Oprava Nelze spustit program Visual Studio Access je odepřen

Mnoho uživatelů hlásilo, že nelze spustit program Chyba přístupu k Visual Studiu byl odepřen; k této chybě může dojít během ladění programu. Uživatelé hlásili chybu nelze spustit program C++ při pokusu spustit své programy na Visual Studio C++ 2017 a Visual Studio C++ 2015. Pokud patříte mezi ně a hledáte řešení, jste na správném místě. Přečtěte si tento článek, abyste opravili problém s nemožností spustit program Visual Studio C++.

Jak opravit Nelze spustit program Visual Studio Access je odepřen

Visual Studio je kompilátor programovacího jazyka. Visual Studio bylo poprvé vyvinuto společností Microsoft v roce 1993 a bylo jedním z prvních kompilátorů programovacích jazyků. Microsoft Visual Studio aktuálně kompiluje pro programovací jazyky C, C++ a C++/CX. Microsoft Visual Studio se skládá z nástrojů, které pomáhají programátorovi vyvíjet a ladit kódy pro C++. Uživatelé mohou ladit Windows API, DirectX a .NET.

Microsoft Visual Studio je zásadní nástroj, který pomáhá vývojářům a programátorům psát kód pro jejich projekty. Visual Studio je vybaveno seznamem pokročilých nástrojů, které uživatelům poskytují snadné rozhraní pro kódování. Některé klíčové funkce Microsoft Visual Studio jsou uvedeny níže:

 • Squiggles: Nástroj Squiggles poskytuje upozornění programátorovi, pokud je v jejich kódu potenciální problém. Tento nástroj pomáhá programátorovi okamžitě vyřešit problémy v jejich kódu.

 • Code Cleanup: Nástroj Code Cleanup umožňuje programátorovi vymazat celý kód pomocí jediného kliknutí.

 • Refaktoring: Nástroj Refactoring je jednou z klíčových funkcí sady Visual Studio; tento nástroj pomáhá uživateli s různými operacemi, jako je inteligentní přejmenování proměnných a extrahování kódu do nových řádků.

 • IntelliSense: IntelliSense je základním nástrojem Microsoft Visual Studio; IntelliSense poskytuje veškeré informace o kódu přímo v editoru.

 • Visual Studio Search: Toto je jedna z nejužitečnějších funkcí pro programátora ve Visual Studiu. Vyhledávání Visual Studio umožňuje programátorovi poskytnout všechny potřebné nástroje na jednom místě ve Visual Studiu.

 • Live Share: Jedna z pokročilých funkcí sady Visual Studio, Live Share, umožňuje programátorovi sdílet své kódy s ostatními uživateli v reálném čase. Visual Studio také umožňuje programátorům vybrat si programovací jazyk podle vlastního výběru.

 • Hierarchie volání: Když se programátor pokusí změnit metodu kódování, nástroj Hierarchie volání ukáže, jak volat vybranou metodu.

 • CodeLens: Nástroj CodeLens vám pomůže s různými funkcemi, jako jsou odkazy na kód, změny kódu, pracovní položky, testy jednotek, propojené chyby a recenze kódu, aniž by musel programátor opustit editor.

 • Přejít na definici: Nástroj Přejít na definici umožňuje programátorovi přímý přístup k umístění funkce.

 • Definice Peek: Definice Peek je klíčovou funkcí Microsoft Visual Studio; tento nástroj ukazuje programátorovi metodu nebo definici typu, aniž by musel otevírat samostatný soubor.

Důvody, proč nelze spustit program Chyba Visual Studio Access is Denied

Důvodů, proč nelze program spustit, může být několik. Chyba v sadě Visual Studio je odepřen přístup. Některé z možných příčin chyby jsou uvedeny níže:

 • Jedním z možných důvodů, proč nelze spustit program Visual Studio C++, může být antivirus třetí strany. Důvodem je, že antivirový program mohl uzamknout instalační soubor sady Visual Studio.
 • Programátor, který se pokouší nainstalovat instalační soubory, nemá oprávnění správce k instalaci souboru.
 • U Microsoft Visual Studio mohou být problémy s registrem.
 • Spuštění instalačního programu z alternativní jednotky, než je jednotka, na které běží Windows.
 • Přítomnost poškozených systémových souborů může také způsobit tuto chybu.
 • Brána firewall systému Windows může narušovat spuštění projektu.

Následující průvodce vám poskytne metodu, jak opravit chybu, při které nelze spustit program Visual Studio Access is denied.

Uživatelé si všimli, že při pokusu o ladění kódu pomocí sady Visual Studio obdrželi zprávu o zamítnutí přístupu, což mělo za následek selhání ladění kódu. K této chybě došlo, když se programátor pokusil o přístup k jednomu z instalačních souborů a kvůli problému byl požadovaný přístup aplikací Visual Studios zamítnut.

Metoda 1: Přesunout instalační program na jednotku C:

K tomuto problému může dojít, když spustíte instalační program z jiné jednotky, než je jednotka, na které je spuštěn systém Windows (obvykle jednotka C:). V takovém případě můžete přesunout instalační soubor na disk C:.

Metoda 2: Nastavení projektu po spuštění

Můžete se také setkat s tím, že nelze spustit program Přístup k Visual Studiu je odepřen, pokud jste nesprávně nastavili spuštění projektu, který chcete ladit. Při řešení postupujte podle následujících kroků:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na projekt, který chcete ladit.

2. Vyberte Nastavit jako projekt po spuštění.

Metoda 3: Přihlaste se jako správce

Nedostatek práv správce může také způsobit tuto chybu při pokusu o instalaci souboru. Chcete-li se přihlásit jako správce, postupujte takto:

1. Stiskněte klávesu Windows, zadejte příkazový řádek a klikněte na Spustit jako správce.

2. Zadejte daný příkaz a stisknutím klávesy Enter aktivujte práva správce.

net user administrator /active: yes

3. Zavřete okno příkazového řádku a znovu spusťte projekt VS.

Poznámka: Zadejte příkaz net user administrator /active: no pro zakázání práv správce.

Metoda 4: Oprava systémových souborů

Mohou se vyskytnout problémy se systémem nebo nainstalovanými soubory, které lze vyřešit pomocí vestavěných nástrojů. Přečtěte si naši příručku Jak opravit systémové soubory v systému Windows 10 a postupujte podle pokynů k opravě všech poškozených souborů v počítači.

Počkejte na provedení příkazů a zkontrolujte, zda byl problém vyřešen.

Metoda 5: Obnovení klíčů registru

Můžete zkusit obnovit klíče registru a vyřešit chybu sady Visual Studio; podívejte se na průvodce Jak zálohovat a obnovit registr ve Windows, kde se dozvíte více o klíčích registru Windows a jak je obnovit.

Metoda 6: Přidejte vyloučení do brány Windows Firewall

V bráně Windows Firewall můžete přidat vyloučení, abyste vyřešili problém s nemožností spustit program Přístup do sady Visual Studio byl odepřen. Postupujte podle následujících kroků:

1. V nabídce Start zadejte a vyhledejte Ochrana před viry a hrozbami. Klepněte na Otevřít.

2. Klikněte na Spravovat nastavení.

3. Klikněte na Přidat nebo odebrat výjimky.

4. Na záložce Výjimka klikněte na Přidat výjimku a vyberte Soubor.

5. Nyní přejděte do adresáře souborů, do kterého jste program uložili, a vyberte původní soubor.

Počkejte, až se nástroj načte, a zkontrolujte, zda jste problém vyřešili.

Metoda 7: Přidejte vyloučení do antivirového programu (pokud je to možné)

Pokud váš antivirus způsobuje chyby v sadě Visual Studio, můžete zkusit tento problém vyřešit přidáním výjimky do antivirového programu.

Poznámka: Jako příklad jsme ukázali kroky pro Avast Free Antivirus.

1. Otevřete Avast Antivirus.

2. Klikněte na možnost Nabídka v pravém horním rohu.

3. Z rozevíracího seznamu vyberte Nastavení.

4. Na kartě Obecné přejděte na Blokované a povolené aplikace.

5. V části Seznam povolených aplikací klikněte na POVOLIT APLIKACI.

6. Nyní klikněte na PŘIDAT, odpovídající cestě sady Visual Studio, abyste ji přidali na bílou listinu.

Poznámka: Níže jsme ukázali přidání App Installer jako vyloučení.

Metoda 8: Zakažte bránu Windows Defender Firewall (nedoporučuje se)

Můžete také zkusit vypnout bránu Windows Defender Firewall, abyste problém vyřešili z počítače. Přečtěte si naši příručku Jak zakázat bránu firewall systému Windows 10 a bezpečně deaktivovat bránu firewall programu Windows Defender na vašem počítači.

Jakmile bude problém vyřešen, nezapomeňte znovu povolit bránu Windows Firewall. Zařízení bez bezpečnostní sady je vždy náchylné k útokům malwaru.

Metoda 9: Zakažte antivirový program (pokud je to možné)

Je běžné, že kvůli problémům s antivirem dochází k chybám sady Visual Studio; možná budete chtít zakázat antivirové programy v počítači. Chcete-li zakázat antivirový program ve vašem systému, přečtěte si průvodce Jak dočasně zakázat antivirový program v systému Windows 10.

Metoda 10: Upravte nastavení Řízení uživatelských účtů

Touto metodou můžete zakázat všechny výzvy UAC na počítači. Jinými slovy, neobdržíte žádnou výzvu UAC pro jakoukoli aktivitu na PC. To vám umožní nainstalovat jakýkoli instalační soubor, aniž byste museli reagovat na omezení stahování nastavená správcem. Podle níže uvedených kroků upravte nastavení UAC a opravte, že nelze spustit program Chyba Přístup k aplikaci Visual Studio byl odepřen.

1. Stiskněte klávesu Windows a zadejte Ovládací panely, poté klikněte na Otevřít.

2. Nastavte Zobrazit podle jako kategorii a poté v dostupné nabídce vyberte možnost Systém a zabezpečení.

3. Klikněte na Zabezpečení a údržba.

4. Poté klikněte na Změnit nastavení řízení uživatelských účtů.

5. Přetáhněte posuvník dolů na možnost Nikdy neupozorňovat a klikněte na OK.

Poznámka: Pokud budete vyzváni, zadejte systémové heslo. Toto nastavení upraví počítač a nikdy nepožádá o oprávnění správce, dokud předvolbu neresetujete pomocí voliče.

Metoda 11: Přepněte uživatelský účet na profil správce

Tento problém můžete vyřešit přepnutím uživatelského profilu na profil správce. Postupujte podle následujících kroků:

1. Současným stisknutím kláves Windows + R otevřete dialogové okno Spustit.

2. Napište netplwiz a kliknutím na OK otevřete okno Uživatelské účty.

Poznámka: netplwiz je příkazový řádek, který odstraňuje bezpečnostní heslo nastavené pro počítač.

3. Na kartě Uživatelé vyberte svůj účet.

4. Klepněte na Vlastnosti.

5. Přejděte na kartu Členství ve skupině a vyberte správce, aby se tento účet stal správcem.

6. Klepněte na Použít > OK.

Metoda 12: Obnovte nastavení sady Visual Studio

Pokud pro vás žádná z výše uvedených metod nefungovala, můžete obnovit všechna nastavení VS na výchozí. Chcete-li vyřešit problém s nemožností spustit program Visual Studio C++, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Otevřete v počítači program Visual Studio.

2. Klikněte na Nástroje v liště nabídek.

3. Vyberte Nastavení importu a exportu…

4. V průvodci importem a exportem nastavení zvolte Obnovit všechna nastavení a klikněte na Další >.

5. Zvolte Ano, uložte aktuální nastavení a klikněte na Další >.

Poznámka: Můžete také zvolit Ne, jen resetovat nastavení a přepsat tak moje aktuální nastavení.

6. Poté klikněte na Dokončit.

7. Po resetování nastavení zavřete průvodce kliknutím na Zavřít.

***

Doufáme, že tato příručka byla užitečná a že se vám podařilo opravit problém s nemožností spustit program Visual Studio Přístup je ve vašem počítači odepřen. Napište komentář a dejte nám vědět, která metoda se vám osvědčila. Máte-li dotazy, dotazy nebo návrhy, neváhejte je s námi sdílet. Také nám dejte vědět, co se chcete dále naučit.

  Jak převést fotografie z HEIC do JPG
x