být citlivá uživatelská data, jako jsou zdravotní a finanční informace, a dokonce i základní kryptografie podporující kryptoměny.

Jak stále více společností nadále investuje do tohoto vzrušujícího, ale náročného technologického trendu, musí se kybernetická bezpečnost znovu objevit, aby udržela krok s novými bezpečnostními riziky.

3. Umělá inteligence

Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML) jsou navždy v popředí měnící se kybernetické bezpečnosti. I když existuje silný pocit optimismu ohledně jejich potenciálu upgradovat kybernetickou bezpečnost, existuje také rostoucí obava z rizik, která představují.

Na druhou stranu, AI a ML jsou hnací silou inovací v několika odvětvích, včetně medicíny, dopravy a samozřejmě kybernetické bezpečnosti. Ty umožňují profesionálům v oblasti kybernetické bezpečnosti zůstat na špici díky lepší detekci a reakci na hrozby. Analyzují obrovské množství dat, identifikují anomálie a předpovídají potenciální narušení bezpečnosti dříve, než k nim dojde.

Ale stejnou AI a ML mohou také využít kyberzločinci k vytvoření sofistikovanějších kybernetických hrozeb. Tyto technologie umožňují rychlý vývoj malwaru, což ztěžuje detekci a zmírnění útoků.

Jak AI a ML pokračují v pokroku, musí také naše obrana chránit před stále sofistikovanějšími protivníky.

4. Technologie Blockchain

Původně navržený pro bezpečné transakce kryptoměn, decentralizovaná povaha blockchainu a kryptografické principy z něj dělají úžasného spojence při zabezpečení dat, transakcí a ověřování identity.

  Jak vyhledávat v historii Chrome podle data

Jádrem příspěvku blockchainu ke kybernetické bezpečnosti je jeho neměnnost. Jakmile jsou data zaznamenána do bloku a přidána do řetězce, je prakticky nemožné je měnit. Tím je zajištěno, že citlivé informace, jako jsou záznamy o transakcích, zůstanou odolné proti neoprávněné manipulaci. Ve světě, kde jsou úniky dat a neoprávněný přístup rozšířené, se tato neměnnost stává silným obranným mechanismem.

Blockchain, decentralizovaná síť počítačů, redefinuje paradigmata kybernetické bezpečnosti odstraněním centralizovaných zranitelností. Tato struktura rozptyluje data mezi více uzly, což výrazně snižuje náchylnost k narušení. Blockchain navíc může zlepšit ověřování identity a ochranu soukromí tím, že poskytuje jednotnou a bezpečnou platformu pro potvrzování identity bez odhalení citlivých dat. Zde si uživatelé udržují kontrolu nad svými informacemi a snižují rizika krádeže identity.

Je však třeba překonat problémy, jako je škálovatelnost, spotřeba energie a regulační problémy.

5. Model zabezpečení s nulovou důvěrou

Model nulové důvěry funguje podle základního principu, že důvěra by se nikdy neměla předpokládat, ať už je uživatel nebo zařízení uvnitř nebo vně hranic organizace. Na rozdíl od konvenčního přístupu založeného na perimetru zabezpečení s nulovou důvěrou vyžaduje nepřetržité ověřování důvěry, přičemž se spoléhá na faktory, jako je chování uživatele, stav zařízení a hodnocení rizik v reálném čase.

Zrušením výchozí důvěryhodnosti udělené uživatelům a zařízením mohou podniky snížit riziko vnitřních hrozeb a podezřelých aktivit. Tento proaktivní přístup zajišťuje, že přístupová oprávnění jsou upravena na základě průběžného ověřování, čímž se snižuje dopad narušení. Základními součástmi principů nulové důvěry jsou pokročilé metody ověřování, nepřetržité monitorování a robustní šifrování.

6. Cloud Computing a zabezpečení

S přijetím cloud computingu se dynamika ukládání dat a dostupnost vyvinula. Mnozí oceňují cloud pro jeho škálovatelnost a nákladovou efektivitu, ale to také přichází s důležitými bezpečnostními aspekty.

Správa identit a přístupu (IAM) hraje důležitou roli v zabezpečení cloudu. Tato řešení umožňují organizacím spravovat identity uživatelů a řídit přístup ke cloudovým zdrojům. Prostřednictvím silných autentizačních a autorizačních mechanismů zajišťuje IAM, že k citlivým datům mají přístup pouze oprávněné osoby.

Šifrování je dalším základním kamenem zabezpečení cloudu, protože zajišťuje, že i když dojde k neoprávněnému přístupu, informace zůstanou nerozluštitelné.

V této éře práce na dálku je zabezpečení cloudu důležitější než kdy jindy. Zaměstnanci přistupují k datům z různých míst a zařízení, virtuální privátní sítě (VPN) a řešení SASE (Secure Access Service edge) zajišťují, že data zůstanou chráněna i mimo firemní sítě.

  Virtru vám umožní odesílat zabezpečené e-maily z Gmailu, Outlooku a Yahoo Mail

7. Technologie 5G

5G, pátá generace bezdrátových sítí, představuje novou éru konektivity s příslibem bleskové rychlosti internetu, nižší latence a podpory působivého počtu připojených zařízení. To však také vyvolává obavy z kybernetické bezpečnosti.

Za prvé, samotný objem připojených zařízení může exponenciálně zvýšit útočnou plochu. S více vstupními body do sítí a systémů nacházejí kyberzločinci živnou půdu pro zneužití zranitelnosti. Už to není jen o laptopech a chytrých telefonech – jde o propojená města, samořídící vozidla a kritickou infrastrukturu.

Ultra vysoké rychlosti sítí 5G navíc znamenají, že data mohou být zachycena, pozměněna nebo odcizena během několika milisekund. Rozšíření zařízení internetu věcí, která se do značné míry spoléhají na konektivitu 5G, navíc přináší nové bezpečnostní problémy.

Zrození metavesmíru vytvořilo komplexní síť výzev. Jeden hlavní problém se soustředí na ochranu virtuálních aktiv. V metaverse uživatelé investují čas a zdroje do získávání digitálních vlastností, od virtuálních nemovitostí až po aktiva ve hře. Vzhledem k tomu, že tato aktiva mají hodnotu v reálném světě, činí z nich atraktivní cíle pro kyberzločince.

Jak se uživatelé metaverse zapojují do pohlcujících digitálních zážitků, potenciál podvodu s identitou v něm naráží na střechu. Kyberzločinci by mohli zneužít zranitelnosti v uživatelských profilech, získat neoprávněný přístup k osobním informacím nebo se dokonce vydávat za skutečné uživatele. Takže bez silných mechanismů ověřování identity a dalších podobných opatření bude metaverze nadále zdrojem rizik.

9. Behaviorální biometrie

Tato špičková technologie kybernetické bezpečnosti se ponoří do jemností chování jednotlivých uživatelů, aby posílila autentizaci a bezpečnostní opatření.

Na rozdíl od tradičních autentizačních metod (které se obvykle spoléhají na statické přihlašovací údaje, jako jsou hesla, přístupové fráze nebo PINy), behaviorální biometrie analyzuje dynamické vlastnosti specifické pro uživatele. Ty zahrnují celou řadu chování, od rytmu psaní a pohybů myši až po gesta na dotykové obrazovce a způsob, jakým někdo drží svůj smartphone.

I když tato úroveň personalizace přidává silnou vrstvu zabezpečení, přináší také nevýhody, včetně obav o soukromí a náchylnosti k falešným pozitivům/negativům, což jsou technické problémy s důsledky pro kybernetickou bezpečnost.

Přizpůsobení se neustále se vyvíjejícím kybernetickým hrozbám

Vzhledem k tomu, že se naše digitální doména neustále mění, je jediný způsob, jak udržet hlavu nad vodou, zůstat před hrozbami. Přijetí těchto technologických trendů je zásadní pro zajištění naší budoucnosti online ve stále se vyvíjejícím světě kybernetické bezpečnosti.