Jak nakonfigurovat BIND jako privátní síťový DNS server na Ubuntu 22.04

Jak nakonfigurovat BIND jako privátní síťový DNS server na Ubuntu 22.04

Úvod

Domain Name System (DNS) je kritická služba pro překlad doménových jmen na IP adresy. Primární funkcí DNS serveru je převést jméno domény, které je pro člověka snadno zapamatovatelné, na číselnou IP adresu, kterou počítače používají ke komunikaci. Ve většině případů používáme veřejné DNS servery poskytované našimi poskytovateli internetových služeb (ISP). Tyto veřejné DNS servery však mohou být někdy pomalé nebo nespolehlivé. Může být také vhodné nastavit privátní DNS server pro větší zabezpečení a kontrolu nad DNS dotazy.

V tomto návodu vás provedeme kroky pro nastavení BIND jako privátního síťového DNS serveru na Ubuntu 22.04. BIND (Berkeley Internet Name Domain) je populární a výkonný open source DNS server, který je široce používán pro správu a překlad DNS.

Požadavky

* Server Ubuntu 22.04
* Uživatel s oprávněními sudo

  Jak zablokovat načítání velkých obrázkových souborů ve Firefoxu

Instalace BIND

Začněte aktualizací seznamu balíčků a instalací BIND:


sudo apt update
sudo apt install bind9

Konfigurace BIND

1. Editace konfiguračního souboru BIND:

Otevřete soubor /etc/bind/named.conf.local v textovém editoru:


sudo nano /etc/bind/named.conf.local

2. Přidání zóny vyhledávání:

Přidejte následující řádky do souboru pro přidání zóny vyhledávání:


zone "example.com" {
type master;
file "/etc/bind/db.example.com";
};

Změňte example.com na skutečnou doménu, kterou chcete spravovat.

3. Uložení a ukončení souboru:

Uložte soubor a ukončete textový editor.

4. Vytvoření zóny DNS:

Vytvořte soubor zóny pro vaši doménu:


sudo nano /etc/bind/db.example.com

Přidejte následující řádky do souboru:


$ORIGIN example.com.
$TTL 3600
@ IN SOA ns1.example.com. hostmaster.example.com. (
2023031301 ; Serial
10800 ; Refresh
3600 ; Retry
604800 ; Expire
86400 ) ; Minimum
ns IN NS ns1.example.com.
www IN A 192.168.1.10
mail IN A 192.168.1.11

Změňte example.com na skutečnou doménu, ns1.example.com na jméno vašeho DNS serveru a 192.168.1.10/11 na adresy IP vašich serverů.

5. Uložení a ukončení souboru:

Uložte soubor a ukončete textový editor.

6. Restart služby BIND:

Restartujte službu BIND, aby se nové změny projevily:


sudo systemctl restart bind9

Konfigurace lokálního klienta

Nyní musíte nakonfigurovat místní klienty, aby používali váš privátní DNS server. Můžete to udělat úpravou souboru /etc/resolv.conf na každém klientovi:

  Jak efektivně chránit data


sudo nano /etc/resolv.conf

Přidejte následující řádek:


nameserver 192.168.1.10

Změňte 192.168.1.10 na IP adresu vašeho DNS serveru.

Uložte a ukončete soubor.

Závěr

Nyní jste úspěšně nakonfigurovali BIND jako privátní síťový DNS server na Ubuntu 22.04. Tímto způsobem můžete spravovat své vlastní DNS záznamy a zlepšit zabezpečení a kontrolu nad DNS dotazy ve vaší síti. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat a aktualizovat svůj soubor zóny DNS a zajistit tak, aby byl relevantní a přesný.

Časté dotazy

1. Jaký je rozdíl mezi primárním a sekundárním DNS serverem?

Primární DNS server je autoritativní zdroj pro DNS záznamy a odpovídá na dotazy přímo. Sekundární DNS servery uchovávají kopii záznamů z primárního serveru a odpovídají na dotazy, pokud není k dispozici primární server.

2. Je BIND jediný software pro DNS server, který je k dispozici pro Ubuntu?

Ne, jsou k dispozici i další možnosti softwaru pro DNS server, jako jsou PowerDNS a Unbound. BIND je však nejpopulárnější a nejširoce používaný DNS server v komunitě Linux.

3. Mohu použít svůj privátní DNS server k filtrování škodlivého obsahu?

  Jak vytvořit, připojit a vypálit soubor ISO v Linuxu

Ano, můžete nakonfigurovat BIND tak, aby používal soubor zóny pro vyhledávání názvů domén, které chcete filtrovat. To může pomoci blokovat přístup k nežádoucím nebo škodlivým webům.

4. Jak mohu ověřit, zda můj DNS server funguje správně?

Můžete použít nástroj dig k testování svého DNS serveru a ověření, zda vrací správné odpovědi. Například dig example.com @192.168.1.10 zobrazí záznamy DNS pro doménu example.com z vašeho DNS serveru na adrese 192.168.1.10.

5. Jak mohu zabezpečit svůj DNS server před útoky?

Můžete implementovat následující bezpečnostní opatření: zabezpečení transportní vrstvy (TLS) pro šifrování DNS dotazů, omezení přístupu do oblasti názvových serverů a pravidelné kontroly zranitelností.

6. Jak mohu monitorovat výkon svého DNS serveru?

Můžete použít nástroje pro monitorování, jako je bind9-statistics nebo dnsperf, ke sledování metrik výkonu, jako je počet dotazů, doba odezvy a využití prostředků.

7. Jak mohu přenést záznamy DNS na jiný DNS server?

Můžete použít nástroj nsupdate k přenesení zóny DNS na jiný DNS server. To zahrnuje změnu delegace domény a aktualizaci záznamů NS v domovském registru.

8. Jak mohu vyladit výkon svého DNS serveru?

Můžete vyladit následující nastavení: velikost mezipaměti, nastavení vypršení platnosti, počet procesů pracovní síly a algoritmus plánování pro optimalizaci výkonu vašeho DNS serveru.