Jak vyřešit chybu Přístupový bod dočasně plný na počítači se systémem Windows

Jak vyřešit chybu „Přístupový bod dočasně plný“ na počítači se systémem Windows

Chyba „Přístupový bod dočasně plný“ na počítači se systémem Windows může být frustrující. To znamená, že váš systém nemůže navázat připojení k bezdrátové síti, i když je v dosahu. Tato chyba může být způsobena mnoha faktory, včetně přetížení sítě, nesprávných nastavení nebo problémů s ovladači.

V tomto článku prozkoumáme možné příčiny a řešení chyby „Přístupový bod dočasně plný“ na počítačích se systémem Windows.

Příčiny chyby „Přístupový bod dočasně plný“

* Přetížení sítě: Pokud je bezdrátová síť přetížená, může to vést k chybě „Přístupový bod dočasně plný“. Dochází k tomu, když je k síti připojeno příliš mnoho zařízení a jsou vyčerpána všechna připojení.
* Nesprávná nastavení: Nesprávná nastavení bezdrátové sítě nebo síťového adaptéru mohou také vést k této chybě. To může zahrnovat nesprávnou konfiguraci IP adresy, masky podsítě nebo brány.
* Problémy s ovladači: Zastaralé nebo poškozené ovladače síťových karet mohou také způsobit chybu „Přístupový bod dočasně plný“.
* Problémy s firmwarem: Problémy s firmwarem routeru nebo přístupového bodu mohou také vést k této chybě.
* Rušení signálu: Rušení signálu z jiných bezdrátových zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby nebo bezdrátové telefony, může také ovlivnit připojení a způsobit chybu „Přístupový bod dočasně plný“.

  Nelze připojit soubory k e-mailu v aplikaci Outlook.com nebo Desktop [Opraveno]

Řešení chyby „Přístupový bod dočasně plný“

1. Restartujte router a počítač

Prvním krokem při řešení chyby „Přístupový bod dočasně plný“ je restartování routeru a počítače. To může vyřešit jakékoli drobné problémy nebo chyby, které mohou způsobovat problém.

2. Zkontrolujte přetížení sítě

Zkontrolujte počet zařízení připojených k bezdrátové síti. Pokud je k síti připojeno příliš mnoho zařízení, zkuste odpojit některá zařízení a zjistit, zda to problém vyřeší.

3. Nakonfigurujte nastavení sítě

Zkontrolujte nastavení IP adresy, masky podsítě a brány bezdrátové sítě i síťového adaptéru. Ujistěte se, že jsou správně nakonfigurovány a že nejsou v konfliktu s jinými zařízeními v síti.

4. Aktualizujte ovladače síťové karty

Ujistěte se, že jsou ovladače síťové karty nejaktuálnější. Zastaralé nebo poškozené ovladače mohou způsobit chybu „Přístupový bod dočasně plný“.

5. Aktualizujte firmware routeru

Zkontrolujte, zda je firmware routeru nejaktuálnější. Problémy s firmwarem mohou také vést k chybě „Přístupový bod dočasně plný“.

6. Změňte kanál bezdrátové sítě

Pokud je bezdrátová síť přetížená, zkuste změnit kanál bezdrátové sítě. To může pomoci snížit rušení z jiných bezdrátových zařízení.

  Jak pořizovat lepší fotografie u vás doma (bez blesku)

7. Snižte rušení signálu

Zkontrolujte, zda nejsou v blízkosti bezdrátové sítě žádná zařízení, která by mohla způsobovat rušení signálu. To může zahrnovat mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony nebo jiné elektronické zařízení.

8. Získejte pomoc od poskytovatele internetových služeb

Pokud jste vyzkoušeli všechna výše uvedená řešení a stále se vám zobrazuje chyba „Přístupový bod dočasně plný“, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb. Mohou vám pomoci zjistit další možné příčiny problému a poskytnout další řešení.

Závěr

Chyba „Přístupový bod dočasně plný“ na počítačích se systémem Windows může být frustrující, ale lze ji vyřešit provedením několika jednoduchých kroků. Zkontrolováním přetížení sítě, konfigurací nastavení sítě, aktualizací ovladačů a řešení problémů s rušením signálu můžete tento problém vyřešit a znovu se připojit k bezdrátové síti.

Pokud jste vyzkoušeli všechna výše uvedená řešení a stále se vám zobrazuje tato chyba, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb, aby vám pomohl s dalším řešením problému.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Co znamená chyba „Přístupový bod dočasně plný“?
Chyba „Přístupový bod dočasně plný“ znamená, že váš systém nemůže navázat připojení k bezdrátové síti, i když je v dosahu.

2. Co způsobuje chybu „Přístupový bod dočasně plný“?
Chyba „Přístupový bod dočasně plný“ může být způsobena mnoha faktory, včetně přetížení sítě, nesprávných nastavení, problémů s ovladači, problémů s firmwarem a rušení signálu.

  Jak bude fungovat nový britský internetový „pornoblok“

3. Jak mohu vyřešit chybu „Přístupový bod dočasně plný“?
Chcete-li vyřešit chybu „Přístupový bod dočasně plný“, můžete zkontrolovat přetížení sítě, nakonfigurovat nastavení sítě, aktualizovat ovladače síťové karty, aktualizovat firmware routeru, změnit kanál bezdrátové sítě, snížit rušení signálu a získat pomoc od svého poskytovatele internetových služeb.

4. Co mám dělat, když jsem vyzkoušel všechna řešení a stále se mi zobrazuje chyba „Přístupový bod dočasně plný“?
Pokud jste vyzkoušeli všechna výše uvedená řešení a stále se vám zobrazuje chyba „Přístupový bod dočasně plný“, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb, aby vám pomohl s dalším řešením problému.

5. Mohu připojit svůj počítač k jiné bezdrátové síti, abych se vyhnul chybě „Přístupový bod dočasně plný“?
Ano, můžete zkusit připojit svůj počítač k jiné bezdrátové síti, abyste se vyhnuli chybě „Přístupový bod dočasně plný“.

6. Jak mohu zjistit, zda je moje bezdrátová síť přetížená?
Můžete zkontrolovat počet zařízení připojených k bezdrátové síti a zjistit, zda je síť přetížená. Pokud je k síti připojeno příliš mnoho zařízení, zkuste odpojit některá zařízení a zjistit, zda to problém vyřeší.

7. Jak mohu aktualizovat ovladače síťové karty?
Chcete-li aktualizovat ovladače síťové karty, můžete přejít na web výrobce síťové karty a stáhnout nejnovější ovladače.

8. Jak mohu aktualizovat firmware routeru?
Chcete-li aktualizovat firmware routeru, můžete přejít na web výrobce routeru a stáhnout nejnovější firmware.

9. Jak mohu snížit rušení signálu?
Chcete-li snížit rušení signálu, můžete zkontrolovat, zda nejsou v blízkosti bezdrátové sítě žádná zařízení, která by mohla způsobovat rušení signálu. To může zahrnovat mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony nebo jiné elektronické zařízení.

10. Jak mohu získat pomoc od svého poskytovatele internetových služeb?
Chcete-li získat pomoc od svého poskytovatele internetových služeb, můžete se obrátit na zákaznickou podporu a informovat je o chybě, kterou máte.